Ifølge Politiet i Trøndelag er dette det samme som å oppbevare eksplosiver uforsvarlig med fare for andres liv og helse. Men er det riktig?

I slutten av november fikk minst 2 supportere brev i posten med forelegg på kr 17 000,- for brudd på § 188. Dersom forelegget ikke ble vedtatt ville det bli lagt ned påstand i retten om bot på kr 24 000,-. Det er mye penger.

Skrevet av:
Bjørnar Posse Sandboe
Ressursperson NSA
Tidl. talsmann NSA i 6 år
Styreleder Stabæk Support

Overtredelsen

En supporter var på bortefeltet på Lerkendal. I lomma hadde han en røykpatron av den typen som NSA har importert. Politiet oppdaget dette. Røykpatronen ble ikke antent.

Sendt fra Politimesteren i Trøndelag november 2019. NB: De har skrevet feil beløp nederst i dette bildet, i det andre forelegget som er sendt ut med samme beløp er påstanden 24 000,- dersom man ikke vedtar.

Straffen

Politiet i Trøndelag mente at dette tilsvarer å oppbevare sprengstoff uforsvarlig med fare for andres liv og helse, og sendte forelegg på epost sist fredag, og ringte samtidig med innkalling til rettsmøte på kort varsel – i Trondheim – dersom han ikke vedtok forelegget. Etter forhandlinger gikk Politiet med på å la supporteren forklare seg på videolink fra sin hjemby.

I dag, onsdag 4. desember, stilte supporteren i sin lokale tingrett. Med seg hadde han følgende punktliste fra meg.

1.
Premisset for forelegget er § 188, uforsvarlig oppbevaring av sprengstoff. Denne røykpatronen er hverken kategorisert som sprengstoff, ansett som eksplosiv eller underlagt spesielle krav til oppbevaring. Kategori P1 er i Forskrift om pyrotekniske artikler beskrevet som å ha «lav risiko».
2.
Man kan ha brutt stadionreglementet dersom man tar med pyroteknikk inn uten at det er en del av et godkjent arrangement. Men det er ingen automatikk i at man dermed også har brutt § 188.
3.
Å oppbevare en røykpatron i baklomma er ikke uforsvarlig. Disse røykpatronene fraktes i kasser med 50 stk fra produsent og dette anses som trygt. De kan ikke antenne uten at man tar av korken, snur denne og gnir to friksjonsflater mot hverandre. Den vil ikke eksplodere og i pyroteknisk sammenheng er prosessen som sender ut fargepigmentene ansett som kaldtbrennende.
4.
Dersom Politiet mener dette forelegget er rettmessig skaper de en helt umulig presedens, for da må de også bøtelegge alle som kjøper vanlig fyrverkeri og putter dette i bæreposer eller i lomma. I dag kan privatpersoner transportere betydelig mer netto eksplosivinnhold unntatt fra ADR-reglene. Det strider mot allmenn rettsoppfattelse at man skal kunne få bot på 17 000,- (24 000,-) for å ha en røykpatron i lomma, mens man samtidig kan kjøre rundt med 250 kg fyrverkeri i bagasjerommet.

Rettsforhandlingen

I retten har dommeren i dag innstilt på full frifinnelse basert på sakens bakgrunn, angivelig til stor frustrasjon hos enkelte oppmøtte fra Politiet. Endelig dom faller i neste uke.

Lovens litt for lange og harde arm

Politiet i Trondheim har ikke sittet stille på en stol i høst, de har vel heller vært blant landets mest synlige i sin hardhendte håndtering av både egne og tilreisende supportere.

Jeg har også litt erfaring med Politiet der oppe. Da jeg skrev en kritisk artikkel om deres destruktive fremferd overfor Kjernen fikk jeg til slutt istand et møte der oppe, med en representant fra Kjernen tilstede. Møtet ble innledet med at mitt fulle navn, personnummer og adresse ble lest opp av den nå pensjonerte politimannen – ikke helt ulikt under en arrestasjon – kun for å etablere et overtak allerede før møtet var startet. Samme politimann lagde stor ståhei på NFFs sikkerhetsseminar på Gardermoen året etterpå, der han brukte hele salens tid på å mene at NFF «satte seg over Politiet» fordi NFF ønsket å godkjenne søknader først etter at Politi og Brann hadde gitt grønt lys. Forstå logikken den som kan. Dette var ett av de øyeblikkene der jeg måtte reise meg foran alle og si at jeg var enig med Fisketjønn, så det er jo en slik anledning man husker.

Det er en del som gir meg lyst til å be Politiet der oppe skjerpe seg noe jævlig, men da blir jeg vel swatta før Pepsi Maxen er tom.

Supporter 2

En annen supporter har fått samme forelegg for en annen kamp. Han fikk på stadion valget mellom å innrømme bruk av pyro eller bli kastet på glattcelle. Deretter gikk det flere måneder. Han fikk forelegget på mail sist fredag, med telefon samme dag der han ble fortalt at han måtte møte i retten i Trondheim allerede på onsdag, 3 virkedager senere, dersom han ikke vedtok. Noe han da endte med å gjøre. Han er for øyeblikket arbeidsledig og har ikke uten videre 17 000,- å betale. Du kan spleise med ham her.

Stå sammen nå.

Man kan gjerne ha ulike meninger om tribunekultur og pyro, men nå er vi altså i en situasjon der Fotballforbundet blir tatt i å bløffe, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap blir tatt i å skrive om lovtekst for å lure oss, og Politiet kler seg ut som supportere for å kaste folk i jern og påstår vi oppbevarer sprengstoff som kan skade og drepe både oss og de rundt oss. Jesus Christ. Det virker som om de øldrikkende, brautende supporterne er de eneste igjen på denne planeten med troverdighet og integritet i behold.

Dersom du får et forelegg eller blir utsatt for dårlig behandling av klubb eller lignende, ta kontakt med NSA. Det er derfor NSA er til.

PS:

På NSAs importerte effekter vil du se varselmerking for både eksplosiv, oksiderende og helseskadelig. Vi (det var jeg som lagde etikettene) merket alle enhetene med alle disse tre merkinger både for å gjøre designen enkel og heller merke for mye enn for lite, samt at vi ønsker at supporterne skal håndtere alle de tre typene med respekt både når de brukes og når de oppbevares. Men bluss og røyk er altså kategorisert som P1, og blinkere som fyrverkeri klasse 2. Vi har anbefalt alle å oppbevare pyroteknikken slik man ville gjort med fyrverkeri klasse 4, altså langt mer eksplosive og sårbare produkter (spesielt med tanke på fukt som kan gi defekt/uventet antenning).

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.