svsporngames.com wish4book.com NSA bryter dialog med NFF om pyroteknikk – NSA

NFF endrer i 2013 reglementet for pyroteknikk slik at blussing i år ikke lenger kan gjøres på tribunen. Såkalt “tinnsoldatblussing er fortsatt tillatt. Endringen er gjort uten dialog med supporterne. I forbindelse med dette, har årsmøtet i NSA bedt styret bryte all dialog med NFF om pyroreglementet og vedtatt følgende uttalelse:

Anmodning fra årsmøtet om NSAs forhold til NFF i spørsmål om pyroteknikk

Norges Fotballforbund har, ved å brått innføre en kollektiv avstraffelse mot norske supporterklubber helt uten å involvere NSA, undergravd enormt mye frivillig arbeid fra NSA og supporterklubbene. Supporterklubbene som har fulgt retningslinjene for pyroteknikk på tribunen – og dermed gjennomført lovlige og stemningsskapende arrangementer – blir direkte skadelidende av det som kan oppfattes som å være en ren hevnaksjon uten rasjonelle holdepunkter. NFF kan heller ikke redegjøre for hvordan dette forbudet skal ha noen effekt.

Dette er i våre øyne enda et tegn på NFFs linje der de gjennomfører tiltak som ikke nødvendigvis har noen reell effekt, kun for å vise at de gjør noe. Eksempelvis omfattende visitasjon uten synlig effekt og irrasjonell og lemfeldig håndtering av sanksjonssaker.

NFFs uttalelser om at «dette må jobbes videre med» er ikke tilstrekkelig – av den enkle grunn at vi har opplevd trenering og uthaling av mange prosesser det siste tiåret. Supporterklubbene og NSA har i mange tilfeller fått tvetydige svar, eller ikke noe svar i det hele tatt. Det siste vedtaket er i våre øyne en full stopp, og stikk i strid med signaler som er gitt før sesongstart.

Vedtaket er gjort forhastet, uten dialog med NSA og på mangelfullt kunnskapsgrunnlag – og signaliserer at norske supporterklubber ikke er en anerkjent interessent i norsk fotball.

NSAs årsmøte ber styret om å avbryte alt forsøkt og framtidig samarbeid med NFF i pyrotekniske spørsmål fram til fjorårets ordning for pyroteknikk i tribuneområdene er gjeninnført – samt at NFF forplikter seg til å stille med en person med beslutningsrett slik at framtidige saker mellom NSA og NFF kan manifesteres skriftlig og med bindende virkning.