Initiativ til disp for pyro.

NTF i samarbeid med NFF, TFK, NSA og representanter for styrer og supporterklubber i fem klubber hvor det brukes mest pyro på tribunen har tatt et initiativ for å få disp fra regelverket som i dag får pyro ulovlig.

Det er utarbeidet et forslag til rammeverk for lovlig bruk av bluss, røyk og blinkere. NSA-styret og supporterledere i de fem klubbene som har vært involvert har fått kommet med innspill og forslag til endringer i flere omganger.

Styret mener forslaget til rammeverk er det beste som er realistisk oppnåelig med tanke på en ordning for lovlig pyro. I denne sammenhengen opplever vi at NTF og NFF har strukket seg langt. Vi opplever også at det er forståelse for betydningen av pyro i supporterkulturen.

Lise Klaveness skal sammen med representanter fra NTF, TFK og NSA møte justisministeren og kulturministeren for å argumentere for dispensasjon fra loven som forbyr pyro, og presentere forslaget til rammeverk. Dette skjer i begynnelsen av april.

Vi vil oppdatere denne siden når det er noe nytt å melde.