Diverse masteroppgaver og studier relatert til supporterkultur


«Fotballens kjernetropper»  Jon Egil Ingebo  HSN  2018
«Vi er Rosenborgs syngende soldater»  Nemanja Vidačić  NTNU  2014
«Ultras Malmö – Moderne supportere og den moderne fotballen»  Ivar Iversen  Høgskolen i Telemark  2013
«Glory, Glory Manchester United? Hvordan og hvorfor supporterne reagerer på kommersialiseringen av fotballen i England»  Maren Jakobsen  NTNU  2012
«Man vil jo ikke være en del av den moderne fotballen»  Line Fossum  Universitetet i Oslo  2009
«Øl og vold og skamslåtte bønder?»  Nina Reim  Universitetet i Oslo  2008
«Den kollektive kroppen»  Elisabeth Skoglund Johnsen  Universitetet i Oslo  2007
«Ultras – Stigma og selvidentitet blant en gruppe italienske fotballsupportere»  Ole Erik Klinge  Universitetet i Oslo  2007
«Mellom børs, katedral og karneval»  Arve Hjelseth  Universitetet i Bergen  2006

Send epost til posse@www.fotballsupporter.no dersom du finner flere studier, eller dersom du er opphavsperson til en av studiene over og ikke digger at vi legger dem ut her.