Medlemskap i NSA er i utgangspunktet åpent for alle norske supporterklubber som støtter norske fotballag. Supporterklubber for lag i de tre øverste divisjonene tas automatisk opp, mens supporterklubber for lag i lavere divisjoner bør ha minst et års drift bak seg før medlemskap søkes. Som hovedregel opptas det også maksimalt tre supporterklubber for hver enkelt fotballklubb.

Medlemskontigenten er tre kroner pr. betalende medlem i supporterklubben forrige år. Minstesatsen er kr. 150,- mens det er et tak på kr. 7.000,-

Innmelding i NSA

 


Antall medlemmer i 2017 * 3 kr = Kontigent
Kontonummer: 0536 43 40089

Aase Elise Geithung

Aase Elise Geithung

Kasserer

Steinberget, Alta

nsa-styret@www.fotballsupporter.no
penger@www.fotballsupporter.no

Kontaktperson for mindre supportergrupper