På mandag 18/11 kl 09:00 er det rettssak i Oslo Tingrett. Den tiltalte heter Anders Johansen og er fra Fredrikstad. Anders er tiltalt av politiet for «uaktsom sprengning» på Ullevaal Stadion. Bakgrunnen for det er – for de uinformerte – at et 50-talls personer aksjonerte mot NFF da Fotballforbundet brøt en gentlemans agreement de hadde med NSA og norske fotballsupportere. Aksjonen innebar at det ble benyttet bluss og blinkere på Øvre Oddsen i kampen mot Albania. Nå har saken tatt en ny vending.

Det ble uoversiktlige tilstander på tribunen under aksjonen. Da blussene var slukket tok politiet med seg flere personer ut av feltet. NSAs talsmann var tilstede og formanet dem om at hvis de var så sikre på hvem som var skyldige, burde de vente til etter kampen og ikke gå inn i en menneskemengde på den måten de gjorde. Det fremstod for talsmannen som om politiet tok med seg vilkårlige personer for å tynne ut gruppen. Flere av disse ble avkrevd personalia, og én av dem ble pekt ut som gjerningsmann. Den personen var Anders. En politimann i sivil var tydelig i gangen bak tribunen – han hadde sett Anders tenne bluss. Anders nektet for dette.

En drøy måned senere fikk Anders et brev i posten fra NFF datert 10. april 2013. Brevet kom på et dårlig tidspunkt og med et dårlig budskap. Anders ble varslet om at han ville bli avkrevd en bot fra FIFA i sin helhet. Både for de 50 aksjonistene, og pyroen som ble tent blant Albanias tilhengere. Selv om boten er gitt av FIFA til NFF fordi NFF ikke var i stand til å hindre at pyroteknikk fant veien inn på tribunen. NSAs talsmann skjelte ut NFF halv tre om natten, og det var en del punkter i denne mailen som var sentrale:

«Når du/NFF velger å ta dette skrittet forventer jeg at det ligger fullstendig utvetydige bevis bak. Og som den profesjonelle organisasjonen dere er, sågar med egen juridisk fagansvarlig i denne saken, forventer jeg at det er en smal sak for dere å umiddelbart kunne fremlegge bevisgrunnlaget for dette varslede erstatningskravet, samt utestengelsen.»

Videre redegjorde talsmannen at for at han selv hadde vært tilstede på feltet da alt dette skjedde, og ikke hadde sett vedkommende gjøre slik det ble beskrevet i brevet fra NFF. Det fremgikk av dette brevet at NFF lente seg på at politiet hadde anholdt Anders for å ha benyttet pyro, og anså derfor Anders som bevist skyldig. Videre heter det i mailen:

«Dersom NFF ikke kan fremlegge fellende bevis for at denne personen har benyttet pyroteknikk anser jeg det overnevnte brevet som et alvorlig overtramp mot supporteren og hans rettsikkerhet. Et varslet erstatningskrav det ikke er dekning for å innkreve vil gjøre uopprettelig skade på det allerede nedslitte forholdet mellom suppoterne og NFF. I tillegg er brevet uansett enormt dårlig timet, det er jo ikke engang kommet noe krav fra FIFA ennå. Dette er kun et varsel (+ utestengelse), i all hovedsak en markering fra NFFs side om at personen kan grue seg til å bli straffet. Hvis det viser seg at det ikke finnes bevis for NFFs krav vil det antakelig aldri bli tilgitt av supportermiljøet. Og i alle framtidige saker vil det bli henvist til blant annet dette tilfellet.

I denne saken har NFF den fulle og hele bevisbyrde, som profesjonell aktør med juridisk fagkompetanse, og dere har allerede sendt et belastende brev til en persons bostedsadresse. Jeg vil derfor at dere umiddelbart fremlegger fellende bevis for at personen har begått et overtramp slik det beskrives i brevet. Dersom dere ikke kan fremlegge nevnte bevis vil jeg at dere skriver et nytt brev til personen der dere beklager overtrampet, frafaller erstatningskravet og opphever utestengelsen – med kopi til meg. «

Svaret fra konkurransedirektør Nils Fisketjønn, som signerte brevet, var at de ikke ville kommentere pågående saker. Dette var også tonen da media tok tak i saken.

Ord mot ord

Det er en drøy påstand om man sier at en politibetjent lyver. En politibetjent skal være lovens lange arm, moralens vokter, og hans/hennes ord veier ofte så tungt at de alene er nok til å få en person dømt for ulike forhold. Men det ble tydeliggjort fra NSAs talsmann både overfor NFF og politiet at det er mulig å ta feil, når det er 50 mørkkledde personer på en tribune i en uoversiktlig situasjon. Imidlertid førte ikke dette fram, og saken har rullet og gått til nå. Anders erkjente ikke skyld. Boten fra FIFA ble på omlag 36 000 kr, som senere ble lagt til det opprinnelige forelegget – der Anders av politiet på nytt ble bedt om å ta stilling til saken – selv om han allerede hadde besvart forelegget med at han er uskyldig, og ikke vedtar forelegget. Ikke lenge etter kom innkalling til retten.

Hvor er bevisene?

Så langt har vi ikke sett noe til bevis av noe slag. Ingen bilder eller video som beviser at Anders har forholdt seg slik NFF og politiet beskriver. Det er kun politimannens vitnesbyrd som taler mot Anders. Frem til nå. Det kommer vi tilbake til.

Hvorfor er boten ekstra problematisk?

  • Når NFF får en bot av FIFA er det FIFA som vil straffe NFF for at de ikke har klart å sikre arenaen mot ulovlig pyroteknikk. Dette er en bot som gis fra en organisasjon til en annen. På samme måte som at NFF bøtelegger klubber i eliteserien og adecco, og gir beng i hvordan de blir betalt eller om de sendes videre til supportere – sålenge de får inn pengene.
  • Aksjonistene som betalte seg inn på stadion for å gjennomføre aksjonen betalte mer i billetter enn boten fra FIFA beløper seg på. NFF har således tjent penger på at aksjonen i det hele tatt ble gjennomført. Det hindrer dem imidlertid ikke i å kreve å få dekket boten også.
  • En annen sak er at denne boten er utmålt etter at det ble brukt pyro også blant bortefansen, i en annen etasje, på en annen tribuneseksjon. Mener NFF at Anders skal betale for dette? Ja. Espen Augberg, juridisk fagansvarlig i NFF, sier til NRK at de har «ingen betenkeligheter» med å sende dette kravet til én person.
  • Boten er også utmålt etter at det ble tent mange bluss, beviselig av flere personer enn Anders selv. Mener NFF at Anders skal betale for alle disse også? Ja. Ingen betenkeligheter her heller.

Anders hevder seg uskyldig. Han har stevnet et titalls vitner som kan bekrefte hans historie, hvorav 2 har blitt avhørt før denne rettssaken. Han har ikke rett på advokat. Han står alene mot NFF og politiet, og hans motstander i retten er en politimann som med sine ord kan sende folk i buret. Det er en fryktelig situasjon å være i, og Anders har hatt dette hengende over seg i et halvt år.

Men i går kveld fikk vi en video tilsendt.

Videoen viser feltet fra de første blussene tennes til de brenner ut. De viser også at Anders blir tatt med av poltiet, mens NSAs talsmann forsøker å hindre dem.

Videoen viser at Anders snakker sant når han forteller at han ikke har benyttet pyroteknikk. Anders snakker sant. Politimannen snakker usant. NFF har i et halvt år stilt Anders mot veggen og forlanger 40 000 kr, på bakgrunn av en falsk påstand og uten bevis. NFF har forfulgt og utestengt en ung småbarnsfar som ikke har gjort annet galt enn å være betalende kunde på landskamp.

Bildene nedenfor er hentet fra videoen. Videoen i sin helhet følger like etter, for de som vil gå nøyere etter i sømmene. Bildene viser Anders mellom sine to kamerater oppe, ute til venstre på feltet. Den eneste gangen Anders er i nærheten av bluss er når et bluss triller ned på bakken på raden bak ham, og når han flytter seg nærmere midten der det ligger allerede tente bluss, for å stå nærmere resten som synger. I starten tar han mobiltelefonen ut av jakkelommen for å ta bilder, og holder den i hånden resten av tiden.

anders_uten_bluss

Hva nå, Anders?

Anders er heldig. I 12. time har det dukket opp avgjørende bevis som gjør at poltiet og NFF ikke lenger er i stand til å få ham dømt slik de ønsket. Foreløpig er rettssaken fortsatt berammet til mandag 18. november 2013 kl 09:00, da denne videoen ikke er fremmet som bevis ennå. Anders kan etter et halvt år med dette hengende over seg høyst sannsynlig puste lettet ut, og gå ut og ta en øl med vennene sine mens de lader opp til neste sesong med fotball. Som en renvasket supporter. Du kan gratulere småbarnsfaren Anders på hans Facebook-vegg.

Hva nå, NFF?

2013 har vært et skrekkens år. NFF har ved mange anledninger nærmest sjokkert omverdenen med sine handlinger, holdninger og irrasjonalitet. De straffet supporterne kollektivt med et vedtak i februar, de forsøkte å straffe Lillestrøm for pyro i en treningskamp NFF ikke hadde noe med å gjøre, de brøt en gentlemans agreement da supporterne holdt sin del av avtalen og unngikk pyro i 5 serierunder, de og deres påtalenemnd hadde en sentral rolle i at overgangsskandalen rullet og gikk og påførte Stabæk og Vålerenga store tap, de sparket Drillo på en ufin måte, de truer Godset og Stabæk med sanksjoner for banestorming etter henholdsvis seriegull og opprykk, og de straffeforfulgte Anders i et halvt år uten noen som helst bevis. Det er nesten så man ikke tror det.

Det er bare én ting å gjøre nå. NFF bør gå ut og beklage til Anders for den urett de har påført ham. De bør sterkt vurdere å kompensere ham for påkjenningen, og utestengelsen de urettmessig har satt i kraft. Og de bør for enhver pris unngå å fraskrive seg ansvaret.

Angående politimannen som i et halvt år hardnakket har hevdet han så Anders benytte bluss – du skulle ha gått til Specsavers. Håper ikke flere andre har lidd justismord som følge av dine feil. Du bør stille på politimesterens kontor med lua i hånda og beklage. Kanskje bør du også ta en telefon til Anders.

Det er masse å lære av dette. Nåde den som følger Halléns ideologi og bare ser fremover for å slippe konsekvensene av sine handlinger. Etter et slikt katastrofeår skal man se bakover, se hva som har gått galt og ta lærdom av det. Og enkelte bør kanskje ta sin hatt og frakk og gå.

NSA skal jobbe for at supportere skal ha gode forhold på norske tribuner. For å få til det på en god måte må vi ha et samarbeid med NFF. Vi prøver og prøver, men det er ikke alltid så lett. Vi håper NFF tar noen grundige runder der de ikke bare frikjenner seg selv internt, men virkelig selvransaker seg og bestemmer seg én gang for alle om supporterne skal være deres viktigste venner – eller deres verste fiender. 

Vi følger med på dere. Sålenge jeg og NSA er til skal ingen supporter stå alene når de utsettes for overgrep.

Aldri.

-Posse

Oppdatering 14.11.13 kl 16:40 – Fredrikstad Blad med stor artikkel om Anders. Juridisk ansvarlig i NFF, Espen Augberg, gikk rett imot vår uthevede oppfordring om å ikke fraskrive seg ansvaret. Augberg forteller til FB at han ikke har sett videoen, og heller ikke ønsker å forholde seg til den. Det ser med andre ord ut til at NFF likevel vil forsøke å få gjennomslag for sitt krav i retten – til tross for videobeviset – fordi de uansett kan plassere ansvaret hos politiet. Les hele artikkelen hos Fredrikstad Blad her

Oppdatering 14.11.13 kl 03:40 – TV2.no om temaet: NFF forteller TV2.no at de ikke vil forholde seg til et frikjennende bevis, og velger å kjøre saken videre.

Oppdatering 14.11.13 kl 03:40 – VG.no: – En politibetjent identifiserte han som nå er tiltalt som en av to som fyrte av bluss. To bluss ble ifølge boten fra FIFA fyrt av fra norske supportere. Det er på denne bakgrunn vi valgte å anmelde. Han blir krevd for halvparten av boten i erstatningskravet som er tatt inn som en del av straffesaken på mandag. Supporterne er godt kjent med regelverket i forhold til blussing – som kan utgjøre en fare for omgivelsene, sier Yngve Haavik.

I starten inneholdt artikkelen også følgende avsnitt: «Hvis Anders Johansen blir frifunnet i retten på mandag, vil Norges Fotballforbund vurdere om en ny anmeldelse er nødvendig. – Vi har et tett og godt samarbeid med politiet, og dersom de finner annen dokumentasjon som kan være med på å bevise at andre har vært med på dette, så får vi eventuelt vurdere en ny anmeldelse, avslutter Haavik.»

Dette avsnittet er senere fjernet.

Oppdatering 17.11.13 kl 11:40 – Aktor har ringt til Anders og fortalt at de trekker saken på bakgrunn av videoen som har kommet frem. Aktor utviser med det større skjønn og medmenneskelighet enn Espen Augberg og NFF klarte, da de ønsket å prøve saken i retten uansett.

Spørsmålet nå er hvordan NFF vil forholde seg til at de har utestengt en uskyldig person og forlangt et høyt pengekrav i et halvt år, samt at de fortsatt ønsker å prøve saken i retten når det dukker opp avgjørende videobevis.

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.