Knut Kristvang, daglig leder i Fotball Media, svarer på hva som skjer fremover. FOTO: NSA

Debattene i norsk fotball om dagen er mange og omfattende. Endret pyramidestruktur, færre lag i serien, sluttspill og ny medieavtale. Det sistnevnte tilfellet er det mest prekære, all den tid dette – etter hva NSA på en kvalifisert måte kan gjette seg frem til – kan komme i stand allerede før jul.

– Knut Kristvang, du er daglig leder i Fotball Media. Det er dere som har mandat fra Fotballforbundet og Norsk Toppfotball til å forhandle medieavtalene. De tørre fakta først; Hva skjer nå, egentlig?

– Vi har over tid vært i en prosess for å forberede en tilbudsforespørsel til markedet for visningsrettighetene til Tippeligaen og Obosligaen fra sesongen 2017. Nåværende avtale med CMore og TV2 går ut etter neste sesong, og vi ønsker å ha så lang forutsigbarhet som mulig før neste avtaleperiode starter. Vi vurderer mange elementer, og gjør mange analyser underveis. Hvilke kampdager og kamptidspunkter som skal brukes i en ny avtaleperiode er et sentralt tema i dette arbeidet. Vi ønsker i den videre prosessen å høre med aktørene i dette markedet (TV-kanaler, distributører, medieselskaper og andre) om hvordan de vil utnytte visningsrettigheter i den kommende perioden.

– Serieoppsettet og hele måten norsk fotball spilles på kan endre seg hvis klubbene stemmer det frem på Fotballtinget på nyåret. Kan man selge noe man ikke vet hva er?

– Ja, vi må selge dette med utgangspunkt i norsk fotball slik den er i dag. Men dersom det kommer store endringer, for eksempel ift antallet kamper som spilles og ligastruktur, så kan deler av avtaler være åpen for reforhandling. For så lange avtaleperioder som vi her snakker om så vil det uansett blir forandringer av stort og smått underveis. Det går begge veier, og også avtaler de siste årene har blitt endret underveis i perioden. Men det avhenger også selvfølgelig om hvor vesentlige endringene er.

– Hvem handler dere med?

– Alle de store mediehusene er potensielle kjøpere. Det samme kan distributører og agenturer være. Direktesendte kamper fra Tippeligaen og Obosligaen er attraktive TV-rettigheter nå, og vil være det også i årene fremover. Vi ønsker å høre hva de ulike aktørene mener om vårt produkt, så vil vi gjøre avklaringer underveis og forhandle betingelser på bakgrunn av dette.

– Hva går dere ut med? «Her er norsk fotball, gjør som dere vil»?

– Ikke helt. Det vil være mange føringer og forutsetninger som vi legger til grunn. Samtidig så ønsker vi å lage gode avtaler og utvikle gode medieprodukter sammen med de som sikrer seg visningsrettighetene. En sterk fortballsøndag er noe de fleste ønsker seg. Men det vil ofte være ulike meninger hos klubber, supportere og medieselskaper om hovedrunden bør spilles kl 17 eller kl 18, og om kveldskampen på søndag skal spilles kl 19 eller kl 20. Eller om 15.30 kampene skal tas med i neste avtale periode? Og vil det være nok med kamper på lørdag og søndag? Det er mange hensyn som skal tas, og mange meninger rundt dette.

– Kamptidspunkter ja! Det minner oss om en greie supporterne har holdt på med denne sesongen…

Ja, 1-6-1 har befestet seg som en god modell for avvikling av en normal-runde i Tippeligaen. Denne modellen styrker hovedrunden, og det tror vi at TV-selskapene vil være med på. Samtidig er det vanskelig å svare bastant på nå hvor mange kamper det blir i hovedrunden, dette kan være en del av forhandlingene. Hvor mange kamper vil da bli liggende utenfor hovedrunden på andre tidspunkter?

– Ikke plassert ennå? Her lukter det mandagskamp!

Det kommer litt an på hvilke kanaler som vil være aktuelle. Fri-TV kanaler i Norge ønsker kamper på tidspunkter hvor mange ser samtidig på TV. Betal-TV og abonnements-TV er ofte mer fleksible på dette, samtidig så må det oppfattes som attraktivt for abonnementskundene.

– Vi som drar på stadion sliter med kamper på hverdager, samt at vi ikke lenger vet når kamper spilles, og det har lenge vært et problem at kamper flyttes sent og med varierende frister…

Vi kjenner til supporternes krav ift hverdagskamper, så det har vi med oss i vurderingene. I dagens avtale har vi utvalgsfrister hvor kampene frem til 16. mai velges ut innen 1. februar. I runde 9 til 22 så velges det 3 runder 6 til 8 uker i forveien. I de rundene vi nå er inne i på høsten så velges det 2 runder på 5 og 6 ukers varsel. Dette for at utvalgene skal kunne ta hensyn til endringer i tabellsituasjoner og lagenes prestasjoner. I den forrige avtalen var fristene på 3 uker, så vi vi vet lengre i forveien når kampene skal spilles nå enn vi hadde for noen år siden. Det ligger også begrensninger i avtalene om hvor mange ganger et lags hjemmekamper kan legges til de ulike tidspunktene.

– Det er kanskje noen i Bergen som har vært innom dette temaet! De satt jo igjen med nesten bare mandagskamper. Man kan vel ikke risikere at noe slikt skjer igjen?

– I utgangspunktet kan man si at man i praksis har 22-23 aktuelle «normal–runder» på søndag i løpet av en sesong. De resterende er de 2 siste serierundene hvor alle kamper spilles samtidig, 2. påskedag, 2. pinsedag, 16. mai, Kristi Himmelfart og andre midtukerunder. I disse rundene er det alltid en utfordring å få flyttet kamper. Med den fredagskampen vi har hatt har det vært et tak på 2 hjemmekamper per klubb. Men det er også slik at vi igjennom sesongen så langt det lar seg gjøre tar hensyn til klubbens mange ønsker om å legge kamper på spesielle tidspunkter fordi det passer klubben, for eksempel i forbindelse med ulike lokale festivaler, breddeturneringer, andre kamper osv. Det vi har operert med er at klubber maksimalt skal flyttes ut av søndag 8 ganger. Så skal det sies at dette begrepet er litt upresist. Om man får flyttet kamper til søndag 15:30 eller 20:00, vil det ikke regnes innenfor denne begrensningen, siden de fortsatt spilles på søndag. Det ville nok vært riktigere å i hvert fall holde 15:30 utenfor det man kaller «søndag», selv om det fortsatt er på en søndag. Det å fremskynde en kamp fra hovedrunden er jo en merkbar kampflytting.

– NSA vil aldri støtte kamper som spilles slik at supporterne ikke har mulighet til å reise, men det høres i hvert fall bra ut at oppsettet ligger an til å bli mer forutsigbart og med færre spilletidspunkter. Hvem tar avgjørelsene her, egentlig? Sist fikk vi inntrykk av at alt ble fiksa under bordet bak en låst kontordør…

– Fotball Media har mandat og fullmakt fra NFF og NTF til å inngå avtalene. De har nedsatt et forhandlingsutvalg som ledes av Hans Olav Karde, og med Leif Øverland, Kjetil Siem og meg. I tillegg er det med ulike fagpersoner på de ulike avtaleområdene, ikke minst juridisk.

– Det kan jo være litt uoversiktlig det her… Hvem er det egentlig som bestemmer over norsk fotball på TV?

– Kort sagt; Norges Fotballforbund «eier» serien, siden de forvalter denne. Norsk Toppfotball representerer klubbene som arrangerer og spiller kampene. Disse to setter sammen Fotball Media, som forvalter salget av rettighetene. Styret i Fotball Media består av 3 personer fra NFF og 3 personer fra NTF. Disse er Hans Olav Karde, Mina Gerhardsen og Kjetil Siem fra NFF, og Leif Øverland, Gunhild Lærum og Terje Svendsen fra NTF. Dette styret har mandat til å utvikle, forhandle, forvalte og levere medieavtaler og ligasponsoravtaler for norsk fotball.

– Så hva gjør dere for at denne medieavtalen skal bli mindre kontroversiell enn den forrige?

– Vi er opptatte av at alle skal bli hørt og få sagt sin mening, og at medieavtalen skal tjene norsk fotball på en god måte. Derfor snakker vi med klubbene, NTF og NFF, supportere, samarbeidspartnere, sponsorer og andre som på sin måte vil bli påvirket av de nye medieavtalene.

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.