svsporngames.com wish4book.com NSA klager inn NFF-delegat – NSA

NSA har etter henvendelse fra medlemsklubb besluttet å klage inn en NFF-delegat for upassende atferd.

NSA mottok henvendelse mandag ettermiddag om en hendelse der NFFs kampdelegat skal ha kommet med grove, personlige anklager mot lederen i en supporterklubb på østlandet. Dette skal ha skjedd under kampens pressemøte i etterkant av kampmøtet, med flere journalister tilstede.

Uttalelsene er av en slik karakter at NSA har sendt en formell klage til Norges Fotballforbund og bedt dem reagere mot delegaten. Vi kommer tilbake når mer informasjon foreligger.

– Styret