Styret i Kanari-Fansen publiserte tirsdag en artikkel på nettsidene sine som henvendte seg til NSA. Den samme artikkelen ble delt på deres Facebooksider og i NSAs gruppe. Jeg har besvart noe av dette i grove trekk på fjesboka, men med et såpass tydelig utspill anser jeg det som nødvendig å utfylle litt grundigere. Samtidig kan jeg også erkjenne at det utad har vært litt stille fra NSA så langt i år, med noen unntak, så jeg lufter også noen tanker om dét.

Styret i Kanarifansen trekker frem en kamp fra i fjor, eliteseriens 12. runde mellom Rosenborg og Lillestrøm på Lerkendal, der bortefansen blussa. Styret i Kanarifansen skriver følgende:

«Kort tid etter hendelsen var både NFF og Norsk Supporterallianse (NSA) ute og kritiserte bruken. Ingen Lillestrøm-supportere fikk etter dette søke om bruk av lovlig blussing, og NSA-talsmann Bjørnar Posse Sandboe ga inntrykk av at han syns dette var dårlig gjort av Lillestrøm-supporterne, fordi det kunne bidra til dårligere samarbeidsvilkår om den lovlige blussingen.

På søndag blusset Vålerengas supportere under derbykampen mellom LSK og VIF. Mengden bluss var omtrent det tredobbelte, og det ble blusset ved et titalls anledninger. Alt dette er vi helt for! Kanari-Fansen Lillestrøm er for en aktiv og levende tribunekultur. Det inkluderer også bruken av pyroteknikk som bluss og røyk.

Vi merker oss likevel at kritikken i dette tilfellet er fraværende.

Når Lillestrøm blusser ulovlig skal det kritiseres, fordømmes og straffes. Når Vålerenga gjør det samme forbigås det i stillhet?

Kanari-Fansen Lillestrøm forventer kun likhet for loven. Det gjør tydeligvis ikke supporteralliansen?

Vi vil gjerne jobbe videre med Norsk Supporterallianse for å kunne ha en mer utstrakt bruk av pyroteknikk på norske tribuner. Så får vi bare merke oss at organisasjonen vi enn så lenge er medlem av finner det helt naturlig å forskjellsbehandle sine medlemmer på denne måten…»

Jeg skal komme tilbake til disse to kampene som sammenlignes, men for å se på interaksjonen mellom KFL og NSA må man starte historien ett år og tre måneder tidligere, da Lillestrøm møtte Hønefoss til treningskamp i sesongoppkjøringen.

Hønefoss – Lillestrøm 08.03.2013

 

Artikkel om kampen


Medieskandale

 

I etterkant av denne saken var det MYE fuzz. Og det var mange sterke overskrifter og utspill i avisene. Av erfaring er journalister patologisk opptatte av å spisse historier, og dessverre også flinke til å få sitater av involverte eller vitner akkurat når de er på høyden. Derfor la jeg ned en ganske stor jobb for å ettergå hva som egentlig skjedde der oppe, og tok kontakt med alle de involverte for å få deres versjon.

Det kom en del interessante tilbakemeldinger som belyste saken mer nyansert og realistisk enn inntrykket man får av media. Arbeidet ble noe komplisert fordi en person fra Lillestrøm løy om at Politiet hadde beslaglagt et videokamera, og slettet video av hendelsen. Etterhvert kom det fram at en stadionvakt hadde sendt ham ut fra en stengt tribuneseksjon, og bedt ham om å slette videoen av hendelsen fordi de ikke ønsket at det skulle publiseres video av en sikkerhetsbrist på stadion. Dette ble angivelig etterkommet, og det har ikke kommet fram noe som underbygger at Politiet har sletta video. Uansett, det hele ble etter en del innsats nyansert ned til en relativt ufarlig ordensforstyrrelse – uten trusler eller tilløp til slagsmål slik det ble rapportert om.

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger og gjentok den samme «Hva skjedde egentlig»-stilen senere. Oppunder 5000 leste artikkelen om Hønefoss – Lillestrøm.

NFF bøtelegger Lillestrøm

 

Artikkel om bøteleggingen


Sanksjon

 

I etterkant av blussinga på Hønefoss ønsket også Påtalenemda i NFF å bøtelegge Lillestrøm. NSA tok igjen LSK i forsvar, med den begrunnelse at NFF eller deres organisasjonsledd ikke hadde noe med arrangementet å gjøre. Vi påpekte at forsida på NFFs lovsamling spesifiserte at reglementet gjelder kamper arrangert av NFF og deres organisasjonsledd, ristet litt i Påtalenemda for deres lemfeldighet – og hørte ikke stort mer etter dette. Samtidig med dette pågikk arbeidet for legalisering av pyroteknikk, og vi fikk senere landet en ordning der man ihvertfall ved innmarsj kunne brenne pyro uten å bli straffet for det, gitt at tifoansvarlig fylte ut et skjema.

Vi hørte aldri noe mer om bot etter denne artikkelen, som fikk rundt 3300 treff på sidene våre.

Rosenborg – Lillestrøm, 09.06.2014 Kl 19:00

 

NFFs pressemelding


 

Som styret i KFL oppsummerer var det en del pyro her, og 3 personer fikk lettere skader. Når det blir skader er det ihvertfall greit å høre at det ikke gikk utover uskyldige, og etter det vi ble fortalt var ingen av skadene alvorlige. NSA besvarte ingen pressehenvendelser i forbindelse med denne saken, og såvidt jeg husker fikk vi heller ingen telefoner.

NFF tok imidlertid kontakt, og vi var begge opptatte av at det arbeidet med pyroreglementet vi hadde startet skulle fortsette som før upåvirket av denne hendelsen. NFF ønsket imidlertid å gå ut med en pressemelding, men denne skulle også ha et positivt fokus etter ønske fra NSA. Det handlet tross alt om voksne mennesker som visste hva de gjorde, og det er ikke mer dramatisk enn at det kommer en bot – slik det «alltid» har gjort når man fyrer ulovlig. Jeg motsatte meg en slags ferdigskrevet fellespressemelding som la litt for mye vekt på skuffelse, og skrev et knusktørt sitat fra NSA. Og siden jeg er opptatt av åpenhet, her er eposten med sitatet som gikk til NFF:

Epost

 

Etter å ha lest igjennom sitatet noen ganger har jeg fortsatt ikke funnet noe om at jeg har sagt dette var «dårlig gjort», at jeg i det hele tatt kritisert blussingen – eller at jeg har sagt at dette vil slå negativt ut på samarbeidsvilkårene med NFF. Jeg kan heller ikke finne noe om at NSA «kritiserer, fordømmer og straffer».

Lillestrøm – Vålerenga, 03.05.2015 Kl 18:00

 

Kampfakta og sammendrag


 

Igjen var det en ulovlig fyring, denne gangen fra VIF. KFL har rett i at denne var større enn den de hadde på Lerkendal. Igjen var det ingen journalister som ringte, og NSA hadde heller ingen interesse i å reise seg bare for å mene noe før man egentlig visste noe om saken. Denne gangen har vi heller ikke snakket med NFF, forsåvidt.

Det var i etterkant av den manglende pressemeldingen her at styret i KFL publiserte artikkelen sin, der de uttrykte frustrasjon over at NSA var så negative når de selv hadde en ulovlig fyring. Et styremedlem i KFL skrev på NSAs Facebookside at jeg hadde sagt at disse handlingene ville ha en negativ innvirkning på det generelle samarbeidet mellom NSA og NFF. Det er ikke riktig, det finnes ikke noe slikt sitat. Fokuset lå som nevnt på at ordningen var der, og at arbeidet vil fortsette.

Sammenligningen


Styret i Kanarifansen mener at NSAs forskjellsbehander i disse to sakene, fordi vi etter sigende «holdt kjeft» i siste tilfellet. Jeg har lyst til å påpeke en liten fun fact:

Pressemeldingen til NFF med NSAs sitat kom ut omtrent 41 timer etter kampstart på Lerkendal. Artikkelen fra KFL ble delt på Facebook omtrent 42,5 timer etter kampstart på Åråsen. Det vil si at dersom vi hadde kommet med en pressemelding etter LSK-VIF, hadde vi antakelig unngått kritikken med kun 1,5 timers margin. Jeg beklager den trege responstiden på de hypotetiske 90 minuttene vi overskred «fristen» med, men dersom vi MÅTTE gi fra oss et sitat, ville det antakelig vært omtrent akkurat det samme. En tørr setning om at noen velger å bryte reglene, sanksjonene er som de er (likhet for loven…) og folk vet hva som skjer, vi vil fortsette å jobbe for at det skal finnes en god ordning for de som vil bruke pyro.

Ingen er skuffet, ingen fordømmer, ingen kritiserer, ingen påstår at dette vil få konsekvenser for NSAs arbeid.

Det jeg stusser over 1; Styret i KFL understreker at de er tilhengere av tribunekulturen med bluss, men ønsker likevel at NSA skal ta til orde mot hendelsen på Åråsen på søndag. Det virker på meg ganske motstridende. Da vil jo NSA også fordømme den kulturen de selv ønsker, eller?

Det jeg stusser over 2; Supportermiljøet i Lillestrøm har som tidligere nevnt her absolutt opplevd at det har kommet forhastede og fordømmende utspill før man har summet seg og satt seg inn i hendelsen. Ønsker styret i KFL at NSA skal gå bort ifra tilnærmingen vi til nå har hatt, og heller være raskt ute med å mene noe?

Det jeg stusser over 3; Supportermiljøet i Lillestrøm tilhører den klubben som har blitt desidert mest backet opp av NSA etter ulovlig pyro de siste årene. Avisene skrev side opp og side ned med påstander og dårlig omtale, NFFs påtalenemd forsøkte å bøtelegge, og NSA brukte mange timer på å rydde opp i inntrykket. Opplever ikke styret i KFL at NSA har ivaretatt deres interesser som supporterallianse?

Vi registrerer at KFL også etter å ha fått vårt svar på Facebook opplever at de fortjener en unnskyldning.

KFL face

 

Slik jeg oppfatter det personlig er det kanskje en forskjellsbehandling når det gjelder hvordan NSA har håndtert ulovlig pyro. Den store gåten for meg er hvorfor styret i KFL føler det er de som har blitt forulempet. Utifra hvordan jeg kan oppsummere de siste 3 årene har de fått mer støtte fra NSA i forbindelse med ulovlig pyro enn alle de andre lagene til sammen.

Og for ordens skyld, likhet for loven er det forhåpentligvis. Det samme sanksjonsreglementet gjelder for alle, og den legale delen av pyroordningen var like åpen for Lillestrøm som alle andre. Når det gjelder karantenen klubber får når de velger å fyre ulovlig, er det en del av reglementet som ble jobbet fram og ikke noe NSA bare bestemte i pressemeldingen i fjor sommer – i fall noen skulle komme i skade for å tro noe annet. Sitatet herfra er en oppsummering av fakta fullstendig fritt for subjektive meninger, påminnelse om at dette var noen og ikke alle, og ellers fokus på den legale ordningen og at samarbeidet med NFF fortsetter.

Helt ærlig, KFL-styret; jeg føler ikke dere har blitt behandlet dårlig, vært utsatt for grov forskjellsbehandling i negativ retning eller fått begått urett mot dere i det hele tatt. Tvert imot har dere fått mer enn alle andre. Da kan jeg heller ikke skjønne hva dere vil NSA skal rette opp i, eller be om unnskyldning til dere for.

Ikke alle liker pyro


Da kan vi kanskje legge Forskjellsbehandlings-gate død og snakke litt mer generelt. Bare for å si det med én gang, det er IKKE alle som digger at jeg legger ned mye av den frivillige innsatsen med å dels forsvare, dels nyansere ulovlige fyringer. Det er mange, mange journalister som har prøvd å få ut et eller annet crap, pyro eller ei, der vi kunne vært med på å tabloidisere en episode, en gruppe eller en klubb. Jeg tror vi har unngått de verste fallgruvene, og noe av konsekvensen her er at våre nyanserte utspill ikke passer inn i «vinklingen» – og bare forsvinner. I disse tilfellene blir dermed NSA usynlige, eller hvis man velger å ordlegge seg basert på hva som står i avisene; vi har holdt kjeft. Noen ganger har vi faktisk ikke sagt noe, mange ganger har vi ikke ønsket å hive oss på tabloidvogna. Fordi det – slik vi ser det – er mer formålstjenlig å arbeide langsiktig i andre kanaler.

Pyroordningen i dag er ikke perfekt. Og så lenge det er delte meninger om pyro, finnes det neppe noen perfekt løsning. Men jeg tror det finnes en balanse et sted, der supporterne selv kan være ansvarlige for å sørge for sin sikkerhet, lage ordninger internt for å ivareta de som liker pyro og de som ikke liker pyro – og lage shows i løpet av kampen uten å bli straffet for det.

For en sak som står sterkt i mitt supporterhjerte er at ingen supporter skal bli straffet unødig for å vise sin kjærlighet til klubben sin.

Her er det en del parter man kan påvirke. Til dels NFF som har har sin tilnærming til pyroordningen og sanksjonsreglementet (som er et produkt av klubbenes ønsker), dels Politiets tilnærming til hvordan man håndterer ulike situasjoner, mennesker, deres atferd og uniformering, og dels media i den grad vi kan nyansere inntrykk av en hendelse, hva en supporter er, eller hva norsk fotball som stadionidrett er. Det er en jobb som tar vanvittig mye tid og aldri er lett, og som møter både fremgang og tilbakeslag – noe vi er nødt til å leve med. Norsk fotball er dere, og deres bankende hjerter og deres måter å vise kjærlighet og entusiasme på; fra uskyldig ansiktsmaling til ting som vanligvis gir et forelegg for ordensforstyrrelse. Man kan ergre seg over forskjellene til man blir grå om man vil, de er mange sammenfallende og noen forskjellige måter å vise kjærligheten på. Men én ting er helt klart; det er ikke et ønske fra min side å rope ut om at man er skuffa eller krenket eller whatnot, det finnes nok av kommentatorer og rosabloggere som kan trende på Twitter om de vil. NSAs jobb er ikke å fore media med junk food, men å møte NFF for å diskutere ståtribuner og reglementer, møte NTF for å diskutere kamptidspunkter og TV-avtaler, og møte Politiet, supporterkoordinatorene og vaktsjefene for å komme med våre innspill så dere kan få forutsigbare forhold og bli behandlet med respekt når dere drar på kamp hjemme eller borte.

Og, NSA er naturligvis til for at dere, enten en stille fyr bakerst på feltet eller styret i en supporterklubb, kan ta kontakt med oss for å få svar på spørsmål eller bistand når dere trenger det. Som da Anders fikk en bot for bluss han ikke hadde tent, eller når en SK får kjipe telefoner fra skjult nummer fra motstanderens tilhengere. Eller om du vil være med på landskamp, for den saks skyld. Vi jobber med de fine tingene også, heldigvis.

NSA er ikke feilfrie


Absolutt ikke. Vi er dels innrøyka, dels alkoholiserte, dels litt hjerneskada entusiaster som jobber dugnad over flere år fordi vi mener norsk fotball er noe som er verd å oppleve. For at NSA skal fungere bra ønsker vi oss at dere involverer dere. Våre linjer er åpne, og du kan være ærlig og direkte. Vi fotballfolk blir ikke krenket så lett som mange andre grupper i samfunnet tilsynelatende blir om dagen. Og for sakens skyld må du gjerne ta kontakt direkte med oss før du lager nettartikkel. Men supporterkulturen er deres, og jeg vil ikke diktere hvordan dere skal være. Blås ut om dere må. Men husk at vi har alle gode intensjoner.

Rivaler som samarbeider

 


Jeg er tilhenger av rivaleriet. Når journalister spør hvor grensa skal gå i et lokaloppgjør har jeg ikke egentlig noe klart svar, men jeg oppfordrer til å dyrke nettopp det at vi sparrer med hverandre, hater hverandre og disser hverandre. Vi kan tåle drittslenging, tekstbannere med hån og masse internetthooligans som drar opp stemningen før og etter kamp. Jeg lirer av meg utrolig mye dritt på kamp, og jeg forventer ingenting annet tilbake fra de som føler det samme som meg for sin egen klubb. Det blir ikke spennende om alle skal kose hele tiden. Selv om det finnes mange mer harmoniske mennesker på stadion enn oss på ståfeltene, er det et stykke igjen til håndball J13. Heldigvis.

Det at vi er rivaler gjør det enklere for våre felles motstandere. Splitt-og-hersk er utrolig enkelt, og det er lett å sette folk opp mot hverandre. Likevel har supporterne klart å holde fast ved en del felles aksjoner de siste årene og fortsatt beholdt sin integritet som svorne tilhengere av sin egen klubb. Fotball i Helgen hører man fortsatt om, selv flere år etter jeg ikke klarte å oppdatere nettsida lenger. 161-kampanjen har fått en nærmest historisk oppslutning blant både supportergrupper og klubber. For vi har en del felles interesser som er viktige å verne om og kjempe for. Og der det kan være vanskelig for en innbitt tilhenger å gå ihop med en annen fra et annet lag, kan NSA være et koordinerende lim som gjør oss sterke sammen.

Fremover

 


Jeg og NSA vil fortsette å jobbe i de kanalene vi har, med den synlige og usynlige jobben som gjøres. Og vi ser selvsagt frem til å ha KFL og alle andre medlemsklubber med oss. Det er en del spennende ting på gang, og vi opplever at supporterne i stadig større grad tas på alvor, og blir rådspurt når nye forslag kommer. I år har vi også fått tilbake Kjernen og Oddrane og er dermed «fulltallige» igjen for første gang på mange år, og 161-kampanjen har fått mange ben å stå på med en fantastisk entusiasme hos alle dere som deler stadionopplevelsen. En del supportere har lagt ned mer jobb i å fronte dette enn jeg noen gang hadde trodd, jeg tar med meg hele styret og bøyer oss helt ned i hatten der støvet ligger. Det gir oss fornyet tro på at den lokale fotballen vi har her kan vokse seg sterk i konkurranse med europeisk fotball og alt annet man kan fylle tiden sin med, og at supporterne fortsatt er fotballens ubestridte hjerte.

Sånn, NÅ skal jeg holde kjeft. 🙂

Bjørnar Posse Sandboe
Talsmann, NSA

Siste nyheter

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.