Hva gjelder dispensasjonen? Pyrotekniske effekter kategori P1 (håndholdte bluss o.l.) 

Hvem gjelder dispensasjonen? Kamper i  Eliteserien, OBOS-ligaen, Toppserien og 1. divisjon kvinner, og i forbindelse med opplæring.

Hvor lenge gjelder dispensasjonen? Den gjelder for sesongene 2024 og 2025.

Betyr dette at vi kan bruke pyro lovlig umiddelbart? Nei. Det må først gjennomføres en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i samarbeid med fagkompetent personell.  I tillegg må man søke lokalt brannvesen. Søknaden kan være for en hel sesong av gangen, det er opp til det lokale brannvesenet å bestemme. Den enkelte arrangør må også etablere et system for kontroll av at reglene følges.

Hva er kravene? Kravene er fastsatt i rammeverket som arbeidsgruppen (hvor flere supporterklubber var med) har vært med å utarbeide. Det er nederst i nettsaken fra NFF.

Noen av kravene er rundt formulert. Det er to årsaker til dette. For det første er hver tribune og hvert miljø annerledes, og det som funker et sted kan være vanskelig et annet. Noen steder er feltet stort og supporterne mange, andre steder er det et mindre felt med færre folk. Intensjonen er at rammeverket har rom for begge deler.

For det andre ønsket man å unngå nøyaktige regler som blir unødig stivbente i praksis. Eksempelvis kan et supportermiljø ha tilgang til faglig kompetanse på opplæring som ikke nødvendigvis er en pyrotekniker. 

Nøkkelen er å finne frem til et opplegg som fungerer sammen med klubben. Her er SLO naturligvis en viktig støttespiller.

Er det noen andre spesifiseringer? Ja. ROS-analysen må inneholde en vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Skal det for eksempel være andre krav til sikkerhetsavstander, sikkerhetsutstyr.

Hva må ellers vurderes? Skal kurs ledes av en pyrotekniker, scenepyrotekniker, eller er det annen kompetanse tilgjengelig som kan gi tilstrekkelig opplæring? Skal vertene måtte gjennomføre kurset eller annen opplæring?

Er det noe annet den glade blusser må tenke på? Noen steder må man hente inn tillatelse fra politiet også.

Vi er midt i sesong, mens regelverket lister opp ting man må gjøre FØR sesong. Hvordan funker det? Da søknaden ble sendt visste vi rett og slett ikke at gjennomslaget ville komme så fort. Dispensasjon gjelder umiddelbart, så det er mulig å få godkjent pyro denne sesongen. Det vil kreve innsats og fleksibilitet fra klubb og supporterklubb. Tid for saksbehandlingen lokalt tør vi ikke si noe om.  

Hva med bortefeltet? Det blir mulig med pyro på bortefeltet, men hvordan man søker om dette i praksis og hvem som søker må vi komme tilbake til.

Hvorfor får vi dispensasjonen? Formålet med dispensasjonen er å redusere den ulovlige og ukontrollerte bruken av pyro.

Hvordan kom dette i stand? Dispensasjonen er gitt etter en søknad sendt av NFF, NTF og TFK i april. Med søknaden ble det sendt forslag til et rammeverk utarbeidet av en arbeidsgruppe hvor supportere og representanter fra fem klubber deltok. NSA har vært koblet på dette arbeidet. 


Dette er helt nytt og vi kommer gradvis til å få mer oversikt. Vi skal holde dere oppdatert.