Foto: Torben Johansen

torbenjohansen.smugmug.com

Historien starter noen uker tidligere. Historien er lang, men forhåpentligvis lærerik – for det er det som har skjedd de siste ukene som skal danne grunnlag for hva som må skje videre.

Read More

Norsk Supporterallianse har de siste ukene jobbet hardt for å håndtere situasjonen som har oppstått etter regelendringen Forbundsstyret iverksatte fredag 22.02.2013. NSA har måttet håndtere mange reaksjoner fra supportermiljøet og har tatt dette med seg inn i flere møter med NFF. NSA har vært tydelige på at vedtaket bør oppheves for å være sikre på at reaksjonene vil legge seg. Dessverre har vi ikke lykkes med å komme til enighet om dette. Det har imidlertid kommet på plass en skriftlig uttalelse som åpner for at det skal utvikles et nytt regelverk for bruk av pyroteknikk etter 5 serierunder. Dette har begrenset misnøyen, men ikke eliminert den. Årsaken til dette er at det tidligere har blitt overlevert forslag til nytt regelverk (hhv for noen år tilbake og desember 2012) som ikke har blitt fulgt opp av forbundet.

Read More

 

NSA har i dag hatt et møte med NFF om situasjonen rundt regelendringen av pyrobestemmelsene. Der kom alle synspunkter på bordet, og det var en gjensidig forståelse rundt bordet. NSA har i alle sammenhenger lagt vekt på at vi ønsker at den nylige regelendringen skal gjøres om for å få arbeidsro til å utforme et nytt regelverk uten at det utføres aksjoner vi ikke har kontroll på. Det har også blitt tydelig kommunisert til forbundet at vi ikke bare uten videre kan be supporterne om å vente noen runder og se hva som skjer, all den tid vi kan bli møtt med at de første rundene har foregått uten pyroteknikk, ergo: forbudet fungerer. Det har vært veldig viktig for NSA å komme et skritt videre før vi ber om arbeidsro for å imøtekomme årsmøtets vedtatte uttalelse, og nå har NFF og NSA kommet fram til følgende løsning:

Read More
Medieskandale

Media vil gjerne fortelle, men ofte får man et annet inntrykk når man går saken nærmere i sømmene. Var det bråk? Ble det kastet pyro på banen? Var det såvidt man unngikk masseslagsmål? Siden det ikke er første (eller siste) gang det vil komme negative oppslag om norske supportere er det kanskje greit å få en liten case study av den siste anledningen. Så får vi alle ta med oss lærdom og sunn fornuft videre.

Read More

NFF endrer i 2013 reglementet for pyroteknikk slik at blussing i år ikke lenger kan gjøres på tribunen. Såkalt «tinnsoldatblussing er fortsatt tillatt. Endringen er gjort uten dialog med supporterne. I forbindelse med dette, har årsmøtet i NSA bedt styret bryte all dialog med NFF om pyroreglementet og vedtatt følgende uttalelse:

Read More

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.