LSK bøtelagt med 20 000,-

Etter en rask gjennomgang av sakens innhold vil NSAs talsmann anbefale LSK å anke denne boten. Det vil jeg begrunne med følgende:

Ifølge mine kilder var treningskampen mellom Hønefoss BK og Lillestrøm SK 8. mars 2013 ikke et arrangement i regi av NFF, og Lillestrøm SK skal ha opplyst i en epost 26. mai 2013, at den gjeldende kampen ikke faller inn under NFFs arrangements- og sikkerhetsbestemmelser.

Dette avvises av Doms- og Sanksjonsutvalget i pressemelding av 18.06.2013, som henviser til den overordnede bestemmelsen om at «alle kamper» er underlagt NFFs lov, kampreglement og øvrige lover.

Fra pressemeldingen:

Lillestrøm har i e-posten av 26. mai 2013 anført at angjeldende kamp ikke faller inn under NFFs arrangementreglement, og at overtredelsen av supporterne således ikke kan sanksjoneres.

Det følger av NFFs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser at bestemmelsene omfatter «alle kamper». Treningskamper omfattes følgelig av reglementet.

Her er et utdrag fra nevnte reglement, side 2, punkt 1.1:

  • 1. OVERORDNEDE SIKKERHETSBESTEMMELSER
  • Følgende overordnede sikkerhetsbestemmelser gjelder:
  • 1.1 NASJONALE KAMPER
  • For alle kamper gjelder NFFs lov, kampreglement og øvrige lover, bestemmelser og instrukser. I tillegg gjelder alle bestemmelser gitt i denne sikkerhets- og arrangementsforskrift.
  • De oppførte sikkerhetskrav og pålegg er ufravikelige

Den overordnede bestemmelsen kan synes å virke omfattende, men Doms- og Sanksjonsutvalget har glemt å bla 1 side opp, til selveste forsiden av dokumentet de henviser til, og bygger all sin jus på:

nff

NFF titulerer dokumentet «Sikkerhet ved fotballkamper Arrangert av NFF og deres organisasjonsledd». Dersom det ikke er slik at treningskampen Hønefoss BK – Lillestrøm var arrangert av NFF eller deres organisasjonsledd, fremkommer det helt tydelig, på forsiden av NFFs eget reglement, at denne kampen ikke faller innunder reglementet.

Dersom mine kilder har rett i sin forklaring om at treningskampen mellom Hønefoss BK og Lillestrøm SK den  8. mars 2013 ikke var arrangert av NFF og dets organisasjonsledd, er min vurdering at grunnlaget for boten bortfaller. I så fall er det beklagelig og direkte flaut at Doms- og Sanksjonsutvalget håndterer sin jus på en så lemfeldig måte at de ikke engang evner å lese forsiden på sin egen lovsamling, til tross for opplysninger fra Lillestrøm SK om at kampen ikke faller inn under reglementet. 

I fall mine kilder har rett i at treningskampen ikke var arrangert av NFF eller dets organisasjonsledd vil jeg anbefale LSK å anke denne boten, og deretter rette et krav om å få refundert ankegebyret. Det er i strid med enhvers rettsoppfatning at klubber skal betale for en slik glipp. 

Forøvrig var 16. mai en ønsket frist for å få på plass et nytt og fungerende reglement for bruk av pyroteknikk. Vi har purret ved to anledninger, men ikke fått noe svar. 

Terningkast: Ræva!

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.