Valgkomiteens retningslinjer:
Valgkomitéen skal, før hvert ordinære årsmøte, innstille valgbare styrekandidater i samsvar med § 6.12, § 6.14 og § 6.15. Foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Valgkomiteens innstilling skal foreligge slik at dens innstilling kan sendes ut sammen med de øvrige årsmøtepapirer.

Ved sammensetning av NSAs styre skal valgkomiteen søke å skape best mulig bredde i styret. Dette gjelder både geografisk, divisjonsmessig og i form av kjønn.

Ved vurdering av styremedlemmer skal valgkomiteen gjennomføre samtaler med vedkommendes supporterklubb. Som hovedregel bør styremedlemmer i NSA ikke inneha sentrale styreverv i egen supporterklubb, men bør likevel inneha stor tillit hos egen supporterklubb.

Medlemmene av valgkomitéen kan ikke samtidig være medlemmer av styret av NSA.

Medlemskap i NSA er i utgangspunktet åpent for alle norske supporterklubber som støtter norske fotballag. Supporterklubber for lag i de tre øverste divisjonene tas automatisk opp, mens supporterklubber for lag i lavere divisjoner bør ha minst et års drift bak seg før medlemskap søkes. Som hovedregel opptas det også maksimalt tre supporterklubber for hver enkelt fotballklubb.

Medlemskontigenten er tre kroner pr. betalende medlem i supporterklubben forrige år. Minstesatsen er kr. 150,- mens det er et tak på kr. 7.000,-

Innmelding i NSA

 


Antall medlemmer i 2017 * 3 kr = Kontigent
Kontonummer: 0536 43 40089

Aase Elise Geithung

Aase Elise Geithung

Kasserer

Steinberget, Alta

nsa-styret@www.fotballsupporter.no
penger@www.fotballsupporter.no

Kontaktperson for mindre supportergrupper

Norsk Supporterallianse (NSA) er en interesseorganisasjon for supporterklubbene til norske fotballag. Årsmøtet velger 5-7 personer som utgjør styret. Dette styret skal vise mangfold når det gjelder representasjon.

NSA skal bistå sine medlemsklubber med råd i forhold til daglig drift, i forholdet til media og ved å bistå som megler i eventuelle konflikter mellom supporterklubb og andre. Den viktigste oppgaven er likevel å jobbe for en voksende norsk supporterkultur der NSA fremstår som talerør for flere titalls supportere. Dette gir en betydelig tyngde i media og i forhandlinger med klubb og forbund. Det gir også en ekstra trygghet for den enkelte supporterklubb som vet de har en stor og seriøs organisasjon i ryggen.

NSA er ikke en supporterklubb for landslaget. Norges Fotballforbund ser imidlertid stor verdi i å ha en gruppe stående syngende supportere også på landskamper og har derfor tildelt NSA en billettkvote til fordeling blant NSAs medlemsklubber. NSA har derfor en landslagsgruppe for våre medlemmer der vi fordeler billetter til landslagets kamper.

NSA mener den beste måten å løse saker og konflikter er en konstruktiv dialog basert på en gjensidig respekt for partenes synspunkter.

Hvert år arrangerer NSA supporterseminar. Dette går over en hel helg og har som formål å gi medlemmene økt innsikt og kunnskap om hvordan en supporterklubb drives, samtidig som seminaret er en unik mulighet til å knytte kontakter i hele supporter-Norge.

NSA representerer mange tusen norske fotballsupportere fra over 40 forskjellige supporterklubber og ønsker å påvirke beslutningene som angår våre medlemmer. Vi har valgt å søke innflytelse ved å jobbe direkte mot de som bestemmer i norsk fotball og har kommet i en posisjon hvor våre synspunkter blir tillagt vekt når beslutninger tas. Ved å gjøre dette er vi ikke bestandig like synlige i media. Dette kan gå ut over troverdigheten vår blant supporterklubbenes medlemmer og er en balansegang det må tas hensyn til.

De som ikke er medlemmer i supporterklubber tilsluttet NSA, eller utøver sin virksomhet utenfor denne, har NSA ingen forpliktelser overfor, og ønsker å forholde seg minst mulig til.

Medlemsklubber og kontaktpersoner
Supporterklubb Kontaktperson Epost
3050 Beate Ørjansen beate@3050web.no
Bastionen Morten Haugen mort.haugen@gmail.com
BB Bergen Stig Helsing stig@bataljonen.no
BB Øst Harald Bonaventura Borchgrevink
B-Gjengen Morten Seland morten@b-gjengen.com
Blåhvalane Jan Richard Marthinsen Jan.Richard.Marthinsen@basf.com
Blåsarane Anders Hasund anders.hasund@hotmail.com
Briskebybanden Tommy Finstad
Followers Ukjent postmaster@followers.nu
Fosseberget Alf Ingar Fremstad leder@fosseberget.no
Fossefallet Tommy Kvam tommy@fossefallet.net
Fusk Peder Grundt
Gaukereiret Odd Erik Nygaard oddi.fly.svg@gmail.com
GLIS Jan Ivar Pettersen landskamp@glimtsupporter.com
GodsetUnionen Thor Arne Hanssen Guleder@godsetunionen.com
Isberget Alf Edvard Masternes alfedvard@isberget.no
Isberget – Oslo Arne Jonny Johnsen arne@isberget.no
KFL Ståle Nordhagen Styret@kanari-fansen.no
KIL Supporterklubb Thomas Ramstad ramstad.thomas@gmail.com
Kjernen Sveinung Groven Kjernen.com/landskamper
Klanen Steffen Moe Angell steffen.moe@hotmail.com
Kråkevingen Roy K. Nilsbakken roy@kraakevingen.no
Maakeberget Herr og Fru Flesjå flesjaa@online.no
Oddrane Dag Harald Johansen dag.harald.johansen@gmail.com
Plankehaugen Linda Gulbrandsen linda.m@gmail.com
Rallarberget Frank Rulnes
Saftkokaradn Odd Martin Stigen stigen75@hotmail.com
Skeidoksene Kim Aarli Larsen
Stabæk Support Bjørnar Posse Sandboe posse@stabaek.no
Stimen Florø Jon Håvard Strømsnes florostimen@gmail.com
Strømmen Greyhounds Steinar Norrøne s.norrone@hotmail.com
Steinberget Aase Elise Geithung aaseelise@hotmail.com
Stormen Anita anita@stormensupport.no
Tigerberget Torgrim Rygnestad iduus_82@live.no
Tornekrattet Ståle Fagervik stale.fagervik@vestbyskolen.no
Ultras 1814 Bjørnar Posse Sandboe posse@www.fotballsupporter.no
VikingHordene Markus styret@vikinghordene.no
Ørneredet Ray Olaussen

Ser du noe feil i lista? Send en mail til posse@www.fotballsupporter.no