NSA har i dag hatt et møte med NFF om situasjonen rundt regelendringen av pyrobestemmelsene. Der kom alle synspunkter på bordet, og det var en gjensidig forståelse rundt bordet. NSA har i alle sammenhenger lagt vekt på at vi ønsker at den nylige regelendringen skal gjøres om for å få arbeidsro til å utforme et nytt regelverk uten at det utføres aksjoner vi ikke har kontroll på. Det har også blitt tydelig kommunisert til forbundet at vi ikke bare uten videre kan be supporterne om å vente noen runder og se hva som skjer, all den tid vi kan bli møtt med at de første rundene har foregått uten pyroteknikk, ergo: forbudet fungerer. Det har vært veldig viktig for NSA å komme et skritt videre før vi ber om arbeidsro for å imøtekomme årsmøtets vedtatte uttalelse, og nå har NFF og NSA kommet fram til følgende løsning:

NSA involveres fra og med i dag i arbeidet med å utarbeide et nytt og gjennomgripende reglement som åpner for å inkludere bruk av pyroteknikk også for bortesupportere. De fleste av pyroepisodene skjer på bortebane, altså er dette et viktig felt som det i alles interesse kan arbeides med. Det er allerede skrevet utkast til et potensielt nytt reglement som det vil jobbes videre med, med Oslopolitiet v. Ola Moheim som god støttespiller. Det vil gjennomgående bli fokusert på hvordan supporterne skal kunne gjennomføre trygge, og samtidig gode pyrotekniske arrangementer – både hjemme og borte. Dette er et godt skritt i riktig retning, og NSA oppfatter dialogen og engasjementet hos NFF som ektefølt og seriøst.

Det vil bli arbeidet videre med dette i de 5 første serierundene i eliteserien. Etter det vil NSA og NFF forhåpentligvis være enige om et nytt regelverk som vil komme fotballen i Norge som helhet tilgode. I denne perioden kunne ikke Forbundsstyret midlertidig åpne for søknader om pyroteknikk på tribuneområdet. Det er altså noe NSA ønsket sterkt, samtidig mener vi at mulighetene som ligger i å utarbeide et nytt regelverk er så gode at det overskygger faktumet at regelendringen ikke oppheves i disse 5 rundene. Etter 5 serierunder kan vi altså kanskje presentere et grundig, sikkert, enkelt, tillitsbasert og stemningsvennlig reglement.

I denne perioden må vi derfor oppfordre alle medlemsklubber, og alle våre venner i grupperinger som ikke er i NSA om å ikke gjennomføre pyrotekniske protestaksjoner. NSA har stor tro på at vi kan komme i mål med noe som er bedre enn ordningene vi har hatt historisk sett.

Hele brevet til NSA kan sees her.

 

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.