Diverse masteroppgaver og studier relatert til supporterkultur


“Fotballens kjernetropper”  Jon Egil Ingebo  HSN  2018
“Vi er Rosenborgs syngende soldater”  Nemanja Vidačić  NTNU  2014
“Ultras Malmö – Moderne supportere og den moderne fotballen”  Ivar Iversen  Høgskolen i Telemark  2013
“Glory, Glory Manchester United? Hvordan og hvorfor supporterne reagerer på kommersialiseringen av fotballen i England”  Maren Jakobsen  NTNU  2012
“Man vil jo ikke være en del av den moderne fotballen”  Line Fossum  Universitetet i Oslo  2009
“Øl og vold og skamslåtte bønder?”  Nina Reim  Universitetet i Oslo  2008
“Den kollektive kroppen”  Elisabeth Skoglund Johnsen  Universitetet i Oslo  2007
“Ultras – Stigma og selvidentitet blant en gruppe italienske fotballsupportere”  Ole Erik Klinge  Universitetet i Oslo  2007
“Mellom børs, katedral og karneval”  Arve Hjelseth  Universitetet i Bergen  2006

Send epost til posse@www.fotballsupporter.no dersom du finner flere studier, eller dersom du er opphavsperson til en av studiene over og ikke digger at vi legger dem ut her.