handbokGjennom det siste året har NSA vært involvert i arbeidet med å lage en håndbok for såkalte «Supporters charters». Et Supporters charter er definert som en avtale mellom klubb og supportere på bred basis. Hensikten er å sørge for forutsigbarhet og god kommunikasjon mellom klubben og supporterne.

Et charter går begge veier. Det er ikke en liste over krav fra klubben til supporterne eller omvendt, men en prosess og en avtale som vi mener er et gode for både supportere og klubb.

Håndboka er nå klar, og kan lastes ned og brukes. Den inneholder både en teoridel, en praktisk del med gode tips om hvordan dialogen kan foregå, samt eksmpler på charters fra forskjellige plasser og intervjuer med folk som har vært involvert.

Arbeidsgruppen som har laget dette har vært bredt sammensatt, og er i seg selv et eksempel på hva som kan oppnås når man setter seg ned og jobber sammen om dette. Å jobbe sammen med organer som UEFA og organisasjonen for serieforeninger i Europa har vært krevende og utfordrende, men også lærerikt. 

Vår oppfordring er klar: Last ned håndboka, og sett i gang arbeidet med å få til et supporters charter i egen klubb. Vi kommer gjerne på besøk og hjelper dere i gang.

Siste nyheter

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.