handbokGjennom det siste året har NSA vært involvert i arbeidet med å lage en håndbok for såkalte «Supporters charters». Et Supporters charter er definert som en avtale mellom klubb og supportere på bred basis. Hensikten er å sørge for forutsigbarhet og god kommunikasjon mellom klubben og supporterne.

Et charter går begge veier. Det er ikke en liste over krav fra klubben til supporterne eller omvendt, men en prosess og en avtale som vi mener er et gode for både supportere og klubb.

Håndboka er nå klar, og kan lastes ned og brukes. Den inneholder både en teoridel, en praktisk del med gode tips om hvordan dialogen kan foregå, samt eksmpler på charters fra forskjellige plasser og intervjuer med folk som har vært involvert.

Arbeidsgruppen som har laget dette har vært bredt sammensatt, og er i seg selv et eksempel på hva som kan oppnås når man setter seg ned og jobber sammen om dette. Å jobbe sammen med organer som UEFA og organisasjonen for serieforeninger i Europa har vært krevende og utfordrende, men også lærerikt. 

Vår oppfordring er klar: Last ned håndboka, og sett i gang arbeidet med å få til et supporters charter i egen klubb. Vi kommer gjerne på besøk og hjelper dere i gang.

ekstramote-om-pyro

NFF innkalte i dag NSA til et hastemøte vedrørende konflikten mellom NFF og norske supportere. NFF tok i dette møtet selvkritikk for at konflikten har utviklet seg slik den har, og framskyndet en rekke frister for å komme raskere i mål med et nytt, fungerende pyroreglement. De nye fristene er som følger:

Read More

skriv nff staaplasser

Følgende skriv ble oversendt Forbundsstyret 19.04.13. Vi har så langt ikke mottatt noen respons. Samtidig med at NSA purrer på Forbundsstyret publiserer vi her innholdet i skrivet. Skrivet handler om en bestemmelse i regelverket om nye ståplasser – som i praksis betyr at det ikke vil bli bygget nye ståplasser i det hele tatt dersom den ikke fjernes. Bakgrunnen for det er at hvert ståfelt må ha egen kiosk, egen inngang, og separate toaletter for damer og herrer, samt adskilles med gjerder. Det vil si at en begrensning på 1000 ståplasser per felt gjør det svært usannsynlig at noen vil bygge en tribune med disse kravene.

Read More

Denne artikkelen er skrevet av NSAs talsmann i etterkant av Forbundsstyrets behandling av turneringsbestemmelsene vedrørende pyroteknikk.

I går kveld satt jeg spent oppe og ventet på NFFs rapport om turneringsbestemmelsene framover. Jeg tillot meg selv å håpe på at vi endelig kunne vise at det var en gjensidig forståelse, og at en stor kløft mellom supportere og forbund kunne krympes. Jeg tillot meg selv å håpe på at vi ville få pusterom til å utvikle et nytt reglement der vi kan håndtere pyroteknikk som stemningsskaper på en trygg måte, samtidig som vi kan skape fantastiske rammer rundt norske kamper. Sent på kvelden fikk jeg en mail, men den var ikke fra Forbundet. Den gjorde meg sint, oppgitt, og skulle holde meg våken størstedelen av natten. Jeg kommer tilbake til denne mailen etter hvert, og forbundsstyrets konklusjon som kom dagen etter. Først må tiden spoles litt tilbake.

Read More
media tidlig seriestart

Norsk Supporterallianse er tilhengere av at fotball- og skisesongen ikke skal overlappe hverandre, og er kritiske til start av sesongen medio mars. Vi er også kjent med at det var stor uenighet i norsk fotball om tidlig oppstart i år og at et stort flertall av klubbene i TL ønsket sesongstart 2. påskedag. Argumenter som økte utgifter til klargjøring av gressmatte (naturgress) og tribune samt tapte publikumsinntekter på grunn av kulde ble nevnt.

Så lenge vi har 16 lag i øverste divisjon, og ingen har lyst til å spille midtukekamper, er det vel mye som tyder på at denne diskusjonen vil dukke opp igjen. NSA foreslår derfor at NFF innhenter opplysninger fra klubbene om hva tidlig sesongstart (medio mars) faktisk koster sammenliknet med hva klubbene ønsker (primo april). Ved å ta utgangspunkt i noen tall blir i alle fall meningsutvekslingen ikke kun basert på synsing slik det er nå. Og i etterpåklokskapens grelle lys er det vanskelig å se at det eventuelle utbyttet Drillo fikk av tidlig seriestart var verdt de ekstra kostnadene… 

Read More

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.