Ifølge Politiet i Trøndelag er dette det samme som å oppbevare eksplosiver uforsvarlig med fare for andres liv og helse. Men er det riktig?