Styret i Kanari-Fansen publiserte tirsdag en artikkel på nettsidene sine som henvendte seg til NSA. Den samme artikkelen ble delt på deres Facebooksider og i NSAs gruppe. Jeg har besvart noe av dette i grove trekk på fjesboka, men med et såpass tydelig utspill anser jeg det som nødvendig å utfylle litt grundigere. Samtidig kan jeg også erkjenne at det utad har vært litt stille fra NSA så langt i år, med noen unntak, så jeg lufter også noen tanker om dét.

Styret i Kanarifansen trekker frem en kamp fra i fjor, eliteseriens 12. runde mellom Rosenborg og Lillestrøm på Lerkendal, der bortefansen blussa. Styret i Kanarifansen skriver følgende:

«Kort tid etter hendelsen var både NFF og Norsk Supporterallianse (NSA) ute og kritiserte bruken. Ingen Lillestrøm-supportere fikk etter dette søke om bruk av lovlig blussing, og NSA-talsmann Bjørnar Posse Sandboe ga inntrykk av at han syns dette var dårlig gjort av Lillestrøm-supporterne, fordi det kunne bidra til dårligere samarbeidsvilkår om den lovlige blussingen.

På søndag blusset Vålerengas supportere under derbykampen mellom LSK og VIF. Mengden bluss var omtrent det tredobbelte, og det ble blusset ved et titalls anledninger. Alt dette er vi helt for! Kanari-Fansen Lillestrøm er for en aktiv og levende tribunekultur. Det inkluderer også bruken av pyroteknikk som bluss og røyk.

Vi merker oss likevel at kritikken i dette tilfellet er fraværende.

Når Lillestrøm blusser ulovlig skal det kritiseres, fordømmes og straffes. Når Vålerenga gjør det samme forbigås det i stillhet?

Kanari-Fansen Lillestrøm forventer kun likhet for loven. Det gjør tydeligvis ikke supporteralliansen?

Vi vil gjerne jobbe videre med Norsk Supporterallianse for å kunne ha en mer utstrakt bruk av pyroteknikk på norske tribuner. Så får vi bare merke oss at organisasjonen vi enn så lenge er medlem av finner det helt naturlig å forskjellsbehandle sine medlemmer på denne måten…»

Jeg skal komme tilbake til disse to kampene som sammenlignes, men for å se på interaksjonen mellom KFL og NSA må man starte historien ett år og tre måneder tidligere, da Lillestrøm møtte Hønefoss til treningskamp i sesongoppkjøringen.

Hønefoss – Lillestrøm 08.03.2013

 

Artikkel om kampen


Medieskandale

 

I etterkant av denne saken var det MYE fuzz. Og det var mange sterke overskrifter og utspill i avisene. Av erfaring er journalister patologisk opptatte av å spisse historier, og dessverre også flinke til å få sitater av involverte eller vitner akkurat når de er på høyden. Derfor la jeg ned en ganske stor jobb for å ettergå hva som egentlig skjedde der oppe, og tok kontakt med alle de involverte for å få deres versjon.

Det kom en del interessante tilbakemeldinger som belyste saken mer nyansert og realistisk enn inntrykket man får av media. Arbeidet ble noe komplisert fordi en person fra Lillestrøm løy om at Politiet hadde beslaglagt et videokamera, og slettet video av hendelsen. Etterhvert kom det fram at en stadionvakt hadde sendt ham ut fra en stengt tribuneseksjon, og bedt ham om å slette videoen av hendelsen fordi de ikke ønsket at det skulle publiseres video av en sikkerhetsbrist på stadion. Dette ble angivelig etterkommet, og det har ikke kommet fram noe som underbygger at Politiet har sletta video. Uansett, det hele ble etter en del innsats nyansert ned til en relativt ufarlig ordensforstyrrelse – uten trusler eller tilløp til slagsmål slik det ble rapportert om.

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger og gjentok den samme «Hva skjedde egentlig»-stilen senere. Oppunder 5000 leste artikkelen om Hønefoss – Lillestrøm.

NFF bøtelegger Lillestrøm

 

Artikkel om bøteleggingen


Sanksjon

 

I etterkant av blussinga på Hønefoss ønsket også Påtalenemda i NFF å bøtelegge Lillestrøm. NSA tok igjen LSK i forsvar, med den begrunnelse at NFF eller deres organisasjonsledd ikke hadde noe med arrangementet å gjøre. Vi påpekte at forsida på NFFs lovsamling spesifiserte at reglementet gjelder kamper arrangert av NFF og deres organisasjonsledd, ristet litt i Påtalenemda for deres lemfeldighet – og hørte ikke stort mer etter dette. Samtidig med dette pågikk arbeidet for legalisering av pyroteknikk, og vi fikk senere landet en ordning der man ihvertfall ved innmarsj kunne brenne pyro uten å bli straffet for det, gitt at tifoansvarlig fylte ut et skjema.

Vi hørte aldri noe mer om bot etter denne artikkelen, som fikk rundt 3300 treff på sidene våre.

Rosenborg – Lillestrøm, 09.06.2014 Kl 19:00

 

NFFs pressemelding


 

Som styret i KFL oppsummerer var det en del pyro her, og 3 personer fikk lettere skader. Når det blir skader er det ihvertfall greit å høre at det ikke gikk utover uskyldige, og etter det vi ble fortalt var ingen av skadene alvorlige. NSA besvarte ingen pressehenvendelser i forbindelse med denne saken, og såvidt jeg husker fikk vi heller ingen telefoner.

NFF tok imidlertid kontakt, og vi var begge opptatte av at det arbeidet med pyroreglementet vi hadde startet skulle fortsette som før upåvirket av denne hendelsen. NFF ønsket imidlertid å gå ut med en pressemelding, men denne skulle også ha et positivt fokus etter ønske fra NSA. Det handlet tross alt om voksne mennesker som visste hva de gjorde, og det er ikke mer dramatisk enn at det kommer en bot – slik det «alltid» har gjort når man fyrer ulovlig. Jeg motsatte meg en slags ferdigskrevet fellespressemelding som la litt for mye vekt på skuffelse, og skrev et knusktørt sitat fra NSA. Og siden jeg er opptatt av åpenhet, her er eposten med sitatet som gikk til NFF:

Epost

 

Etter å ha lest igjennom sitatet noen ganger har jeg fortsatt ikke funnet noe om at jeg har sagt dette var «dårlig gjort», at jeg i det hele tatt kritisert blussingen – eller at jeg har sagt at dette vil slå negativt ut på samarbeidsvilkårene med NFF. Jeg kan heller ikke finne noe om at NSA «kritiserer, fordømmer og straffer».

Lillestrøm – Vålerenga, 03.05.2015 Kl 18:00

 

Kampfakta og sammendrag


 

Igjen var det en ulovlig fyring, denne gangen fra VIF. KFL har rett i at denne var større enn den de hadde på Lerkendal. Igjen var det ingen journalister som ringte, og NSA hadde heller ingen interesse i å reise seg bare for å mene noe før man egentlig visste noe om saken. Denne gangen har vi heller ikke snakket med NFF, forsåvidt.

Det var i etterkant av den manglende pressemeldingen her at styret i KFL publiserte artikkelen sin, der de uttrykte frustrasjon over at NSA var så negative når de selv hadde en ulovlig fyring. Et styremedlem i KFL skrev på NSAs Facebookside at jeg hadde sagt at disse handlingene ville ha en negativ innvirkning på det generelle samarbeidet mellom NSA og NFF. Det er ikke riktig, det finnes ikke noe slikt sitat. Fokuset lå som nevnt på at ordningen var der, og at arbeidet vil fortsette.

Sammenligningen


Styret i Kanarifansen mener at NSAs forskjellsbehander i disse to sakene, fordi vi etter sigende «holdt kjeft» i siste tilfellet. Jeg har lyst til å påpeke en liten fun fact:

Pressemeldingen til NFF med NSAs sitat kom ut omtrent 41 timer etter kampstart på Lerkendal. Artikkelen fra KFL ble delt på Facebook omtrent 42,5 timer etter kampstart på Åråsen. Det vil si at dersom vi hadde kommet med en pressemelding etter LSK-VIF, hadde vi antakelig unngått kritikken med kun 1,5 timers margin. Jeg beklager den trege responstiden på de hypotetiske 90 minuttene vi overskred «fristen» med, men dersom vi MÅTTE gi fra oss et sitat, ville det antakelig vært omtrent akkurat det samme. En tørr setning om at noen velger å bryte reglene, sanksjonene er som de er (likhet for loven…) og folk vet hva som skjer, vi vil fortsette å jobbe for at det skal finnes en god ordning for de som vil bruke pyro.

Ingen er skuffet, ingen fordømmer, ingen kritiserer, ingen påstår at dette vil få konsekvenser for NSAs arbeid.

Det jeg stusser over 1; Styret i KFL understreker at de er tilhengere av tribunekulturen med bluss, men ønsker likevel at NSA skal ta til orde mot hendelsen på Åråsen på søndag. Det virker på meg ganske motstridende. Da vil jo NSA også fordømme den kulturen de selv ønsker, eller?

Det jeg stusser over 2; Supportermiljøet i Lillestrøm har som tidligere nevnt her absolutt opplevd at det har kommet forhastede og fordømmende utspill før man har summet seg og satt seg inn i hendelsen. Ønsker styret i KFL at NSA skal gå bort ifra tilnærmingen vi til nå har hatt, og heller være raskt ute med å mene noe?

Det jeg stusser over 3; Supportermiljøet i Lillestrøm tilhører den klubben som har blitt desidert mest backet opp av NSA etter ulovlig pyro de siste årene. Avisene skrev side opp og side ned med påstander og dårlig omtale, NFFs påtalenemd forsøkte å bøtelegge, og NSA brukte mange timer på å rydde opp i inntrykket. Opplever ikke styret i KFL at NSA har ivaretatt deres interesser som supporterallianse?

Vi registrerer at KFL også etter å ha fått vårt svar på Facebook opplever at de fortjener en unnskyldning.

KFL face

 

Slik jeg oppfatter det personlig er det kanskje en forskjellsbehandling når det gjelder hvordan NSA har håndtert ulovlig pyro. Den store gåten for meg er hvorfor styret i KFL føler det er de som har blitt forulempet. Utifra hvordan jeg kan oppsummere de siste 3 årene har de fått mer støtte fra NSA i forbindelse med ulovlig pyro enn alle de andre lagene til sammen.

Og for ordens skyld, likhet for loven er det forhåpentligvis. Det samme sanksjonsreglementet gjelder for alle, og den legale delen av pyroordningen var like åpen for Lillestrøm som alle andre. Når det gjelder karantenen klubber får når de velger å fyre ulovlig, er det en del av reglementet som ble jobbet fram og ikke noe NSA bare bestemte i pressemeldingen i fjor sommer – i fall noen skulle komme i skade for å tro noe annet. Sitatet herfra er en oppsummering av fakta fullstendig fritt for subjektive meninger, påminnelse om at dette var noen og ikke alle, og ellers fokus på den legale ordningen og at samarbeidet med NFF fortsetter.

Helt ærlig, KFL-styret; jeg føler ikke dere har blitt behandlet dårlig, vært utsatt for grov forskjellsbehandling i negativ retning eller fått begått urett mot dere i det hele tatt. Tvert imot har dere fått mer enn alle andre. Da kan jeg heller ikke skjønne hva dere vil NSA skal rette opp i, eller be om unnskyldning til dere for.

Ikke alle liker pyro


Da kan vi kanskje legge Forskjellsbehandlings-gate død og snakke litt mer generelt. Bare for å si det med én gang, det er IKKE alle som digger at jeg legger ned mye av den frivillige innsatsen med å dels forsvare, dels nyansere ulovlige fyringer. Det er mange, mange journalister som har prøvd å få ut et eller annet crap, pyro eller ei, der vi kunne vært med på å tabloidisere en episode, en gruppe eller en klubb. Jeg tror vi har unngått de verste fallgruvene, og noe av konsekvensen her er at våre nyanserte utspill ikke passer inn i «vinklingen» – og bare forsvinner. I disse tilfellene blir dermed NSA usynlige, eller hvis man velger å ordlegge seg basert på hva som står i avisene; vi har holdt kjeft. Noen ganger har vi faktisk ikke sagt noe, mange ganger har vi ikke ønsket å hive oss på tabloidvogna. Fordi det – slik vi ser det – er mer formålstjenlig å arbeide langsiktig i andre kanaler.

Pyroordningen i dag er ikke perfekt. Og så lenge det er delte meninger om pyro, finnes det neppe noen perfekt løsning. Men jeg tror det finnes en balanse et sted, der supporterne selv kan være ansvarlige for å sørge for sin sikkerhet, lage ordninger internt for å ivareta de som liker pyro og de som ikke liker pyro – og lage shows i løpet av kampen uten å bli straffet for det.

For en sak som står sterkt i mitt supporterhjerte er at ingen supporter skal bli straffet unødig for å vise sin kjærlighet til klubben sin.

Her er det en del parter man kan påvirke. Til dels NFF som har har sin tilnærming til pyroordningen og sanksjonsreglementet (som er et produkt av klubbenes ønsker), dels Politiets tilnærming til hvordan man håndterer ulike situasjoner, mennesker, deres atferd og uniformering, og dels media i den grad vi kan nyansere inntrykk av en hendelse, hva en supporter er, eller hva norsk fotball som stadionidrett er. Det er en jobb som tar vanvittig mye tid og aldri er lett, og som møter både fremgang og tilbakeslag – noe vi er nødt til å leve med. Norsk fotball er dere, og deres bankende hjerter og deres måter å vise kjærlighet og entusiasme på; fra uskyldig ansiktsmaling til ting som vanligvis gir et forelegg for ordensforstyrrelse. Man kan ergre seg over forskjellene til man blir grå om man vil, de er mange sammenfallende og noen forskjellige måter å vise kjærligheten på. Men én ting er helt klart; det er ikke et ønske fra min side å rope ut om at man er skuffa eller krenket eller whatnot, det finnes nok av kommentatorer og rosabloggere som kan trende på Twitter om de vil. NSAs jobb er ikke å fore media med junk food, men å møte NFF for å diskutere ståtribuner og reglementer, møte NTF for å diskutere kamptidspunkter og TV-avtaler, og møte Politiet, supporterkoordinatorene og vaktsjefene for å komme med våre innspill så dere kan få forutsigbare forhold og bli behandlet med respekt når dere drar på kamp hjemme eller borte.

Og, NSA er naturligvis til for at dere, enten en stille fyr bakerst på feltet eller styret i en supporterklubb, kan ta kontakt med oss for å få svar på spørsmål eller bistand når dere trenger det. Som da Anders fikk en bot for bluss han ikke hadde tent, eller når en SK får kjipe telefoner fra skjult nummer fra motstanderens tilhengere. Eller om du vil være med på landskamp, for den saks skyld. Vi jobber med de fine tingene også, heldigvis.

NSA er ikke feilfrie


Absolutt ikke. Vi er dels innrøyka, dels alkoholiserte, dels litt hjerneskada entusiaster som jobber dugnad over flere år fordi vi mener norsk fotball er noe som er verd å oppleve. For at NSA skal fungere bra ønsker vi oss at dere involverer dere. Våre linjer er åpne, og du kan være ærlig og direkte. Vi fotballfolk blir ikke krenket så lett som mange andre grupper i samfunnet tilsynelatende blir om dagen. Og for sakens skyld må du gjerne ta kontakt direkte med oss før du lager nettartikkel. Men supporterkulturen er deres, og jeg vil ikke diktere hvordan dere skal være. Blås ut om dere må. Men husk at vi har alle gode intensjoner.

Rivaler som samarbeider

 


Jeg er tilhenger av rivaleriet. Når journalister spør hvor grensa skal gå i et lokaloppgjør har jeg ikke egentlig noe klart svar, men jeg oppfordrer til å dyrke nettopp det at vi sparrer med hverandre, hater hverandre og disser hverandre. Vi kan tåle drittslenging, tekstbannere med hån og masse internetthooligans som drar opp stemningen før og etter kamp. Jeg lirer av meg utrolig mye dritt på kamp, og jeg forventer ingenting annet tilbake fra de som føler det samme som meg for sin egen klubb. Det blir ikke spennende om alle skal kose hele tiden. Selv om det finnes mange mer harmoniske mennesker på stadion enn oss på ståfeltene, er det et stykke igjen til håndball J13. Heldigvis.

Det at vi er rivaler gjør det enklere for våre felles motstandere. Splitt-og-hersk er utrolig enkelt, og det er lett å sette folk opp mot hverandre. Likevel har supporterne klart å holde fast ved en del felles aksjoner de siste årene og fortsatt beholdt sin integritet som svorne tilhengere av sin egen klubb. Fotball i Helgen hører man fortsatt om, selv flere år etter jeg ikke klarte å oppdatere nettsida lenger. 161-kampanjen har fått en nærmest historisk oppslutning blant både supportergrupper og klubber. For vi har en del felles interesser som er viktige å verne om og kjempe for. Og der det kan være vanskelig for en innbitt tilhenger å gå ihop med en annen fra et annet lag, kan NSA være et koordinerende lim som gjør oss sterke sammen.

Fremover

 


Jeg og NSA vil fortsette å jobbe i de kanalene vi har, med den synlige og usynlige jobben som gjøres. Og vi ser selvsagt frem til å ha KFL og alle andre medlemsklubber med oss. Det er en del spennende ting på gang, og vi opplever at supporterne i stadig større grad tas på alvor, og blir rådspurt når nye forslag kommer. I år har vi også fått tilbake Kjernen og Oddrane og er dermed «fulltallige» igjen for første gang på mange år, og 161-kampanjen har fått mange ben å stå på med en fantastisk entusiasme hos alle dere som deler stadionopplevelsen. En del supportere har lagt ned mer jobb i å fronte dette enn jeg noen gang hadde trodd, jeg tar med meg hele styret og bøyer oss helt ned i hatten der støvet ligger. Det gir oss fornyet tro på at den lokale fotballen vi har her kan vokse seg sterk i konkurranse med europeisk fotball og alt annet man kan fylle tiden sin med, og at supporterne fortsatt er fotballens ubestridte hjerte.

Sånn, NÅ skal jeg holde kjeft. 🙂

Bjørnar Posse Sandboe
Talsmann, NSA

estland

Norsk supporterallianse driver på ingen måte seg selv, og det sitter et hardtarbeidende styre og holder i de viktige trådene for å være med på å utvikle norsk fotball og tribunelivet ytterligere. De er bindeleddet mellom supportere, politi, NTF og NFF også.

Du må påregne at det går med endel tid på vervet. Det er en soleklar fordel om du evner å heve deg en smule over engasjementet for egen klubb og jobbe aktivt for alle NSA sine medlemsklubber. (Når det er sagt er det lov til å hate i 2×45 minutter, Posse anm.)

På supporterseminaret i slutten av måneden skal det velges styre, revisorer og kontrollkomite. Valgkomiteen ønsker innspill på personer som ønsker å bidra.

Seminaret går av stabelen 23-25 januar, så vi i valgkomiteen er en smule på hæla.

Styret består av syv personer, og styrerepresentantene velges for to år av gangen. Såledels er det tre plasser som skal fylles på nytt i styret nå.

Styreplassene som er på valg bekles i dag av:

Vegar Hjermundrud – (Kasserer) Lillestrøm – Kanarifansen
Bjørnar Posse Sandboe – (Talsmann) Stabæk – Stabæk Support
Aase Elise Geithung (Styremeldem) Steinberget – Alta)

Vi trenger også to revisorer samt en kontrollkomite bestående av tre personer.

Forslag, innspill og annet sendes oss på nsa-valg@www.fotballsupporter.no

På vegne av valgkomiteen,
Espen BjørnesethKjære medsupporter.

Denne artikkelen inneholder forslag som rører ved det tradisjonelle i oss fotballsupportere. Men forslagene er møysommelig jobbet frem gjennom et langt og komplisert arbeid, og vi håper dere vil ha en isbit i magen og kjenne godt på de ulike forslagene før det konkluderes med et standpunkt. Noen har brukt flere måneder på å komme frem til disse alternativene, da er det realt om man ikke hiver seg rett på Twitter (Davy!) før man har tenkt grundig over alternativene – selv om vi lever i en tidsalder der man blir belønnet for å mene mye så fort som mulig.

Dette er forslag, der ett av dem skal settes opp som alternativ til løsningen vi har i dag. For alt vi vet blir alt uforandret i årene fremover.

NSA tar ikke noe bastant standpunkt i hva som er riktig turneringsmodell, dagens løsning eller et av alternativene. Det er det dere som supportere som kan gjøre sammen med oss. Se mer info om møtet mellom NTF og NSA nederst i artikkelen.

Takk for at du er med som et selvstendig og tenkende hode i den norske fotballfamilien, og ikke en sau i kommentarfeltet et sted som lar seg forføre og opphisse av tabloide overskrifter og svulstige meninger.

Read More

 

I løpet av fjoråret utarbeidet en arbeidsgruppe bestående av sentrale personer i NFF, NTF, Politiet og NSA et nytt regelverk for bruk av pyroteknikk på norske fotballkamper. Det nye reglementet kom i kjølvannet av en stor og turbulent konflikt, der det ble hevet over enhver tvil at forbud ikke løser noe som helst – snarere tvert imot.

De som ikke kjenner historien kan lese seg opp her:

Så tenker man kanskje at det umulig kan gå så kort tid før det skjærer seg igjen. Men denne gangen er det ikke Fotballforbundet som er problemet. NFFs holdning til pyrosøknader er at de først og fremst lar lokalt politi og brannvesen, pluss anleggseier og arrangørklubb, vurdere søknaden. Deretter har de, etter det vi erfarer siden ordningen kom på plass i fjor sommer, godkjent det som kommer inn – med unntak av de to siste serierundene der det ble en litt pinlig og unødvendig klump med dritt i grøten.

Men, så hender det jo da at en klubb sier nei, en anleggseier sier nei, eller at politi og brannvesen sier nei. Og det er et av premissene som er lagt for å bruke ordningen – disse må si ja. Det som gjør situasjonen uhåndterlig er når en av disse sier nei på feil grunnlag, basert på subjektive hypoteser eller bare ren cowboy-stil. En slik situasjon utspiller seg nå.

Hva er problemet?

Rosenborg var en av de utvalgte klubbene som startet med ordningen der man kunne blusse på tribunen, og det gikk bra. Kun én episode der det ble litt for mye røyk under et overheadbanner har det vært, med den nødvendige lærdommen som fulgte av dette som gevinst. Dessverre er Rosenborg nå en av de ytterst få klubbene som nå får nei, av Sør-Trøndelag Politidistrikt.

De avslo RBKs søknad for RBK-VIF, en av sesongens siste storkamper. Søknaden var relativt beskjeden, vi har sett 3-gangern av dette på flere andre arenaer – og den var også veldokumentert med datablader og vedlegg. I det hele tatt, det var ingenting i veien med søknaden. Distriktet avslår imidlertid søknaden, med en argumentasjon som oppfattes ganske merkelig i vår ende.

Politiets avslag

Situasjon:

Viser til Rosenborg ballklubbs og supporterklubben ”Kjernen” sin søknad om bruk av pyroteknikk i forbindelse med avviklingen av tippeligakampen RBK – Vålerengen på Lerkendal stadion, søndag 19.10.14, kl. 2000.

Typen pyroteknikk som er omsøkt benyttet er dokumentert i form av vedlegg og spesifika- sjoner og sorterer under klasse 2 og 3.

NFF har som grunnleggende holdning at all bruk av pyroteknikk er forbudt men kan tillates dersom politi og brannvesen gir sin tilslutning av slik bruk.

Vurdering:

Politiet er av den formening at bruk av pyroteknikk ikke hører hjemme på idrettarrangement. Ved å innvilge enkeltstående søknader er politiet redd for at dette kan mistolkes som lemping på forbudet og etter hvert skli ut av kontroll.

Vi ser at i land det er naturlig å sammenligne oss med, f. eks. Sverige, er bruk av pyrotek-nikk totalt forbudt og straffbart. Dette er etter hvert blitt et stort problem i Sverige og tillatelser til bruk innvilges aldri. Heller ikke Sør-Trøndelag politidistrikt ønsker slike til- stander verken på norske idrettsarrangementer generelt eller Lerkendal stadion spesielt.

I tillegg til den generelle brannfaren, er den enorme røykutviklingen bruk av slikt fyrverkeri medfører, til stor sjenanse og ubehag for publikum. Tett røyk utvikles, stiger opp og legger seg under taket på tribunene hvor den blir liggende over tid og irritere åndedrettet. Politi har ved tidligere anledninger blitt gjort kjent at publikum uttrykte stor misnøye med og ubehag av denne røyken som blir liggende lenge oppe på tribunen.

Man kan lett tenke seg at barn, astmatikere og andre vil kvie seg for å puste inn denne tykke røyken. Det verst tenkelige scenarioet, slik politiet ser det, er at denne tette konsentrasjonen av røyk kan skape og utløse panikk på tribunene.

Politiets betenkelighet i denne saken deles helt og holdent av Trondheim brann- og redningsetat.

Konklusjon

Som følge av ovenfor anførte argumentasjon ser Sør-Trøndelag politidistrikt, med støtte fra Trondheim brann- og redningsetat, ingen gode nok argumenter til å kunne innfri søknaden om bruk av pyroteknikk av omsøkt type.

Vedtak:

Søknaden avslås.

Hva er greia her, egentlig?

De greier allerede helt innledningsvis ut om at deres subjektive mening er at pyroteknikk ikke hører hjemme på en idrettsarena. For det å hevde at Politiet generelt er av denne oppfatningen, er på jordet, og ikke en påstand de har belegg for å komme med – all den tid Politiet godkjenner søknader overalt ellers i landet. Videre kommer resultatet av deres studieturer til Sverige, noe vi har fryktet skulle komme. NSA anfører i en opplysende mail til distriktet like etter avslaget at det ikke er naturlig å sammenligne oss med Sverige. Det er ikke naturlig å sammenligne norsk og svensk fankultur. Sverige har betydelige forskjeller fra Norge, først og fremst på grunn av demografiske elementer med mye større grupper med unge som har mindre å tape – med mye arbeidsledighet og liten tro på at samfunnet tar vare på dem. Det er også et betydelig større skille mellom Politi og publikum, noe som gjør at det blir større protestaksjoner og mer bråk i gatene nærmest samme hva konflikten er. Det som er riktig er at det benyttes veldig mye ulovlig pyro i Sverige, og om det er noe som blir bevist her så er det at et forbud ikke virker. At tillatelser til bruk ikke innvilges kan bli en utdatert påstand i løpet av kort tid, de prøver ut lovlige pyroarrangementer allerede i høst. Resultatet av disse testene vil avgjøre om Sverige følger Norge i legaliseringen.

Flere andre europeiske land har grupper og media som har kontaktet oss og spurt om suksessoppskriften på hvordan konfliktnivået er så lavt. NSA mener at et sentralt punkt her er at det er bra dialog, noen ganger med mellomledd, mellom NSA, NFF, NTF, Politi, Brannvesen, klubbene, supporterklubbene og risikosupportere. Dette gjør at vi kan finne løsninger som gir oss resultatene som ligger nært opptil det vi ønsker. Vi er veldig interesserte i å fortsette det arbeidet.

For å raskt oppsummere punktene som har gjort legaliseringen til en suksess:

  • Muligheten for å anvende pyroteknikk på tribunen gjør at man i stor grad kan planlegge og kontrollere et arrangement, og erfaring viser at arrangementer som gjennomføres i henhold til søknad har vært vellykkede og uten personskader
  • Det at man kan anvende pyroteknikk på sitt tribuneområde gjør at man kan unngå utbrytergrupperinger som motsetter seg forbudet. En uforutsett fyring vil komme overraskende, i ukjent omfang og i tillegg vil personene som gjennomfører denne være under et større press for å beholde sin anonymitet – derfor en betydelig større fare for konfrontasjon. Man vil ved en ulovlig fyring heller ikke ha mulighet til å informere øvrig publikum om røykutvikling.
  • Etter legaliseringen av pyroteknikk på tribunen fra NFFs side har antallet ulovlige fyringer gått ned med rundt 3/4 på bare én sesong, og det er forsiktige tall – siden de fleste av de ulovlige fyringene i fjor kom i første halvdel av sesongen da det var en midlertidig pause i ordningen
  • All historisk erfaring tilsier at et forbud ikke virker. Det er tilnærmet umulig å oppdage om personer tar med seg pyroteknikk inn på stadion, og arrangementssjefer har fortalt oss at de kun praktiserer kroppsvisitasjon fordi de da «ihvertfall kan si at de har gjort noe for å hindre noe».
  • NFF uttrykker at de er fornøyde med hvordan utviklingen har gått så langt, og det har også vært arrangert pyro på landskamp på Ullevaal (Norge-Russland).

En sunn og stabil tilnærming til pyroteknikk er slik vi, NFF og våre distrikter av hhv Brannvesen og Politi ser det dialog og en gjensidig tillitsutveksling der supportergruppene og klubbene utarbeider et arrangement og sørger for sikkerheten – noe som styrker interndisiplinen og på sikt skolerer aktørene i hvordan bruken kan være trygg og vellykket.

Et forbud har vært forsøkt før, ved flere anledninger. Det siste tilfellet var i fjor, da klubbene mistet muligheten til å søke etter at det hadde vært en stor ulovlig pyro på Ullevaal i 2012. Dette førte til store reaksjoner og protestaksjoner, både på klubbkamper og landskamp. I etterkant av dette kom legaliseringen igjen på plass, og siden da har det kun vært ett tilfelle av ulovlig blussing (Lerkendal, RBK-LSK) samt to-tre mindre episoder med enkle røykbomber. Det ble igjen hevet over enhver tvil at forbud ikke løste noenting.

Kjernen har en heldig tribuneplassering som gjør at de ikke har masse ordinære tilskuere eller barnetribuner over seg, følgelig er det da de selv som blir eksponert for røyk. Med muligheten for å planlegge dette på forhånd har man som nevnt også muligheten til å informere godt i forkant slik at ikke astmatikere eller andre som ikke ønsker å være i nærheten utsettes for noe. Kjernen har veldig gode forhold for å organisere seg og arrangere noe på sin tribuneseksjon.

Så hva skjedde videre?

NSA oppsummerte budskapet sitt på mail til de involverte, kl 16:00 15.10.2014, på denne måten:

Vi vil på det sterkeste anbefale dere å gjøre en ny gjennomgang av denne søknaden, og sammen komme fram til en løsning som fungerer. Vi ser av historisk erfaring at forbud gjør at pyroarrangementene som (uansett!) kommer er uforutsette, til tider resulterer i personskader, skaper konflikt og kostnader for klubbene – og det er ihvertfall ikke noe til hjelp for astmatikerne som måtte befinne seg i nærheten. Man må finne ut av om effekten av tiltaket er den samme som hensikten med tiltaket – og der har vi kommet et stykke i arbeidet med NFF og Politiet her nede (Oslo). Det var mange som gjorde seg noen nye erfaringer i den prosessen. Forøvrig kan vi nevne at vi ikke har registrert tribunepanikk med noen lovlige pyroarrangementer så langt i historien, og det inkluderer arrangementer med betydelig flere enheter av både bluss og røyk enn det Kjernen søker om her (vi snakker om 3 x). Under ulovlige aksjoner har det forekommet både personskader og panikk, og dét er nettopp det vi jobber for å unngå. Jeg er bekymret for at en firkantet tilnærming og avgjørelser fattet på utdatert kunnskap kan gjøre at risikoen for ulovlige arrangementer igjen øker. Møter man ikke forståelse for et forbud hos supporterne, som tidligere har gjennomført vellykkede arrangementer – da kan man regne med at et stort antall mennesker vil motsette seg dette. Det er bare et år siden sist det skjedde. Det vil skape problemer for både oss, dere og Fotballforbundet dersom det skulle eskalere til en konflikt igjen.

Rosenborgs sikkerhetssjef sendte også et eget, langt brev, der han på det sterkeste anmodet om at søknaden skulle revurderes. Det ble påpekt at det er lagt ned et stort og godt arbeid med interndisiplin og dialog i og med supportermiljøet som vil ta skade av et avslag. Også han advarer mot at «Svenske tilstander» ikke er noe som forhindres ved et avslag, snarere at det beveger seg i denne retningen. Sikkerhetssjefen uttrykker en bekymring for «alvorlig svikt i samarbeidet mellom supportere, klubb og politi», en bekymring NSA deler fullt ut. Han påpeker også at legalisering ikke har ført til økt bruk og har resultert i at ulovlig og farlig bruk har forsvunnet fra hjemmetribunene på Lerkendal.

Hva var svaret?

De besvarer aktørene på denne måten.

Ad: Avslag på søknad om bruk av pyroteknikk

Viser innledningsvis til sakens dokumenter.

Situasjon

Rosenborg Ballklubb har søkt om bruk av pyroteknikk i forbindelse med avviklingen av Tippeligakampen mellom RBK og Vålerengen, søndag 19.10.

Sør-Trøndelag politidistrikt har vurdert søknaden og valgt å avslå denne i brev av 16.10. Dette etter bl.a. å ha konferert med Trondheim brann- og redningsetat.

Rosenborg Ballklubb ved sikkerhetssjef Arne Engtrø har i brev av 17.10 klaget på avslaget og anmodet om en omgjørelse.

RBK viser til tidligere anledninger hvor bruken av pyroteknikk er gitt tillatelse og at dette har gått bra. RBK roser sin supporterfraksjon «Kjernen» som opptatt av dialog og lovlydighet. Dette er jo selvfølgelig flott, men etter undertegnedes mening skulle det bare mangle.

Vi ser veldig godt hva «Kjernen» betyr for RBK som klubb. Det er viktig at det legges til rette for at supporterne skal kunne bistå sin klubb.

Politiet innser og forstår at RBK er «avhengig» av sine mest ihuga supportere som teller 200-300 i tallet. Politiet er av den oppfatning at disse i all vesentlighet gjør en glimrende jobb for klubben sin. Vi har vel alle hørt disse under kamp.

Men politiet vil også påstå at de øvrige 14000 – 15000 er vel så viktige for RBK. Dersom kun èn av disse uttrykker ubehag av å sitte å supe inn røyk fra denne pyroteknikken en hel omgang, bør vel hensynet til denne ene veie tyngre en leken til en liten del av supporterne.

RBK v/ Engtrø tror ikke at en tillatelse vil medføre at bruken sklir ut. Dette er ikke politiet enig i. Engtrø viser til at RBK i år ikke har hatt en eneste uønsket avsetting av pyroteknikk på Lerkendal. Dette skulle bare mangle da supporterne vet at det er klubben som vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig iht. NFFs reglement. Å begynne å lempe på et uttrykkelig uttalt forbud fra fotballsportens eget forbund, vil kunne medføre at supporterne ikke tar forbudet alvorlig og faren er til stede for at dette glir ut.

Hensikten med å søke er at tillatende myndigheter skal kunne gjøre en vurdering av situa- sjonen. Dette er demokrati. Det er også demokrati å akseptere et begrunnet avslag, som i dette tilfellet. Da blir det, etter politiets oppfatning, ikke uproblematisk dersom det antydes at forholdet mellom klubb/supportere og politi vil bli skadelidende. Det gir faktisk grunn til ytterligere å frykte, og anta, at supporterfraksjonen likevel ikke er så regjerlig og disiplinert som påstått.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å rose både «Kjernen» som supportergruppe og RBK som klubb for at de har evnet å opprette, og videreutvikle, den gode dialogen om ulike utfordringer. Dette er et viktig middel for å høyne underholdningsverdien, freden og fordrageligheten på Lerkendal stadion. Fotballkamp på Lerkendal skal alltid være en opplevelse….for alle.

Konklusjon

Politiet er av den oppfatning at hensynet til øvrig publikum må veie tyngst i denne problematikken. Avslaget om bruk av pyroteknikk under tippeligakampen mellom RBK og Vålerengen på Lerkendal, søndag 19.10, kl.2000, står følgelig fast.

Hva er dette for et svar?

De inntar en usmakelig, arrogant rolle – der de i første omgang bagatelliserer alt arbeidet som er nedlagt som at det «bare skulle mangle». Det er ingen tvil om at det gikk fort i svingene på kontoret i dag, for de bommer på datoer for både søknad og klage – og gir ikke inntrykk av å ha lest spesielt mye av informasjonen RBK og NSA har beriket ham med.

Det virker for NSA som om Politiet v. Sør-Trøndelag Politidistrikt har misforstått NFFs retningslinjer for bruk av pyroteknikk. Innledningen om totalforbud er der fordi man dermed kan forenkle og spisse reglementet helt ned i en A4-side med unntakene fra reglene, noe som gjør regelverket anvendelig. NFF har gjennom siste del av fjoråret godkjent og vært tilfredse med dusinvis av lovlig gjennomførte pyroer, helt i tråd med regelverket slik det er ment å fungere. At de skyver formuleringen om totalforbud foran seg er en fullstendig avsporing som hverken vi eller antakeligvis initiativtakerne i NFF kan stille oss bak.

De trenger ikke egentlig lære oss noe om demokrati, vi er alle deler av og aktive i demokratiske organisasjoner. Det har ingenting med demokrati å gjøre å akseptere en avgjørelse som er tatt på galt grunnlag. At publikum (supporterne) som ikke viser forståelse for et negativt avslag kommer med reaksjoner, er ikke nødvendigvis et tegn på at fraksjonene er uregjerlige – selv om de på sleskete vis forsøker å hinte om dette. Det kan også bety at avgjørelsen er gal og i utakt med samfunnet.

De avslutter med å rose Kjernen og RBK for å ha opprettet og videreutviklet den gode dialogen om ulike utfordringer. Men, han legger ned et godt stykke arbeid for å sabotere det arbeidet. Er de redde for «svenske tilstander»? Dette er akkurat slik man nærmer deg dem, ved å helt unødvendig skape en utrolig vanskelig situasjon for Rosenborg og internt i supportermiljøet. Rosenborgs supportere ser resten av Norge benytte det samme regelverket og bruker pyro slik ordningen fungerer, mens de selv er avskåret på grunn av en subjektiv vurdering. Hvis man ikke er i stand til å se at dét vil skape reaksjoner, og snarere hinter til at dette handler om at supporterfraksjonene er uregjerlige – da burde man, helt ærlig, ikke jobbe med fotballsupportere.

De har fullstendig hoppet bukk over all historisk erfaring om at forbud ikke fungerer. De bringer ingenting nytt til bordet som kan underbygge deres påstand om at tillatelse vil medføre at bruken sklir ut, utover sin egen mening – og motsier dermed RBKs egen sikkerhetssjef som strengt tatt kan mer om dette. Derimot viser all erfaring at ulovlig pyro kommer mye mer overraskende på øvrig publikum og har langt større skadepotensiale. De tar ikke hensyn til han ene, eller eventuelt flere, av de 15 000 som vil oppleve ubehag ved røyk når han avslår denne søknaden. De fratar dem muligheten til å være informert på forhånd og dermed forskånet for eventuelt ubehag, og de gjør det selv om de ettertrykkelig er informert om at det er slik det fungerer. De utsetter øvrig publikum, øvrige supportere og stadionvakter for fare ved å bygge opp til en konflikt, mot bedre viten.

NSA-styret, Oslo-Politiet, Norsk Toppfotball, sikkerhetssjefer i klubbene, supporterkoordinatorer og en mengde folk i Fotballforbundet akkurat har jobbet oss gjennom en lang konflikt der vi endelig har kommet til et historisk lavt konfliktnivå og historisk trygge tribuner, med plass til – tro det eller ei, – alle. Noen av oss har jobbet ulønnet med dette i flere år. Så ser det ikke engang ut til at Sør-Trøndelag Politidistrikt tar seg 5 minutter til å lese seg opp på informasjon om ordningen engang. Det hele ser svært useriøst ut når man skal anse Politiet som en av de profesjonelle faginstansene vi stoler på i forbindelse med søknader.

NSAs talsmann setter ikke kaffen i halsen om noen om kort tid står i lokalavisa og klør seg i hodet mens de svarer unnvikende på hvordan de skal håndtere en stor, ulovlig pyroprotest. Selvsagt er det noen andre som er problemet, da også. Det som er kjipt er at det antakelig ikke er Politiet det går utover, det er alle andre. Sannsynligheten for ulovlig pyro på bortebane er statistisk sett mye høyere. Så er det supportere som må se at det blir større sprik internt, klubben må håndtere en vanskelig situasjon med påfølgende sanksjonering – og det etter at samtlige har prøvd å fortelle distriktet at det er akkurat dette som kommer til å skje. Det er bare litt over 1 år siden en god del andre gikk i nøyaktig samme fella som nå, med store konsekvenser langt utover det de ante – og de vandrer nå inn i den samme fella med skylapper mens de holder seg for ørene for å skjerme seg fra alle som prøver å advare dem.

NSA oppfordrer til større respekt for klubbens egen sikkerhetssjef og dennes innstendige anmodninger.

Nå er det bare å vente på at en stor gruppe mennesker blir fed up av avslaget i Trondheimspolitiet og setter skapet på plass slik bare sinte, unge menn kan. I mellomtiden kan distriktet få lese igjennom oppsummeringen av konflikten i fjor – det er vel mer eller mindre slik arbeidsdagene deres blir framover.

NSA har et godt samarbeid med politi i mange ulike plasser og posisjoner. Vi er av den oppfatning at holdningen til Sør-Trøndelag avviker markant fra den forståelsen og dialogen vi har opplevd andre steder.

NSA jobber for at alle skal trives på fotballkamp. Det er ikke det samme som å si at alle skal kunne oppholde seg alle steder på stadion. Familier har sine plasser, juniorgrupperinger har sine, VIPer har sine, bortesupportere har sine, og stående, syngende hjemmesupportere som vil benytte flagg, bannere og pyro har sine. Dette er en del av et økosystem, et system med dynamikk og mekanismer det krever kløkt, tålmodighet og dialog å få til å fungere bra rundt klubben. Da er det vanvittig destruktivt at et politidistrikt, satt til å tjene samfunnet, skal la sin subjektive mening og fullstendig fraværende evne til å ta til seg ny informasjon rasere den jobben som gjøres.

17.10.2014
Bjørnar Posse Sandboe
Talsmann, NSA

Norsk Supporterallianse, Plan Norge og Virke Reise Utland ber norske VM-turister i Brasil være obs på utnyttelse av sårbare barn under fotball-VM. Det opprettes et eget nødnummer du kan ringe dersom du er vitne til prostitusjon eller vold som rammer barn.

Meld ifra om du ser noe.

Da blir saken rapportert og barnerettighetsorganisasjonene i Brasil får mulighet til å følge opp. Telefonen er bemannet med engelskspråklige operatører i juni og juli.

Read More

Denne nettsiden deler ikke din informasjon med andre.

Det betyr at du ikke kan dele artikkelen med et enkelt trykk på sosiale medier. Men vi håper at du setter pris på innholdet, og deler på Twitter og Face på gamlemåten, ved å kopiere adressen. Takk for ditt engasjement og ha et trivelig privatliv.