NSA har etter henvendelse fra medlemsklubb besluttet å klage inn en NFF-delegat for upassende atferd.

NSA mottok henvendelse mandag ettermiddag om en hendelse der NFFs kampdelegat skal ha kommet med grove, personlige anklager mot lederen i en supporterklubb på østlandet. Dette skal ha skjedd under kampens pressemøte i etterkant av kampmøtet, med flere journalister tilstede.

Uttalelsene er av en slik karakter at NSA har sendt en formell klage til Norges Fotballforbund og bedt dem reagere mot delegaten. Vi kommer tilbake når mer informasjon foreligger.

– Styret

Siste nyheter

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.