Valgkomiteens retningslinjer:
Valgkomitéen skal, før hvert ordinære årsmøte, innstille valgbare styrekandidater i samsvar med § 6.12, § 6.14 og § 6.15. Foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Valgkomiteens innstilling skal foreligge slik at dens innstilling kan sendes ut sammen med de øvrige årsmøtepapirer.

Ved sammensetning av NSAs styre skal valgkomiteen søke å skape best mulig bredde i styret. Dette gjelder både geografisk, divisjonsmessig og i form av kjønn.

Ved vurdering av styremedlemmer skal valgkomiteen gjennomføre samtaler med vedkommendes supporterklubb. Som hovedregel bør styremedlemmer i NSA ikke inneha sentrale styreverv i egen supporterklubb, men bør likevel inneha stor tillit hos egen supporterklubb.

Medlemmene av valgkomitéen kan ikke samtidig være medlemmer av styret av NSA.