Kjære medsupporter.

Denne artikkelen inneholder forslag som rører ved det tradisjonelle i oss fotballsupportere. Men forslagene er møysommelig jobbet frem gjennom et langt og komplisert arbeid, og vi håper dere vil ha en isbit i magen og kjenne godt på de ulike forslagene før det konkluderes med et standpunkt. Noen har brukt flere måneder på å komme frem til disse alternativene, da er det realt om man ikke hiver seg rett på Twitter (Davy!) før man har tenkt grundig over alternativene – selv om vi lever i en tidsalder der man blir belønnet for å mene mye så fort som mulig.

Dette er forslag, der ett av dem skal settes opp som alternativ til løsningen vi har i dag. For alt vi vet blir alt uforandret i årene fremover.

NSA tar ikke noe bastant standpunkt i hva som er riktig turneringsmodell, dagens løsning eller et av alternativene. Det er det dere som supportere som kan gjøre sammen med oss. Se mer info om møtet mellom NTF og NSA nederst i artikkelen.

Takk for at du er med som et selvstendig og tenkende hode i den norske fotballfamilien, og ikke en sau i kommentarfeltet et sted som lar seg forføre og opphisse av tabloide overskrifter og svulstige meninger.

Noen begreper som blir brukt i artikkelen

Ligaformatet (måten serien spilles på) og pyramidestrukturen (måten divisjonene er organisert på) utgjør tilsammen turneringsmodellen.

Sportslig kvalitet måles etter European Club Index, ECI-poeng. Denne rangeringen tar hensyn til hvor god motstanden er dersom man slår et lag, og er en av de mest presise måten å vise hvor god en klubb er over tid.

Prosjektets mål

Prosjektet har et overordnet mål om at Norge skal bli ranket blandt de 12 beste landene i UEFAs ranking innen 2022. Med en slik plassering vil ligavinner være direkte kvalifisert til Champions League-gruppespillet. Det kommer ikke frem noe i undersøkelsene som indikerer at forslagene til ny turneringsmodell vil få økonomiske utslag i negativ retning dersom dette målet likevel ikke blir nådd, det er ikke slik at dette blir et skihopp der man kan bomme på det overordnede målet og deretter gå skikkelig på trynet. Hypercube mener å kunne påvise en sammenheng mellom prestasjoner i Europa og nasjonens fotballnivå.

Naturlig nok vil en supporter av et lag som typisk lander langt ned i ligaen være misfornøyd med om divisjonen får færre lag og supporterens lag dermed må flytte et hakk ned, men det er norsk fotball som helhet som er vektlagt i dette arbeidet.

Hva er Hypercube og hva prøver de å endre hos oss?

Hypercube er et nederlandsk analyseselskap som er engasjert av Norsk Toppfotball. De har erfaring fra omlegging av ligastrukturer i andre europeiske land. Det betyr ikke at Hypercube tar med seg en fasit for noe som skal «fungere her fordi det fungerer der». Men med etablerte metoder og innsamling av data fra klubbene kan man skissere et alternativ til serien slik den er i dag, og dermed ta en godt begrunnet avgjørelse der Fotballtinget bestemmer seg for å enten beholde ligastrukturen slik den er i dag, eller prøve den nye. Hypercubes jobb er ikke å presse på oss en forandring, men å gi oss alternativer vi kan velge blant.

Hva slags data samles inn?

Data om sportslig kvalitet (ECI), nivåforskjell mellom lagene, fremgang i konkurransedyktighet, tilskuere på stadion, seere på tv, befolkningsgrunnlag, sportslige resultater og mye mer.

Handler det mest om penger?

At fotball er en business med mye penger er det ingen tvil om. Det er imidlertid delte meninger blant supporterne om dette er en god ting for det tradisjonelle spillet vi dyrker. Samtidig har mange mer eller mindre aksept for at klubbene ville spilt løkkefotball om det ikke var for at det gikk an å generere penger. Derfor er det mange som innfinner seg med middelveien der klubben ideelt sett drives som en god butikk, samtidig som man tar vare på historien og integriteten som en tradisjonsrik klubb for lokalmiljøet. Det som vektlegges i undersøkelsene er både klubbenes økonomi og hvor effektivt pengene blir brukt, men også tilskuertall på stadion, tv, befolkningsgrunnlag og så videre. Forslagene som legges frem anslår en økning på alle områder i forhold til dagens modell.

Kan man si noe sikkert utifra statistikken?

Statistikken Hypercube klemmer ut kan, basert på tall og erfaringer, gi en rimelig presis pekepinn på hva som statistisk sett skal til for å øke blant annet en klubbs sportslige styrke. Eller enkelt sagt i dette eksempelet, sammenhengen mellom spillerbudsjett og tabellplassering, penger inn vs. poeng ut. Utifra grafene nedenfor kan man se hvordan lagene fordeler seg i et øyeblikksbilde fra 2014. Som man ser har Rosenborg akkurat her fått lite ut av hver krone rent poengmessig, mens Godset har fått mye. Poenget her er at man kan fastslå at det over tid er en (åpenbar) sammenheng mellom penger inn/poeng ut, og den er målbar – og kan dermed settes i sammenheng med andre aspekter av ligastrukturen for å komme frem til en forventet økning i klubbens økonomi og sportslig suksess.

poeng

Klubbene er ganske forskjellige, det er vel ikke bare å trylle frem noe som funker for alle?

Klubbene har blitt delt inn i referansegrupper, eller kort sagt fordelt i grupper med «like» klubber for å kunne analysere seg fram til hvilken effekt en omlegging av ligastrukturen vil ha for dem, og deres segment. Klubbene er delt inn etter et vektet gjennomsnitt basert på tall fra 2012 (1), 2013 (2) og 2014 (4). Det vil si at tall fra 2014 teller 4 ganger så mye som de mer foreldede tallene fra 2012.

 • 50% Sportslig kvalitet (ECI-poeng i starten av sesongen)
 • 20 % Omsetning
 • 20 % Befolkningsgrunnlag
 • 10 % Kostnader

Resultatet er en slik fordeling. Dette handler ikke om å rangere bra, bedre eller best, men disse gruppene vil påvirkes ulikt av endringer som gjøres, og derfor må man se på hver og én av dem etterhvert som man beregner konsekvenser og gevinster av endringer.

referansegrupper

Turneringsmodellen slik den er i dag

Pyramidestrukturen i dag er spiss mot toppen. 1, 1, 4. Én avdeling i Eliteserien, én avdeling i 1. divisjon, og fire avdelinger i 2. divisjon. I tillegg til dagens løsning har det blitt utredet 4 valgmuligheter:

 • 1,1,1,2
 • 1,1,2,4
 • 1,1,3
 • 1,2,4

De forskjellige mulighetene ble analysert utifra sportslig kvalitet (mindre forskjeller mellom topp og bunn i ligaene, noe som gir opprykkede lag større sjanse til å klare seg), sportslig balanse (jevnere og mer attraktive kamper), avstander (dette handler om økonomi, reiseutgifter er en betydelig del av budsjettet til mindre klubber. Flere avdelinger vil gjøre det mulig å regionalisere mer) og opp- og nedrykk, der man kan se at det ideelle forholdet mellom to divisjoner er 1:1 eller 1:2, altså at ikke veldig mange lag kan rykke ned (for eksempel fra første div til 2. div).

Den foreslåtte pyramidestrukturen

Resultatet av undersøkelsene viser at den beste ligastrukturen (pyramidestrukturen) er 1, 1, 2, 4. 1, 2, 4, er det eneste alternativet som er verre enn dagens løsning. Dette fordi man får mange lag opp i et nivå som de ikke klarer å holde. 2. divisjonsforeningen var i et nylig møte veldig støttende til den foreslåtte pyramidestrukturen 1, 1, 2, 4.

 

Dagens ligaformat

dagensmodell

 • 16 lag i divisjonen
 • Lagene spiller 30 serierunder, én kamp hjemme og én kamp borte mot hver motstander
 • De øverste plasseringene avgjør seriemester (CL), 2. og 3. plass (EL)
 • A15 og A16 rykker direkte ned. Nummer 3 og 6 fra 1. divisjon møtes i oppgjør (A), og nummer 4 og 5 i oppgjør (B), i 1 kamp per oppgjør
 • Vinneren av (A) og (B) møtes i oppgjør (C)
 • Vinneren av oppgjør (C) møter A14 i siste playoff, over 2 runder. Vinneren spiller eliteserie neste sesong, taperen spiller i 1. divisjon
 • Minste antall serierunder en klubb må spille: 30
 • Maksimum antall serierunder en klubb må spille (inkludert playoff): 34

 

De 3 forslagene til nytt ligaformat

Disse har fått navnene Modell 12, Modell 14A og Modell 14B

Dette kan se komplisert ut ved første øyekast, med mange oppgjør og bokstavbenevnelser, men med litt tålmodighet og konsentrasjon…

 

Modell 12

modell12

 • 12 lag i divisjonen
 • Lagene spiller 22 serierunder, én kamp hjemme og én kamp borte mot hver motstander
 • Etter 22 runder deles serien i to på midten. Det spilles så 10 kamper i begge gruppene. Den øverste gruppen avgjør seriemester (CL), 2. og 3. plass (EL) samt 4, 5, 6.
 • Når serien deles i to beholder lagene halvparten av poengene sine, for å gi dem et rettferdig forsprang på hverandre – samtidig som ingenting skal være avgjort på forhånd
 • De 10 rundene i den nederste gruppen avgjør plasseringen 7-12.
 • Lag 10 og 11, i denne playoffstrukturen kalt C4 og C5 møter henholdsvis nummer 3 og nummer 2 i 1. divisjon. Lag 12, i denne playoffstrukturen kalt C6, rykker ned.
 • Playoffen om nedrykk/opprykk er ikke fastsatt, det er ikke endelig bestemt hvor mange lag som kan rykke opp og ned.
 • Målet er at de i den øvre gruppen skal skape spenning ved å kjempe om medaljer og e-cup, og de i nedre skal skape spenning ved å kjempe for å unngå nedrykk.
 • Minste antall serierunder en klubb må spille: 32
 • Maksimum antall serierunder en klubb må spille (inkludert playoff): 34

 

Modell 14A

modell14a

 • 14 lag i divisjonen
 • Lagene spiller 26 serierunder, én kamp hjemme og én kamp borte mot hver motstander
 • Etter 26 runder deles serien i 3, i første playoff.
 • De 4 øverste lagene spiller 6 runder, én kamp hjemme og én kamp borte mot hver motstander. Nr 3 skal spille en ekstra kamp senere om europacupplassen
 • De 8 neste lagene (5-12) spiller 2 runder mot en motstander som avgjøres av tabellposisjon, en hjemme og en borte.
  • Lag 5 – Lag 12 (A)
  • Lag 6 – Lag 11 (B)
  • Lag 7 – Lag 10 (C)
  • Lag 8 – Lag 9 (D)
 • Nummer 13 og 14 spiller 5 runder mot hverandre for å avgjøre hvem som må spille kvalik og hvem som rykker direkte ned. Taper rykker ned. Vinner går inn i playoff.
 • Vinneren av (A) møter vinneren av (D), i det som her heter oppgjør (F)
 • Vinneren av (B) møter vinneren av (C), i det som her heter oppgjør (G)
 • Vinneren av (F) og (G) møtes i oppgjør (H)
 • Vinneren av (H) møter 3. plassen og spiller 2 kamper som avgjør hvem som får europacupplassen.
 • Vinneren av oppgjør (E), oppgjøret mellom nummer 13 og 14, møter nr 4 i 1. divisjon i oppgjør (J). 2 runder
 • Taperen av oppgjør (E) rykker ned
 • Nummer 2 og 3 i 1. divisjon møtes i oppgjør (I), 2 runder
 • Vinneren av oppgjør (I) og (J) møtes i endelig playoff til eliteserien, 2 runder
 • Det er ren knock-out etter de 26 første rundene, med andre ord ingen endelig numerisk tabellplassering
 • Minste antall serierunder en klubb må spille: 32
 • Maksimum antall serierunder en klubb må spille (inkludert playoff): 35

 

Modell 14B

modell14b

 • 14 lag i divisjonen
 • Lagene spiller 26 serierunder, én kamp hjemme og én kamp borte mot hver motstander
 • Etter 26 runder deles serien i 4
 • Lag 1-4 spiller 6 runder, én kamp hjemme og én kamp borte mot hver motstander for å avgjøre seriemesterskap, sølv (EL) og muligheten til enda en europacupplass
 • Lag 7-10 møtes én gang hjemme og borte
  • Lag 7 – Lag 10 (A)
  • Lag 8 – Lag 9 (B)
 • Lag 5 møter vinneren av oppgjøret mellom lag 7 og 10 (A) i det som blir kalt oppgjør (C), 2 runder
 • Lag 6 møter vinneren av oppgjøret mellom lag 8 og 9 (B) i det som blir kalt oppgjør (D), 2 runder
 • Vinneren av (C) og (D) møtes i oppgjør (E), 2 runder
 • Vinneren av (E) møter Lag 3 over 2 runder. Vinneren får europacupplass
 • Lag 11-14 spiller 6 runder mot hverandre. Sisteplass etter disse seks rundene rykker ned. Førsteplass har sikret plassen i eliteserien
 • Nummer 2 og 3 i denne gruppen møter henholdsvis nummer 3 og 2 fra 1. divisjon over 2 runder, som avgjør hvem som spiller elite og 1. div neste sesong
 • Minste antall serierunder en klubb må spille: 32
 • Maksimum antall serierunder en klubb må spille (inkludert playoff): 34

 

Gode alternativer?

Med en liten margin ligger Modell 12 noe foran de andre, men dette er så lite at man i praksis har 3 likestilte alternativer til dagens løsning. Alle alternativene antyder at de vil være gode alternativer til dagens løsning med de kriteriene som er valgt.

sammendrag

I det nederste oppsettet henviser BM A, B og C til de ulike referansegruppene. Undersøkelsen anslår at de 20 beste lagene i Norge vil få en gjennomsnittlig økning på 100-125 ECI-poeng, 5-10 plasser klatring på UEFAS klubbranking, økte inntekter på ca 150M, en økning i antall tilskuere på 5-10% for mindre klubber og 10-20% for større.

Fairness principle, der den nåværende modellen gir 100%, betyr i praksis at nåværende modell har én spilleplan (stage) på 30 runder, og statusen her blir også endelig plassering i serien. Reduksjonen i fairness kommer altså av at sluttspillet/playoff kan gjøre at et lag vinner en tittel eller europacupplass, selv om de kom på en lavere plassering etter serierundene – rent kronologisk. De møtes imidlertid over 2 runder, hjemme og borte, så det er ikke riktig å tenke at motsatsen til «fairness» er «urettferdig».

 

Playoff istedenfor eller i tillegg til serien?

Med reduksjonen i antall lag slik den er skissert her vil alle playoffs komme etter at alle lag har møtt hverandre hjemme og borte, slik som før. Playoffen kommer dermed i tillegg til et seriespill slik vi kjenner det i dag. Hensikten er å ha et spenningsmoment for alle lag også på slutten av sesongen. Og lagene vil fortsatt ha motivasjon for å komme så høyt de kan på serietabellen før playoffs, siden de vil møte antatt svakere motstand i utslagsspillet jo høyere tabellplassering de får. I modell 14A og 14B møtes lag 1-4 over 6 runder. Det er med andre ord kun seriespill som kan avgjøre seriemesterskap, ikke utslagsrunder.

 

12 vs. 14 lag

Utifra undersøkelsen er 12 lag best for topplagene og de midt på tabellen, men disse kommer også godt ut av modellene med 14 lag. For klubbene i bunnen av eliteserien og 1. divisjon vil modell 14B være ganske lik dagens format. Selv en modell med 18 lag ble innledningsvis utredet, men mye tyder på at man er nødt til å redusere antall lag i serien. Man kan imidlertid tenke seg at en «ny» 2. divisjon vil gjøre landingen mykere for de lagene som med et nytt format befinner seg lenger ned i divisjonene, og gjør det lettere å stabilisere et godt sportslig nivå.

 

Cupen

Cupen er hellig for mange. Den har i mange år toppet og avsluttet sesongen for året, før vi går inn i vinterdvale. Det er ikke fremmet noe konkret forslag om å flytte på cupen, men det utredes om muligheten som Hypercube anser som lukrativ (side 24 i rapporten du kan laste ned nedenfor). Noen mener denne cupfinalen bør spilles på våren, for å kunne gå rett til E-cup like etter. Andre mener dette er en såpass sterk institusjon i Norge at den ikke bør rokkes ved. En viss talsmann skal innrømme at han i en tidlig fase uttrykte skepsis til et sluttspill i serien, fordi man var vant med at serie og cup var to separate turneringer med hver sine egenskaper – og at en playoff kunne konkurrere med cupen. Etter å ha fordøyd de ulike forslagene sier magefølelsen at seriens playoff kanskje ikke går cupen like mye i næringen som først antatt, og at cupens første runder med David mot Goliath uansett løper uforstyrret. Her må man egentlig bare gjøre opp sin egen mening, for det finnes ingen eksakt fasit. Hypercube er imidlertid tydelige på at serien ikke bør flyttes til vinteren.

 

Kampenes spredning

Hypercube anbefaler sterkt å spille fotball lørdag og søndag, og ikke med en slik spredning kampene har nå. De anbefaler at nordmenn igjen får et forhold til fotball som en helgeaktivitet.

 

Les hele rapporten her

Rapporten kommer med et sammendrag i starten på norsk, og ellers er den på engelsk. Den er på 90 sider og kan lastes ned her.

 

Kritikk av rapporten

Arve Hjelseth har gått rapporten i sømmene og skrevet en interessant artikkel vi anbefaler dere å lese.

 

Hva tenker du om dette?

NTF og NSA har invitert alle supporterklubbene til et møte i forkant av Norge – Estland på Ullevaal, onsdag 12. november. Har du meninger og innspill til forslagene, ta kontakt med styret i din supporterklubb og hør om de stiller på Ullevaal, og eventuelt om du kan ta turen som deres stedsfortreder. Her må vi ha inn påmeldinger innen mandag 10. november kl 12:00.

NTF vil også gjerne ha flere innspill fra supporterne, for eksempel:

 • Når vil vi ha lokaloppgjør?
 • Er det noe tidspunkt som er mer eller mindre egnet å møte en viss klubb på? (feks vil Start og Sandefjord kanskje ønske seg østlandsklubber i sommerferien, da hyttefolket ofte stiller flere på kamp da)
 • Ideelle spilletidspunkter/dager?
 • Dette er en god sjanse til å spille inn hva som er viktig for oss til neste medieavtale skal jobbes fram. Man får ikke resultater av å klage på face, man får resultater av å møte opp og møte menneskene som jobber med dette til daglig og legge frem hva som er viktig for oss.

  Norge – Estland

  logo

  Onsdag 12. november møter Norge Estland på Ullevaal Stadion, og denne gangen kan du ta med en kompis gratis!

  100 kr

  20:00

  Felt 128

  100 kr

  20:00

  Felt 128

  Hit med billettene! 

  Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

  Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.