Medlemskap i NSA er i utgangspunktet åpent for alle norske supporterklubber som støtter norske fotballag. Supporterklubber for lag i de tre øverste divisjonene tas automatisk opp, mens supporterklubber for lag i lavere divisjoner bør ha minst et års drift bak seg før medlemskap søkes.

Medlemskontingenten er tre kroner pr. betalende medlem i supporterklubben forrige år. Minstesatsen er kr. 150,- mens det er et tak på kr. 7.000,-

Innmelding i NSA

 


Antall medlemmer i 2023 * 3 kr = Kontigent
Kontonummer: 0536 43 40089

Kasserer kan kontaktes på penger@fotballsupporter.no