Fet tifo på 1-2-3

1. Lag en plan

 Tegn opp tifoen, tenk ut hvor du vil få mest ut av bluss, blinkere og/eller røyk.

Mye er ikke alltid best - de stiligste tifoene er de som kombinerer mange ulike elementer som harmonierer med hverandre. Bluss bak gjennomlysningsbanner? Blinkere under stripes eller bakerste rad der det er mørkest? Farget røyk foran feltet?

 

 Hva slags pyro kan vi egentlig bruke?

På norske serie- og cupkamper er det nå mulig å søke om bruk av pyroteknisk materiale til bruk på indre bane og på tribunen. Fyrverkeri som tillates er klasse II, III og IV.

Klasse II og III består av markfyrverkeri, raketter, effektrør, effektbatterier samt stjerneskudd over 30 cm og lignende. Klasse IV består av større luftbomber, effektrør, effektbatterier, romerske lys og raketter og lignende.

 

 Ha sikkerheten i bakhodet allerede nå.

Skal man bruke OH er det lurt å ikke ha masse pyro under, som samler opp røyken og gjør det ganske ubehagelig for de som befinner seg under der. Hvor mange meter bred er tribunen din, og hvor stor avstand bør dere ha mellom blusserne?

2. Kjøp inn stash

 Kjøp inn blussene du trenger.

NSA har organisert innkjøp av pyroteknikk for våre medlemsklubber, dog har vi ikke kapasitet til å ha løpende ordrer. Dette skjer antakeligvis én gang i året. Dersom lokale myndigheter tillater det anbefaler vi norske nødbluss, da vi er godt kjent med disse og de er ansett å være pålitelige. De fleste båtbutikker har disse, de ligger ofte på litt over hundrelappen per stykk. For en del av oss er dette litt mye. Det kan være lurt å kontakte en marina eller annen ansamling av båteiere, og overta nødblussene de skifter ut i sine båter hver vår. Disse skal egentlig leveres til avfallsstasjon for spesialavfall, og det kan være du får en svær haug helt gratis. Det går også an å ta en tur innom en nettbutikk som denne, der prisen på de samme blussene ligger på drøye femtilappen. Denne nettbutikken sier at du kan antenne et bluss som ikke antenner med et annet bluss. Det må du ikke gjøre.

 

 Kjøp inn røyken du trenger.

Du kan kjøpe røykpatroner i farger på ulike painballsjapper. Denne butikken har røykbomber i svart, rød, purpur, orange, hvit, gul, grønn og blå, som brenner ca like lenge som på denne videoen. ED-Sport gir følgende tilbud til supporterklubber:

1/2-kasse: 50 stk: - 20% (ens farge) - 15% (mix farge)
1/1-kasse: 100 stk: - 30% (ens farge) - 25% (mix farge)

 

 Kjøp inn stoffet og malingen du trenger.

Du kan få enten ruller eller ferdigsydde overheadbannere i alle størrelser hos denne nettbutikken. Her må du regne med va 3-4 ukers leveringstid. Dersom du ikke har manpower eller symaskiner nok til å sy vifteflagg og megaflagg kan dette også bestilles herfra. Dersom du tenker å bruke vifteflaggene over tid og ikke bare i en enkelt tifo, husk å variere mønstere og farger litt så tribunen ikke blir monoton. Og stengene kan man egentlig drite i, du får mye mer ut av vp-rør fra Byggmax. De koster 13 kr for 3 meter lange rør, sag dem i to, gaffa på skarpe kanter, og sim salabommelom – så har du kjempefine og fleksible vifteflaggstenger som gjør det lett å flagge i 90 minutter.

Når det gjelder maling brukes ofte skikkelig cheap maling på OH og tekstbannere. Det kan være lurt å oppsøke en lokal malerbutikk og spørre om rabatter. Har man litt forbruk kan man også åpne en kundekonto slik at ulike ressurspersoner kan gjøre innkjøpene, samtidig som man får rabatt.

3. Fyll inn søknad ved pyro

 Skal man bruke pyro uten å få bot må man søke på forhånd.

Vi har nå et reglement som muliggjør godkjent bruk av pyroteknikk, dersom man søker på forhånd. Den prosessen føler en del fortsatt er litt uoversiktelig, så vi skal prøve å gjennomgå punktene i søknaden her.

 

 Disse punktene må fylles ut i søknaden (OPPDATERT 2017, dette skjemaet må dere bruke om dere har NSA-bluss), som du kan laste ned her.
Aktuell kamp
Det søkes med dette om bruk av pyroteknikk i henhold til nedenfor beskrevne punkter i forbindelse med kamp mellom HJEMMELAG og BORTELAG, dato xx.xx.xxxx, på STADION.
Type pyro
Det søkes om bruk av følgende pyroteknisk materiale: 30 håndbluss, 15 blinkere, 5 røykpatroner. Totalt antall enheter som skal brukes: 50. Er datablad for det pyrotekniske materialet vedlagt? Her er svaret som oftest nei, uten at det skal være noe problem.
Tid og sted
Det pyrotekniske materialet vil bli brukt på følgende steder på arenaen: Håndbluss, 30 stk, fordelt på rad 1-3 på felt 302 og 303. 15 blinkere kun på rad 3 på felt 302 og 303. 5 håndholdte røykpatroner med like stor avstand mellom hver på rad 15 (bakerste rad). Tid for bruk av materiale: Kl 17:55, ved lagenes innmarsj. Legg ved salkart med inntegnede områder som samsvarer med beskrivelsen over. Her må man også tegne inn sikkerhetssonene man har planlagt, være seg avsperret med sperrebånd, vakter eller medsupportere. Slukkeutstyr kan med fordel tegnes inn. Erfaringsmessig er det også lurt med et bilde av tribunen med de samme merknadene.
Sikkerhetstiltak
Beskrivelse av sikkerhetstiltak ved brukersted: Det dannes en sikkerhetssone av edru frivillige på rad 4 som hindrer kontakt mellom personer på rad 5 og pyroteknikk på rad 3. Alle som benytter pyroteknikk er edru og over 18 år. Det er satt ut 3 sandbøtter på 1. rad til håndbluss og håndholdte røykpatroner og slukkeapparater ved utkanten av 4. rad der frivillige har oppsyn og god oversikt. Det vil bli formidlet tydelig informasjon ved inngang til supporterfeltet om at det vil bli noe røykutvikling. Supportergruppen har løpende dialog med driftsjef NN og supporterkoordinator NN.
Navn
Navn på personer som deltar i bruk av pyroteknikk: En liste over de som skal benytte pyroteknikk.

 

 Send søknaden til disse instansene.
Instans Anbefalt tid før kamp Sende til hvem?
Brannvesenet 7 dager Brannmester ved lokal brannstasjon
Politiet 7 dager Politimester først, deretter tviholde på kontaktperson til neste gang
Anleggseier 7 dager Den som eier stadion. Klubb, kommune, AS.
Arrangørklubb 7 dager Driftsjef eller stadionsjef
Norges Fotballforbund, arrangørklubb må sende søknaden 7 dager, siste frist kl 12 siste virkedag før match Lars.stensby@fotball.no, nff@fotball.no

 

 Vi er bortesupportere som vil benytte pyroteknikk i vår tifo, hva skal vi gjøre?

Bestemmelsen om at kun hjemmesupportere kan benytte pyroteknikk er formelt sett ikke der, formuleringen heter at det er arrangørklubb som kan søke. Dette har tidligere åpnet for tilfeller der arrangørklubb har søkt på vegne av bortesupport. Dog har flere klubber ytret ønske om at denne muligheten ikke skal være der, fordi de da blir satt under et uønsket press fra gjestende lag. Dette gjør at lovlig bortesupporterpyro ligger brakk i øyeblikket.

Siden vi alle er bortesupportere rundt regnet halvparten av tida vår, anbefaler vi at folk er behjelpelige med hverandre for å skape gode rammer rundt kampene i norsk fotball. I det store bildet har vi mest å tjene på å samarbeide om det formelle og konkurrere om det sportslige.

 

 Vi ønsker å søke for en hel sesong, hva skal vi gjøre?

Det har foreløpig ikke blitt søkt om godkjennelse for en hel sesong. Men det som er rasjonelt å anbefale, er å søke om et temmelig stort opplegg, med separate deler slik at man kan nedskalere uten å forandre innholdet i godkjennelsen som er gitt. Da vil man ha en godkjennelse på feks søknaden som er eksemplifisert ovenfor, og man trenger da kun å gi beskjed på kampmøtet, til NFFs delegat - eller dommer dersom delegaten ikke er tilstede – om hvilke deler av det godkjente arrangementet man ønsker å gjennomføre. Da kan man kjøre røyk og blinkere én gang, og bluss en annen. Dersom man søker om så mye at det ikke lar seg omfatte av én søknad, er det ikke noe formelt i veien for å ha flere separate sesonggodkjennelser for komplette arrangementer, og deretter informere om hvilket man vil benytte seg av på kampmøtet.

 Noen tanker avslutningsvis om pyroteknikk

 

Tenk at dere skal skape en stemningsfull ramme, uten at det utsetter dine medsupportere for unødig fare. Det har vært forsvinnende få skader i forbindelse med bruk av pyroteknikk, og det er en statistikk vi er interesserte i at skal holde seg. Nødbluss/håndbluss brenner med 15 000 candela og over tusen grader og må følgelig håndteres av personer som er edru og nyktre. En gledelig effekt ved legalisering er at personen som står med blusset ikke har totalt noia for å bli tatt, noe som gjør bruken tryggere.

Pyroregelverket er etter mye arbeid jobbet fram for at supportere skal få tillit, og deretter vise seg tilliten verdig. Dette er i deres hender. I den ideelle verdenen til Posse skal supportergrupper kunne søke om store, gode, varierte og kreative tifoer med pyroteknikk med minst mulig skjær i sjøen.

Aiii, vi fikk avslag! Hva nå?

 Noen ganger får man avslag.

Avslag kan komme av en brannmester som ikke vil godkjenne at nødbluss brukes til forlystelse, eller av andre årsaker er mer opptatt av å si nei for sikkerhets skyld. Det kan også komme fra en anleggseier som mener pyroteknikk ikke er egnet for deres arena. Det hender også at NFF gir avslag. Dette er de avslagene det gjerne er minst forståelse for i supportermiljøet, all den tid forbundet hverken er brannmenn, politimestere eller pyroteknikere. Det er i disse tilfellene vi kan hjelpe.

 Send søknaden med alle vedlegg, og avslaget, til pyro@fotballsupporter.no

Kanskje mangler noen opplysninger. Kanskje har man skalert for høyt, kanskje ikke. Kanskje har NFF etterspurt mer informasjon, kanskje forlanger de franske gjerder inne på tribunen. Dette er ikke noe vi anbefaler, det er en ustabil måte å markere opp sikkerhetssone på som ved en velt lager en X antall meter lang ferist der folk kan sette seg fast med fyrverkeri rundt seg. Sikkerhetsvurderinger bør først og fremst gjøres av de med kompetanse på området.

© 2017 Norsk Supporterallianse