Årsmøtet ble gjennomført 3. februar på Hausmania Kulturhus i Oslo. 

Styret

Følgende styret ble valgt

● Anett Wingsternes, Blåsarane
● Vidar Vadseth, Saftkokaradn
● Roar Åkerlund, Vikinghordene
● Marius Iversen, Godsetunionen
● Ole Kristian Sandvik, Klanen
● Anders Kjellevold, Bataljonen
● Janne Kristine Ruden, J-Feltet

 

Vedtak

Årsmøtet vedtok to forslag

Forslag om flere ståplasser i eliteserien og tillatelse til ståplasser når norske klubber spiller i Europa. 

NSA ønsker at norske fotballklubber skal kunne ha så mange ordinære ståplasser på sine anlegg som de selv ønsker, uten at det slår inn krav om rail seats.

Internasjonalt regelverk: NSA ønsker at UEFA vedtar en permanent regelendring som tillater bruk av ståplasser i alle europeiske turneringer.

 

Resolusjon om VAR

Sesongen 2023 var den første med VAR i norsk fotball. VAR ble brukt i cupfinalene og
Eliteserien. NSA var hele veien mot innføringen av VAR og flere av våre argumenter mot innføringen har vist seg å stemme.

På sitt mest ekstreme har VAR brukt over åtte minutter på å ta en avgjørelse. Avgjørelsene vi ble lovet skulle gå raskt, har gått treigt. Det store øyeblikket i fotball, jubelen for en scoring, er truet. Det er en høy pris å betale. Også i serier som Premier League, som har hatt VAR i flere år, er det fortsatt store problemer med VAR. Dette viser først og fremst at det er noe galt med VAR i seg selv og ikke bare implementeringen.

Beskjeden fra dommerne, NTF og forbundet var at dommerstanden ville trenge noen runder på å implementere VAR prikkfritt. Budskapet nå er at dette kan ta flere år. Det er totalt
uakseptabelt å bruke så lang tid på å få implementert en så stor endring på det NFF kaller en tilfredsstillende måte. Norsk fotball øverste liga for herrer og cupfinalene kan ikke brukes
som prøvearena når en av de største endringene for norske dommere skal innføres.

VAR ble innført etter en svak demokratisk prosess. Spørsmålet om innføring av VAR ble først behandlet av klubbene gjennom NTF, i en prosess som er under enhver kritikk. Klubbene fikk ikke tid til å involvere egne medlemmer og det er i etterkant usikkert om hva klubbene stemte over i eiermøtet til NTF. Resultatet ble at NTF nesten enstemmig stemte for VAR. Denne avgjørelsen hadde mye å si da forbundsstyret i NFF valgte å innføre VAR. En så omfattende endring trenger bedre forankring.

Vi trenger derfor en ny diskusjon om VAR i norsk fotball. Klubbene, NTF og NFF må ta inn over seg at VAR ikke har fungert, og at lite tyder på at dette vil endre seg. Det er lov å ombestemme seg. 2024 bør bli året da norsk fotball sier nei til VAR. NSA vil avskaffe VAR i alle norske turneringer.

Et samlet supporter-Norge krever at NFF avskaffer VAR.

 

Vedtatt handlingsplan for 2024

NSAs hovedoppgaver skal være:

 • Være vaktbikkje og legge til rette for at norske supportere kan fortsette å skape atmosfære på stadion innenfor sin tradisjon og identitet, og gjennom dette bidra til utvikling av supporterkultur og utvikling av supporterklubber rundt både herre- og kvinnefotballen
 • Ta initiativ til toveis åpenhet og samarbeid med premissleverandørene i norsk fotball: NFF, NTF, TFK og FotballMedia, samt med politiet
 • Fortsette å jobbe med nasjonale organisasjoner slik at supportere fortsatt blir anerkjent som viktige bidragsytere, og som en ressurs som gjør norsk fotball mer attraktiv, og at det dermed legges til rette for god supporterkultur ved prissetting og billettfordeling til nasjonale arrangementer
 • Involvere og mobilisere medlemsklubbene til felles innsats i saker av nasjonal interesse
 • Arbeide for forutsigbare og akseptable priser og forhold for bortesupportere
  Arbeide for ytterligere legalisering av pyroteknikk, med spesielt fokus på Stemningspyro

Øvrige oppgaver for styret:

 • Håndtere mediahenvendelser, og oppsøke media ved behov
 • Engasjere seg internasjonalt gjennom FSE, og søke kontinuitet i det skandinaviske samarbeidet ved felles interesser
 • Fortsette å støtte opp om supporterkoordinatorrollen, og være part i saker som berører dette på nasjonalt nivå
 • Arrangere supporterseminaret 2025

 

Protokoll årsmøte

Siste nyheter

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.