NFF endrer i 2013 reglementet for pyroteknikk slik at blussing i år ikke lenger kan gjøres på tribunen. Såkalt «tinnsoldatblussing er fortsatt tillatt. Endringen er gjort uten dialog med supporterne. I forbindelse med dette, har årsmøtet i NSA bedt styret bryte all dialog med NFF om pyroreglementet og vedtatt følgende uttalelse:

Anmodning fra årsmøtet om NSAs forhold til NFF i spørsmål om pyroteknikk

Norges Fotballforbund har, ved å brått innføre en kollektiv avstraffelse mot norske supporterklubber helt uten å involvere NSA, undergravd enormt mye frivillig arbeid fra NSA og supporterklubbene. Supporterklubbene som har fulgt retningslinjene for pyroteknikk på tribunen – og dermed gjennomført lovlige og stemningsskapende arrangementer – blir direkte skadelidende av det som kan oppfattes som å være en ren hevnaksjon uten rasjonelle holdepunkter. NFF kan heller ikke redegjøre for hvordan dette forbudet skal ha noen effekt.

Dette er i våre øyne enda et tegn på NFFs linje der de gjennomfører tiltak som ikke nødvendigvis har noen reell effekt, kun for å vise at de gjør noe. Eksempelvis omfattende visitasjon uten synlig effekt og irrasjonell og lemfeldig håndtering av sanksjonssaker.

NFFs uttalelser om at «dette må jobbes videre med» er ikke tilstrekkelig – av den enkle grunn at vi har opplevd trenering og uthaling av mange prosesser det siste tiåret. Supporterklubbene og NSA har i mange tilfeller fått tvetydige svar, eller ikke noe svar i det hele tatt. Det siste vedtaket er i våre øyne en full stopp, og stikk i strid med signaler som er gitt før sesongstart.

Vedtaket er gjort forhastet, uten dialog med NSA og på mangelfullt kunnskapsgrunnlag – og signaliserer at norske supporterklubber ikke er en anerkjent interessent i norsk fotball.

NSAs årsmøte ber styret om å avbryte alt forsøkt og framtidig samarbeid med NFF i pyrotekniske spørsmål fram til fjorårets ordning for pyroteknikk i tribuneområdene er gjeninnført – samt at NFF forplikter seg til å stille med en person med beslutningsrett slik at framtidige saker mellom NSA og NFF kan manifesteres skriftlig og med bindende virkning.

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.