skriv nff staaplasser

Følgende skriv ble oversendt Forbundsstyret 19.04.13. Vi har så langt ikke mottatt noen respons. Samtidig med at NSA purrer på Forbundsstyret publiserer vi her innholdet i skrivet. Skrivet handler om en bestemmelse i regelverket om nye ståplasser – som i praksis betyr at det ikke vil bli bygget nye ståplasser i det hele tatt dersom den ikke fjernes. Bakgrunnen for det er at hvert ståfelt må ha egen kiosk, egen inngang, og separate toaletter for damer og herrer, samt adskilles med gjerder. Det vil si at en begrensning på 1000 ståplasser per felt gjør det svært usannsynlig at noen vil bygge en tribune med disse kravene.

Dette er noe som strengt tatt burde fulgt opp i fjor, men da Norsk Supporterallianse (NSA) er en organisasjon som drives på dugnad er det ikke alltid gjennomføringskraften tilsvarer ambisjonsnivået. Fordi reglene for ståplasser nå er en del av retningslinjene for lisensreglene og vedtatt av Forbundsstyret, henvender vi oss direkte til dere.

Først vil NSA rette en takk til Norges Fotballforbund som har tillatt en økning av antall ståplasser, og dermed overlatt til klubbene selv å bestemme hva som passer best for hver enkelt.

Flere av punktene som NSA trakk fram i dialogen med NFF i forkant av økningen er også ivaretatt. Vi ønsker sikre ståplasser. Det er tross alt sikkerheten til våre medlemmer det dreier seg om. Det er likevel noen punkter vi ønsker å kommentere.

Retningslinjene (http://ekstranett.fotball.no/Documents/Klubblisens_menn/Retningslinjer/Retningslinjer%20%20-%20Infrastrukturkr.pdf punkt I.10, side 7) angir maksimalt 1000 personer pr ståplassfelt. Så vidt vi kan skjønne er det ingen grunn til å sette dette antallet så lavt. I Tyskland er den øvre grensen satt til 2500 personer på ståfelt. I de divisjoner i Storbritannia hvor ståplasser er tillatt er også antallet atskillig høyere (for eksempel Peterborough ≈ 3500, Carlisle ≈ 3500). NSA ser ingen grunn til å innskjerpe dette her til lands. Derimot kan vi ane at konsekvensen av dette lave tallet medfører at nye ståplasser ikke vil bli bygget av økonomiske årsaker, og at NFFs avgjørelse også kan tolkes som en supporterpolitisk ytring. NSA ber Forbundsstyret øke maksimumskapasiteten på ståfelt til et antall som er riktig i forhold til sikkerhet.

Videre, i innledningen av retningslinjene anbefales det at et stadion kun har sitteplasser. Om en ser på hvilke stadiakatastrofer som har kostet menneskeliv de siste årene, fra Harare i år 2000 til Port Said i 2012, har alle skjedd på stadia med kun sitteplasser. Og fellesnevneren er at det er atferden til publikum og politi/vakter, samt mangel på rutiner og prosedyrer, som er årsaken. Ikke de fysiske forholdene. NSAs oppfatning er at moderne ståplasser utformet etter tyske eller engelske retningslinjer, hvor vedlikeholdet prioriteres og hvor rutiner for å holde trapper og rømningsveier frie etterfølges, er like sikre som sitteplasser. I det landet i Europa med høyest publikumssnitt (og masse ståplasser) – Tyskland – føres det visstnok ikke engang separate statistikker for sitteplasser og ståplasser fordi det anses som unødvendig. Så, NSA mener påstanden er feil. Moderne, sikre ståplasser er like sikre som sitteplasser. Av den grunn oppfordrer vi NFF til å fjerne påstanden fra regelverket.

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.