Hvorfor er det bare feite gamle gubber her? – Del 1

Dette var tittelen på en av øktene vi arrangerte på supporterseminaret vårt i forrige måned, og her hadde vi laget fire ulike caser som deltakerne skulle finne løsninger på. Felles for dem alle var at de handlet om reelle situasjoner som flere av våre medlemsklubber har vært gjennom eller står midt oppe i akkurat nå. Nemlig utfordringene som oppstår ved at en del av de etablerte klubbene har fått noen år på baken, og dermed har en del medlemmer som har vært med lenge og en etablert kultur.

Det som er utfordringen med denne situasjonen er at mange av medlemmene som har vært med lenge når en alder der livssituasjonen fører til at man ikke har like mye tid til supportermiljøet. Skal ikke supporterklubben dø ut da, må man rekruttere yngre krefter som ikke nødvendigvis har det samme synet på hva som er god supporterkultur.

De fleste gruppene kom godt i gang og fikk skrevet ned mye med en gang under denne økta, så forhåpentligvis var det noen som plukket opp noen tips for best mulig håndtering av utfordringer med rekruttering. Her ønsker vi å presentere oppgavene, og svarene, for å opprettholde fokuset på dette viktige temaet for utviklingen av en fortsatt god supporterkultur i Norge.

FOTO: NSA

FOTO: NSA

Case nummer 1

Dere utgjør styret i en mellomstor supporterklubb som har en lang og god historie, men der medlemstallet har vært synkende de siste årene og alderssnittet stadig går opp. Klubben har den siste halvannen sesongen fått en ny yngre gruppering som kaller seg ultras og står for andre typer sanger og tifo enn det som har vært vanlig på deres tribune. De yngre krever å få bestemme mer hva som skjer på tribunen, nå som de har vokst seg til en viss størrelse. Enkelte av de toneangivende og trofaste medlemmene som har vært der lenge sier at de vil melde seg ut om dere lar det skje. Hva gjør dere? Hvordan sørger dere for at klubben får et best mulig og samlet supportermiljø i tiden fremover? Diskuter og noter ned minst fem punkter dere kan presentere for resten etterpå.

Her er altså utfordringen ganske klar. Supporterklubben har lenge vært den ene store samlende faktoren som har holdt supporternes røst for den aktuelle klubben. Men klubben har vært gjennom tidens tann, og mange medlemmer har falt fra. Samtidig opplever man at nye fjes dukker opp på tribunen, noe som er bra og en nødvendighet. Men veien videre er mer usikker enn hva den har vært frem til nå. Hvilken kultur skal man bygge videre på? Skal supporterklubben kjøre videre på det samme løpet som de har hatt til nå? Skal de la de yngre kreftene ta over helt, og risikere å miste en del av de eksisterende medlemmene? Eller skal man forsøke å finne en gylden middelvei?

Her er svarene fra våre deltakere:

* Man må ha helheten i tribunen i fokus, og satse på det felles målet man tross alt har; en best mulig støtte fra tribunen for sitt lag

* Man må gå inn i situasjonen med et åpent sinn, med endringsvilje, og et ønske om å fornye seg

* Man må være forberedt på å svelge noen kameler

* Man må sikre en god kommunikasjon mellom partene, gjerne via klubbens supporterkoordinator. I dette ligger det en gjensidig respekt for hverandre, og en vilje til å se hva de andre kan bidra med.

* Man må passe på å ikke være avvisende for nye ideer, og heller finne felles møtesteder.

* De yngre kreftene må inviteres inn i styre og stell, for å bli gitt en stemme i de eksisterende strukturene. På samme måte kan man sørge for å ha en yngre talsmann, som kan snakke godt med, og representere begge miljøer.

* Tifoarbeid er en fin kanal for samarbeid, og å jobbe sammen mot et felles mål

FOTO: NSA

FOTO: NSA

Case nummer 2

Dere utgjør styret i en norsk supporterklubb. Det er ingen konflikt mellom ulike miljø innad i supporterklubben, men dere sliter med medlemsfrafall og lite rekruttering. De fleste som melder seg inn er av forholdsvis høy alder. Dere har hatt en undersøkelse i lokalmiljøet om hvorfor folk ikke melder seg inn, og de fleste svarene tyder på at mange savner et miljø der det skjer noe også utenfor stadion som kan bidra til å skape tilhørighet til miljøet. Hva gjør dere for å sørge for at miljøet blir mer attraktivt for nye medlemmer, og da spesielt yngre krefter? Diskuter og noter ned minst fem punkter dere kan presentere for resten etterpå.

Her er altså utfordringen litt annerledes. Det er ikke ulike miljø som har ulike syn på veien videre på tribunen, men likevel er altså problemet noe av det samme. De potensielle nye medlemmene uteblir fordi man ikke finner den eksisterende supporterklubben attraktiv nok. Det var dermed opp til deltakerne våre å finne et svar på hvordan man kunne skape et supportermiljø som flere ønsket å ta en del av.

Her er de svarene vi fikk:

* Barn og unge gjør det vennene deres gjør – følg opp vennene, gi dem ansvar for å ta med noen.

* Følge opp «rekruttene på kamp», knytte til både supportermiljø og klubb, for eksempel i form av å møte noen før kamp. Hvis mulig ansvarliggjøre klubben på en eller annen måte. Kanskje i form av supportertreff eller å treffe rekruttlag og fotballspillere på egen alder. Ekskursjon til garderoben og lignende.

* Trekke nye med i arbeidslag-innsats, for eksempel i form av tifo, bortetur med mer.

* Bruk og mangfoldiggjør rollen med supporterkoordinater, og drøft med SK/styre ulike aktiviteter som kan styrke samarbeidet utover «på ledernivå». Lag også felles rekrutt- og klubbmiljøer slik at det oppstår kontakt og interesse ut over det faste laget, med mulighet til å møte noen på egen alder.

* Supporterne går mye på pub, men tilby også alkoholfrie møter/arrangementer. Dette kan være i form av varierte medlemsmøter der supportere kan møte andre supportere, spillere, trenere eller styre. Det kan også avholdes på ulike lokasjoner som: – pub – klubbhuset – litteraturhuset

* Sørg for at det lønner seg å være supporter, eksempelvis i form av billigere sesongkort, konkurranser, premier som supporterutstyr

* Hvis vi klarer å få dem inn døra, sørg for at de blir, og tar med vennene sine. Folk liker å delta og gjøre noe sammen, uansett alder – gi dem oppgaver.

* Arranger åpen dag sammen med fotballklubben, der man skaper supporteraktiviteter for barn. Her kan man vise frem godsiden, og la barna få være med å lage tifo eller sanger.

* Sørg for en åpnere tilgang til undergrupper og aktiviteter som tifo, borteturer og sanger. Gjør terskelen for å tørre og delta lavere.

* Ta opp dette internt for å skape en felles forståelse og holdning til å ta inn nye på en god måte

* Invitere og rekruttere ildsjeler/ ressurser som kan være med å bidra

Er det noe du føler mangler? Er det noe du vil at vi skal presisere, eller vil at NSA skal jobbe videre med? Gi gjerne beskjed til oss i styret i så fall. På samme måte synes vi det er viktige at de ulike medlemsklubbene jobber videre med dette. Har man ikke rekrutteringsproblemer akkurat nå, så er det uansett ikke feil å være forberedt når det kreves at man setter inn tiltak. Eller så kan man sette seg ned og se på hva man faktisk gjør riktig, og så sørge for å opprettholde de strukturene og dele dem videre. Vi er alle tjent med en best mulig tribunekultur i hele Norge. Selvfølgelig skal vi vinne på tribunen selv, men det er mye morsommere å vinne mot god motstand.

Del 2 kommer plutselig, og da skal vi dele de to siste casene vi tok for oss.

Siste nyheter

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.