Hvorfor er det bare feite gamle gubber her? – Del 1

Dette var tittelen på en av øktene vi arrangerte på supporterseminaret vårt i forrige måned, og her hadde vi laget fire ulike caser som deltakerne skulle finne løsninger på. Felles for dem alle var at de handlet om reelle situasjoner som flere av våre medlemsklubber har vært gjennom eller står midt oppe i akkurat nå. Nemlig utfordringene som oppstår ved at en del av de etablerte klubbene har fått noen år på baken, og dermed har en del medlemmer som har vært med lenge og en etablert kultur.

Det som er utfordringen med denne situasjonen er at mange av medlemmene som har vært med lenge når en alder der livssituasjonen fører til at man ikke har like mye tid til supportermiljøet. Skal ikke supporterklubben dø ut da, må man rekruttere yngre krefter som ikke nødvendigvis har det samme synet på hva som er god supporterkultur.

De fleste gruppene kom godt i gang og fikk skrevet ned mye med en gang under denne økta, så forhåpentligvis var det noen som plukket opp noen tips for best mulig håndtering av utfordringer med rekruttering. Her ønsker vi å presentere oppgavene, og svarene, for å opprettholde fokuset på dette viktige temaet for utviklingen av en fortsatt god supporterkultur i Norge.

FOTO: NSA

FOTO: NSA

Case nummer 1

Dere utgjør styret i en mellomstor supporterklubb som har en lang og god historie, men der medlemstallet har vært synkende de siste årene og alderssnittet stadig går opp. Klubben har den siste halvannen sesongen fått en ny yngre gruppering som kaller seg ultras og står for andre typer sanger og tifo enn det som har vært vanlig på deres tribune. De yngre krever å få bestemme mer hva som skjer på tribunen, nå som de har vokst seg til en viss størrelse. Enkelte av de toneangivende og trofaste medlemmene som har vært der lenge sier at de vil melde seg ut om dere lar det skje. Hva gjør dere? Hvordan sørger dere for at klubben får et best mulig og samlet supportermiljø i tiden fremover? Diskuter og noter ned minst fem punkter dere kan presentere for resten etterpå.

Her er altså utfordringen ganske klar. Supporterklubben har lenge vært den ene store samlende faktoren som har holdt supporternes røst for den aktuelle klubben. Men klubben har vært gjennom tidens tann, og mange medlemmer har falt fra. Samtidig opplever man at nye fjes dukker opp på tribunen, noe som er bra og en nødvendighet. Men veien videre er mer usikker enn hva den har vært frem til nå. Hvilken kultur skal man bygge videre på? Skal supporterklubben kjøre videre på det samme løpet som de har hatt til nå? Skal de la de yngre kreftene ta over helt, og risikere å miste en del av de eksisterende medlemmene? Eller skal man forsøke å finne en gylden middelvei?

Her er svarene fra våre deltakere:

* Man må ha helheten i tribunen i fokus, og satse på det felles målet man tross alt har; en best mulig støtte fra tribunen for sitt lag

* Man må gå inn i situasjonen med et åpent sinn, med endringsvilje, og et ønske om å fornye seg

* Man må være forberedt på å svelge noen kameler

* Man må sikre en god kommunikasjon mellom partene, gjerne via klubbens supporterkoordinator. I dette ligger det en gjensidig respekt for hverandre, og en vilje til å se hva de andre kan bidra med.

* Man må passe på å ikke være avvisende for nye ideer, og heller finne felles møtesteder.

* De yngre kreftene må inviteres inn i styre og stell, for å bli gitt en stemme i de eksisterende strukturene. På samme måte kan man sørge for å ha en yngre talsmann, som kan snakke godt med, og representere begge miljøer.

* Tifoarbeid er en fin kanal for samarbeid, og å jobbe sammen mot et felles mål

FOTO: NSA

FOTO: NSA

Case nummer 2

Dere utgjør styret i en norsk supporterklubb. Det er ingen konflikt mellom ulike miljø innad i supporterklubben, men dere sliter med medlemsfrafall og lite rekruttering. De fleste som melder seg inn er av forholdsvis høy alder. Dere har hatt en undersøkelse i lokalmiljøet om hvorfor folk ikke melder seg inn, og de fleste svarene tyder på at mange savner et miljø der det skjer noe også utenfor stadion som kan bidra til å skape tilhørighet til miljøet. Hva gjør dere for å sørge for at miljøet blir mer attraktivt for nye medlemmer, og da spesielt yngre krefter? Diskuter og noter ned minst fem punkter dere kan presentere for resten etterpå.

Her er altså utfordringen litt annerledes. Det er ikke ulike miljø som har ulike syn på veien videre på tribunen, men likevel er altså problemet noe av det samme. De potensielle nye medlemmene uteblir fordi man ikke finner den eksisterende supporterklubben attraktiv nok. Det var dermed opp til deltakerne våre å finne et svar på hvordan man kunne skape et supportermiljø som flere ønsket å ta en del av.

Her er de svarene vi fikk:

* Barn og unge gjør det vennene deres gjør – følg opp vennene, gi dem ansvar for å ta med noen.

* Følge opp «rekruttene på kamp», knytte til både supportermiljø og klubb, for eksempel i form av å møte noen før kamp. Hvis mulig ansvarliggjøre klubben på en eller annen måte. Kanskje i form av supportertreff eller å treffe rekruttlag og fotballspillere på egen alder. Ekskursjon til garderoben og lignende.

* Trekke nye med i arbeidslag-innsats, for eksempel i form av tifo, bortetur med mer.

* Bruk og mangfoldiggjør rollen med supporterkoordinater, og drøft med SK/styre ulike aktiviteter som kan styrke samarbeidet utover «på ledernivå». Lag også felles rekrutt- og klubbmiljøer slik at det oppstår kontakt og interesse ut over det faste laget, med mulighet til å møte noen på egen alder.

* Supporterne går mye på pub, men tilby også alkoholfrie møter/arrangementer. Dette kan være i form av varierte medlemsmøter der supportere kan møte andre supportere, spillere, trenere eller styre. Det kan også avholdes på ulike lokasjoner som: – pub – klubbhuset – litteraturhuset

* Sørg for at det lønner seg å være supporter, eksempelvis i form av billigere sesongkort, konkurranser, premier som supporterutstyr

* Hvis vi klarer å få dem inn døra, sørg for at de blir, og tar med vennene sine. Folk liker å delta og gjøre noe sammen, uansett alder – gi dem oppgaver.

* Arranger åpen dag sammen med fotballklubben, der man skaper supporteraktiviteter for barn. Her kan man vise frem godsiden, og la barna få være med å lage tifo eller sanger.

* Sørg for en åpnere tilgang til undergrupper og aktiviteter som tifo, borteturer og sanger. Gjør terskelen for å tørre og delta lavere.

* Ta opp dette internt for å skape en felles forståelse og holdning til å ta inn nye på en god måte

* Invitere og rekruttere ildsjeler/ ressurser som kan være med å bidra

Er det noe du føler mangler? Er det noe du vil at vi skal presisere, eller vil at NSA skal jobbe videre med? Gi gjerne beskjed til oss i styret i så fall. På samme måte synes vi det er viktige at de ulike medlemsklubbene jobber videre med dette. Har man ikke rekrutteringsproblemer akkurat nå, så er det uansett ikke feil å være forberedt når det kreves at man setter inn tiltak. Eller så kan man sette seg ned og se på hva man faktisk gjør riktig, og så sørge for å opprettholde de strukturene og dele dem videre. Vi er alle tjent med en best mulig tribunekultur i hele Norge. Selvfølgelig skal vi vinne på tribunen selv, men det er mye morsommere å vinne mot god motstand.

Del 2 kommer plutselig, og da skal vi dele de to siste casene vi tok for oss.

Supporterseminaret 2017

Det skjedde i de dager, som det heter, at norsk fotballs “vanskeligste kunder” samlet seg i pampenes hjem på Ullevaal for å sosialisere og snakke om sine felles interesser. Kanskje har du hørt rykter om at din supporterklubbs leder bruker å dra ned til Oslo i januar for å drikke øl med motstandersupporterne. Eller du har sett bilder av at vi hadde fotballpresidenten på besøk på seminaret og lurer på hva i all verden han gjorde der. Det kan til og med hende at du har sett bilder fra noe vi kaller gruppeoppgave, men som tilsynelatende går ut på å få deltakerne til å sitte å surfe på hver sin smarttelefon eller ipad.

Og da tenker du kanskje; hvilken nytte har det at min supporterklubb sender noen til disse greiene?

Så det har vi tenkt å forsøke å forklare deg nå. Her følger en oppsummering av NSAs supporterseminar, spesielt for deg som ikke var til stede. Og høyst sannsynlig til nytte for noen av deltakerne også, som ikke husker alt de har vært med på 🙂

Hva er supporterseminaret?

Supporternes hverdag er kompleks, har mange interessenter og mange fallgruver. Du som supporter er sterkere stilt dersom du kjenner omgivelsene, dine egne og andres rettigheter og kan ta til deg tips fra supporterverdenen om hvordan vi driver, hva vi gjør riktig og hva vi ikke gjør fullt så riktig.

NSA arrangerer derfor hvert år et seminar med fokus på ulike tema som er relevant for supportere. Seminaret er åpent for alle, slik at hvem som helst med interesse for supporternorge kan melde seg på – supporterklubber som ikke er medlemmer i NSA (ennå!), en enkel og selvstendig supporter, ultrasgrupperinger og så videre. NSA kan imidlertid kun kompensere reise for medlemmer. NSA dekker reise for inntil to personer fra hver supporterklubb.

I år ble dette seminaret holdt i NTFs lokaler på Ullevaal den siste helga i januar.

Årsmøtet

Vi starter alltid seminaret med den formelle biten. Årsmøtet er for medlemsklubbene i NSA og fungerer som et vanlig årsmøte i en hvilken som helst supporterklubb.

Årets årsmøte forløp uten noe større drama, men noe diskusjon ble det likevel rundt enkelte punkter. Størst diskusjon var det rundt handlingsplanen vår for neste år, og medlemmene bestemte at NSA skal holde oppe fokuset på kampen for pyro på tribunene. Det ble også lagt klare føringer fra årsmøtet om at kampen for best mulig vilkår for SK-rollen i Norge er viktig å kjempe.

På slutten av årsmøtet var det valg av nye tillitspersoner. Her gikk alle innstillinger fra styre og valgkomite gjennom. Det betyr blant annet at vi ønsker Anita Hansen fra Maakeberget velkommen som nytt styremedlem.

SD Europe – europeisk supportersamarbeid

Neste post på programmet var et foredrag fra Niamh O’Mahoney, som jobber for SD Europe. Dette er en organisasjon som ble offisielt stiftet mot slutten av 2016, men har eksistert og fungert som en avlegger av britiske SD i en del år.

Kort fortalt er SD Europe per i dag en europeisk organsiasjon for fotballsupportere, med nasjonale organisasjoner som NSA som medlemmer (og medstiftere). SD Europe har spesielt fokus på supportermedvirkning både gjennom eierskap i sin egen fotballklubb, arbeid opp mot nasjonale forbund og utvikling av supporterkoordinatorrollen.

Da medlemsklubbene og medlemslandene i SD Europe har totalt forskjellige utgangspunkt, så er også organisasjonen nødt til å jobbe på ulike måter for å hjelpe medlemmene sine. De er derfor interessert i å vite hvordan våre medlemmer måtte ønske å få hjelp. Hvis noen har ideer til saker, som SD Europe burde jobbe med er de derfor velkommen til å ta kontakt, enten direkte eller gjennom NSA.

Er du interessert i å lese mer om SD Europe kan du gjøre det her.

FOTO: NSA

Presentasjon av Eliteserien v/Leif Øverland (NTF)

Deretter fulgte en kjapp introduksjon til det nye Eliteserie-konseptet fra NTF sin side gjennom flotte bilder og flotte ord. Våre medlemmer tok ordet og valgte å utfordre NTF på saker som lå forbi de flotte ordene. Leif Øverland har derfor i etterkant av debatten som oppsto her lovet å se nærmere på nye løsninger for å få på plass en bedre ordning for SK-rollen til tross for budsjettmessige utfordringer.

FOTO: NSA

Hvorfor er det bare feite gamle gubber her? – Rekruttering, utfordringer ved undergrupper

Etter å ha sittet i ro i salen, og stort sett tatt i mot informasjon fra scenen så langt, så var det tid for deltakerne til å dele seg inn i grupper og diskutere seg i mellom. Vi kommer nærmere tilbake til denne økta gjennom en egen sak senere, men her hadde vi laget fire ulike caser som deltakerne skulle finne løsninger på. Felles for dem alle var at de handlet om reelle situasjoner som flere av våre medlemsklubber har vært gjennom eller står midt oppe i akkurat nå. Nemlig utfordringene som oppstår ved at en del av de etablerte klubbene har fått noen år på baken, og dermed har en del medlemmer som har vært med lenge og en etablert kultur.

Det som er utfordringen med denne situasjonen er at mange av medlemmene som har vært med lenge når en alder der livssituasjonen fører til at man ikke har like mye tid til supportermiljøet. Skal ikke supporterklubben dø ut da, må man rekruttere yngre krefter som ikke nødvendigvis har det samme synet på hva som er god supporterkultur.

De fleste gruppene kom godt i gang og fikk skrevet ned mye med en gang under denne økta, så forhåpentligvis var det noen som plukket opp noen tips for best mulig håndtering av utfordringer med rekruttering. Vi kommer som sagt til å komme med en egen sak rundt svarene på denne oppgaven.

FOTO: NSA

FOTO: NSA

EUREKA! Du stiller spørsmål og toppene svarer. Vi krydrer det litt og tar med Josimar.

>

Det siste faglige punktet på programmet på lørdag var en god gammeldags spørretime. Men deltakerne var ikke hvem som helst. Vi hadde invitert fotballpresident Terje Svendsen på scenen sammen med Leif Øverland fra NTF. For å sikre gode kritiske spørsmål hadde vi også invitert Lars Johnsen fra Josimar.

Men vi hadde ikke trengt å invitere eksterne parter for å få i gang gode spørsmål, for her imponerte seminardeltakerne med sin taletrang og lista over ventende innlegg var lang i hele totimersøkta.

NFF og NTF ble utfordret på en rekke temaer som etikk og moral i internasjonal fotball, bedre kår for norsk kvinnefotball, ståa for det norske herrelandslaget, kamptidspunkter og konsekvensene det har for supportere, samarbeidet mellom supportere og NFF, og ikke minst mulighetene for å utvikle supporterkulturen i Norge. For å sitere fotballpresidenten; “Hvorfor er det egentlig ikke lov for bortesupportere å søke om å benytte pyro?”

Hadde ikke deltakerne vært avhengig av å rekke et fly hjem, så kunne fort denne økta vært kjørt lengre. For det var ikke mangel på gode relevante spørsmål. NFF og NTF har notert seg mange gode innspill, og alle parter ønsker en enda tettere dialog om mange av disse temaene i tiden fremover. Vi i NSA-styret skal ta vår oppgave alvorlig med å sørge for at det ikke går i glemmeboka.

FOTO: NSA

“Nå blir dere grisefucka!”

Lørdag aften var det lagt opp til sosialisering. Vi har ikke mye å referere derfra, men øl, pizza og quiz får være fine stikkord. I alle fall fra den offisielle delen av sosialiseringen 🙂

Mange var i dermed noe mer slitne å se til da vi tok fatt på nok en faglig økt på søndag morgen. Her hadde vi igjen lagt opp til at man skulle jobbe i grupper.

Dere får høre mer fra oss om resultatet av denne også, men her var oppgaven å finlese hverandres vedtekter og rette fokus mot god drift av supporterklubbene. Supporterklubber er gjerne startet som kameratgjenger som støtter et felles lag, men mange ender opp som lønnsomme foreninger med mye penger på bok. Da er det viktig å ha fokus på god, trygg økonomisk drift også.

FOTO: NSA

FOTO: NSA

Vi importerer pyro!

Etter at vi hadde en oppsummering og evaluering av helga, så slapp vi til Gunnar Bentzen fra CFC i samspann med vår egen pyroguru Posse. Her ble det informert om utfordringer ved import av pyro, fokus på trygg fyring og hvilke retningslinjer som gjelder. Og så fikk vi se noen fete bilder og videoer 🙂

Vi avsluttet med det mange av dere har ventet på; muligheten til å bestille pyro fra NSA. Det har mange av dere allerede benyttet dere av, har dere det ikke så finnes muligheten her

FOTO: NSA

Deretter ble seminaret avsluttet for i år, og dermed er vi også kommet til slutten av dette referatet. Forhåpentligvis ble noen litt klokere på hva det går ut på, men det som er viktig for både oss og dere er at vi jobber videre med disse temaene. På den måten kan vi skape en bedre supporterkultur i Norge sammen. Så hvis noen gjerne vil høre mer om noen av disse temaene, så oppfordrer vi dere til å utfordre deres valgte representanter eller ta kontakt med oss i NSA-styret.

The legalization of pyro has come further in the last few years, and we often hear that people point to Norway when they talk about a practical approach to pyro in football. First of all, we know that the fanbases in Norway can differ a lot from fanbases in many European countries, and a solution that works here may not work other places. Anyhow;

What we do know is that fan groups often want not just influence on their teams, but responsibility and the opportunity to self-regulate their stands. Simplified in the term “our game, our rules” and so on, but lets not be fooled into thinking that we’ve given into anarchy in this case.

In the greater picture

What we find is that justice and safety in the stands is best served internally, from supporter to supporter, rather than from police or FA. We know that a ban will not prevent anything from happening. If anything, it provokes even more illegal events. We also know that unexpected situations, damage or panic is virtually non-existant in the some 50-60 legal shows that are performed here each season. So, we try our best to maintain a legal option for the fans that want to use pyro. Wich is basically all groups.

In the greater picture, this has more to do than just pyro and the people who wants to use it. It also comes down to having an established, respectful connection between the FA, police, stewards and the very most of fans.

 

When believe that when we satisfy the majority of the fans we make it harder for the extreme individuals to influence the rest in behavior that may be harmful. Such behavior often occurs when there is a black-and-white conflict with the club or the FA, where there is little or no understanding for a set of rules or a decision. For instance, if the punishment for the use of a flare were to be 1 year in prison. A vast group of fans would then fall into the same category as the more extreme ones, and may act like so as a consequence. So we need to find a way for the fans to feel seen, understood and trusted with responsibility. As they should be.

Those were some initial thoughts to remind us that this is not just about someone wanting to use fireworks because it’s cool.

The divide when pyro is a problem

When pyro is being used wether or not it’s okay for the FA and the police, one can turn either towards a continued ban and whatever battles lies ahead, or one can turn to legalization in one way or another. Here are two examples:

The thorough way

“The everyone approves way” (This is the way things work for us)

Our form, the one we use to apply for pyro, is a single A4 page with the date of the match, what kind of pyro being used, how it is ment to be used and so on. This is filled out by the supporters, and then formally sent by the club to the respective parts.


  • Then the fire department has to sign, as the use of fireworks is usually not allowed except on new years eve.

  • Then the police has to sign, because they are responsible for the handling of masses of people on public events.

  • Then the owner of the stadium has to sign. Sometimes the club owns it, sometimes a standalone company, sometimes the county.

  • Then the club has to sign it, and formally send it to the FA.

  • The FA then approves (in most cases) or declines the application. This whole process usually takes a week.


Pro’s:

   • The responsibility is formally distributed and if something happens one can say that we did everything by the book.

   • No one is overrun – everyone will have the feeling of being involved in the process.

   • There will be no conflict with police or guards on the match

   • People know the maximum of pyro that will be used and may scale security and preventive measures from this.

   • One is able to have a better dialogue between club, fans, police and so on (We know this may be difficult sometimes).


Cons:

   • Paperwork.

   • One of the parts that has to sign may decline and disrupt the whole process. Yes, this happens from time to time, and it usually turns into trouble because of one person.

   • It breaks the unwritten rule that things that happen on the stands is impulsive and “alive”.

   • If the pyro turns out to be bigger or different than agreed upon, some parts may feel that they have been fooled and react to this.

The damage control way

“The we did everything we could way”

The clubs and the FA can come together and agree on the following: “A club that has taken every possible step that can be expected to prevent the use of illegal pyro, may not be fined if the pyro does not interrupt the match or harm players or other fans.”

As we know, pyro can be smuggled in even on airplanes and there is just no way we will ever change that. And, we know that neither clubs or the FA can dictate fan groups. They will show their support, on their terms, for the club – not the administration or a director in charge.

Key is this: The FA will probably still want to punish behavior that interrupts matches, like pyro on the pitch or throwing pyro from one section to the other, but non-aggressive use of pyro by the supporters and amongst the supporters should be considered a less serious violation of such a harmless degree that a fine will not be issued from the FA.

There are some pro’s and obviously some serious cons here aswell, and this road may only be an option for those who are in a very different place than us in terms of dialogue and cooperation with fans.


The road up until today

As we can see, the world of pyro is filled with potential conflict. For our part, the legalization as we know it today has come from a mixture of a great deal of pressure from the fans on their clubs and the FA, and goodwill from local police and fire department. A lot of frustration has come out, mistakes have been made, we have gone back and forth. However, on Sunday 29th of January 2017, The Norwegian Supporters Alliance started to sell flares, smoke and strobos to our member clubs – all legal. Our member clubs can now be sure to have proper quality products for use in our stands, and the authorities will have more documentation and a more reliable workflow.

From reasons we’ve mentioned, we do urge other countries to approach the legalization way rather than a continous ban that seems to know no end, nor effect. We do believe that the use of pyro in the stands is a natural element in football and also a natural element in how we show passion for our clubs. For that reason, we should not make criminals of those who seek only to support their clubs.

Tribunerapport – runde 29 + 30 2016 + bonusbilder

Da var sesongen straks over, og dette blir siste rapport fra det vi i mange år har kalt Tippeligaen. Neste år så kommer det rapporter fra Eliteserien, og vi får blant annet stifte bekjentskap med vår nyeste medlemsklubb Uglan. To klubber med to av de største supporterklubbene i Norge i ryggen har også hundreårsjubileum neste år, nemlig Rosenborg og Lillestrøm, så kanskje kan vi håpe på noen gode tribuneshow her. En annen av de største klubbene åpner også etter mange års venting sin nye stadion i nærheten av sitt hjem på Vålerenga, så vi håper på et godt tribuneår i 2017. Her er bildene vi har fra slutten av 2016!

Bonusbilder fra runde 27 + 28

I etterkant av forrige rapport fikk vi tilsendt noen ekstra bilder fra runde 27 + 28. Så her har vi Sogndals bidrag fra runde 27 borte i Molde og runde 28 hjemme mot Godset:

FOTO: Saftkokaradn

FOTO: Saftkokaradn

FOTO: Saftkokaradn

Runde 29

Start-Brann

Tilskuere:4524

FOTO: Ultras 1905

FOTO: BGG

FOTO: BGG

FOTO: BGG

Sarpsborg-Tromsø

Tilskuere:3967

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Aalesund-Haugesund

Tilskuere:7095

FOTO: Aafk

Godset-Rosenborg

Tilskuere:7661

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Molde-Stabæk

Tilskuere:8140

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Odd-Sogndal

Tilskuere:9851

FOTO: IDG

Bodø/Glimt-Viking

Tilskuere:2984

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Vålerenga-Lillestrøm

Tilskuere:19038

FOTO: Grydis.no

FOTO: Grydis.no

FOTO: Grydis.no

FOTO: Grydis.no

FOTO: Grydis.no

FOTO: Grydis.no

FOTO: Grydis.no

Runde 30

Sogndal-Aalesund

Tilskuere:2864

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Tromsø-Odd

Tilskuere:3678

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Rosenborg-Bodø/Glimt

Tilskuere:17732

FOTO: Kjernen

FOTO: Kjernen

Viking-Vålerenga

Tilskuere:11347

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Haugesund-Godset

Tilskuere:6380

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Lillestrøm-Molde

Tilskuere:6233

FOTO: Kanarifansen/ Knut Håvard Solberg

FOTO: Kanarifansen/ Knut Håvard Solberg

FOTO: Kanarifansen/ Knut Håvard Solberg

FOTO: Kanarifansen/ Knut Håvard Solberg

FOTO: Kanarifansen/ Knut Håvard Solberg

FOTO: Kanarifansen/ Knut Håvard Solberg

Brann-Sarpsborg

Tilskuere:17686

FOTO: BGG

FOTO: BGG

FOTO: BGG

FOTO: BGG

FOTO: BGG

FOTO: BGG

Stabæk-Start

Tilskuere:4350

FOTO: 1905

FOTO: Stabæk Support

Bonus: Cupfinalen

FOTO: Vinger Tifo

FOTO: Karlsen Foto

FOTO: Kjernen TV

FOTO: Kjernen TV

FOTO: Kjernen TV

Takk for i år!

Tribunerapport – runde 27 + 28 2016

Serien går mot slutten, og det står mye på spill for mange lag. Det er likevel ikke alt for mye å melde fra tribunen. Noen har nok brent av det meste kruttet for i år. Her er bildene vi har!

Runde 27

Godset-Viking

Tilskuere:6645

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Aalesund-Glimt

Tilskuere:6007

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Sarpsborg-Rosenborg

Tilskuere:4523

FOTO: Fossefallet

FOTO: Kjernen TV

Start-Tromsø

Tilskuere:3440

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Molde-Sogndal

Tilskuere:7745

FOTO: TV2

Brann-Lillestrøm

Tilskuere:11876

FOTO: BGG

FOTO: BGG

FOTO: BGG

VIDEO: BGG

VIDEO: KFL

Odd-Haugesund

Tilskuere:7512

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Vålerenga-Stabæk

Tilskuere:7088

FOTO: Grydis.no

FOTO: Grydis.no

FOTO: Grydis.no

FOTO: Grydis.no

FOTO: Grydis.no

VIDEO: Stabæk Support

Runde 28

Viking-Aalesund

Tilskuere:7069

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Stabæk-Sarpsborg

Tilskuere:3593

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Brann-Molde

Tilskuere:11581

FOTO: BGG

FOTO: BGG

FOTO: BGG

FOTO: BGG

VIDEO: BGG

Tromsø-Vålerenga

Tilskuere:6429

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Haugesund-Glimt

Tilskuere:4302

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Rosenborg-Odd

Tilskuere:18415

FOTO: Karlsen Foto

FOTO: Karlsen Foto

FOTO: Karlsen Foto

Lillestrøm-Start

Tilskuere:8796

FOTO: KFL/ Knut Håvard Solberg

FOTO: KFL/ Knut Håvard Solberg

FOTO: KFL/ Knut Håvard Solberg

FOTO: KFL/ Knut Håvard Solberg

FOTO: KFL/ Knut Håvard Solberg

Sogndal-Godset

Tilskuere:2375

Vi mangler foreløpig bilder fra denne. Send oss gjerne noen!

Sitter du på bilder som mangler, eller vil du gjerne bidra med bilder fra kommende runder; nøl ikke med å ta kontakt på oystein@www.fotballsupporter.no. Vi krediterer selvfølgelig bildene. Vi er heller ikke fremmede for å rapportere fra lengre ned i divisjonene, men det er også avhengig av bidragsytere