Norsk Supporterallianse har de siste ukene jobbet hardt for å håndtere situasjonen som har oppstått etter regelendringen Forbundsstyret iverksatte fredag 22.02.2013. NSA har måttet håndtere mange reaksjoner fra supportermiljøet og har tatt dette med seg inn i flere møter med NFF. NSA har vært tydelige på at vedtaket bør oppheves for å være sikre på at reaksjonene vil legge seg. Dessverre har vi ikke lykkes med å komme til enighet om dette. Det har imidlertid kommet på plass en skriftlig uttalelse som åpner for at det skal utvikles et nytt regelverk for bruk av pyroteknikk etter 5 serierunder. Dette har begrenset misnøyen, men ikke eliminert den. Årsaken til dette er at det tidligere har blitt overlevert forslag til nytt regelverk (hhv for noen år tilbake og desember 2012) som ikke har blitt fulgt opp av forbundet.

NSA er i praksis fanget i en umulig situasjon mellom forbundets regelendring, og mange supporteres reaksjon på dette. NSA kan derfor ikke garantere for at det ikke vil forekomme aksjoner på supporterfeltet som NSA disponerer, og kan på nåværende tidspunkt ikke se noen annen mulighet enn å frasi seg ansvaret for feltet og inngangskontrollen og overlate dette til Norges Fotballforbund. De drøyt 250 supporterne som har holdt av billetter gjennom NSA (kjøpt på supporterklubbenes kvoter) henvises til å kjøpe billetter til andre tribuneseksjoner.

Spørsmål fra pressen rettes på mail til talsmann Posse på posse@www.fotballsupporter.no

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.