Bredde­representantene (avlyst)

Norges Fotballforbund har varslet at de vil ha fysisk oppmøte på ekstraordinært forbundsting 20. juni 2021, der medlemmene skal stemme over Qatar-VM. Dette gjør det både vanskelig, dyrt og potensielt farlig for breddeklubbene som blir bedt om å reise - eller miste sin stemme. Derfor stiller en rekke bredderepresentanter opp for å sikre demokratiet i Fotball-Norge.

Forbundsstyret har i dag 20.05 besluttet at tinget blir digitalt. Det vil si at alle klubber har like forutsetninger for å delta og stemme. Vi vil derfor ikke lenger trenge å sende representanter til fysisk ting, og Bredderepresentantene takker dermed for seg.

Å ønske seg et fysisk arrangement i en pandemi der mange ikke engang får lov til å arrangere noe utendørs, er greit nok. Det gjør vi alle.

Men å be om at norsk fotballs kanskje største og viktigste votering i historien skal gjennomføres med fysisk oppmøte, i en tid der unødvendig reising frarådes og nær sagt alle andre møter gjøres digitalt, er ikke annet enn skandaløst.

Når NFF ber representanter for breddeklubber fra andre siden av landet om å reise til Oslo for å avlegge en stemme de har bestemt seg for på forhånd, er det ikke annet enn et forsøk på å holde et lite, elitistisk valg til NFFs egen fordel.

Beslutningen om de vil kreve fysisk oppmøte vil de ta kun 3 uker før ekstraordinært årsmøte. Dette kan vi ikke bare akseptere. Her presenterer vi derfor måten vi opprettholder medlemsdemokratiet på.

Hver klubb kan velge en representant.

I de fleste tilfeller vil representanten måtte oppfylle visse krav. Et av disse er medlemskap i minst 1 mnd. Noen ganger er det årsmøtet i klubben som velger representant til Forbundstinget, men ofte holder det med styrets fullmakt. Det må fylles ut et fullmaktskjema som signeres av klubbens valgte leder og et styremedlem.

Fullmaktskjema får man sammen med innkalling til ekstraordinært Forbundsting. Det skal være en tydelig innleveringsfrist/påmeldingsfrist. Til det ordinære Forbundstinget var denne fristen 9 dager før tinget.

Fullmakt

Husk innmeldings­fristen

Representanten må være innmeldt i klubben senest 19. mai 2021.

Personen vil da, med minst 1 måneds medlemskap i klubben, være klubbens rettmessige representant på ekstraordinært forbundsting 20. juni 2021.

Ikke bli forledet til å tro at dette er det samme som å stemme med fullmakt - noe som ikke er tillatt.

Personen vil være over 15 år, medlem i over en måned, og er ikke ansatt i klubben eller ha bindinger på andre måter. Dette oppfyller kravene til å delta på Forbundstinget som klubbrepresentant med stemmerett.

Slik avlegger vi stemmer


Klubb melder ifra

Gjør dette om din klubb er forhindret fra å reise til fysisk Forbundsting, enten på grunn av økonomi, avstand eller helse.

Meld fra


Representant melder seg inn

Vi finner en Oslo-basert representant som melder seg inn i din klubb innen 1 måned før Forbundstinget (medlemskap må ha vært gyldig i 1 mnd eller mer)


Gi fullmakt

Styret i klubben velger representanten til å avlegge deres stemme på fotballtinget. Normalt er dette et enkelt styrevedtak. Fullmaktskjema kommer i innkalling.


Representanten stemmer på Forbundstinget

Klubben har dermed fått avlagt sin rettmessige stemme, i tråd med vedtektene - uten å måtte reise unødvendig under pandemien.

Tid igjen til å melde seg inn