1. Planlegging

 Tegn opp tifoen, tenk ut hvor du vil få mest ut av bluss, blinkere og/eller røyk.

Mye er ikke alltid best – de stiligste tifoene er de som kombinerer mange ulike elementer som harmonierer med hverandre. Bluss bak gjennomlysningsbanner? Blinkere under stripes eller bakerste rad der det er mørkest? Farget røyk foran feltet?

 Hva slags pyro kan vi egentlig bruke?

På norske serie- og cupkamper er det nå mulig å søke om bruk av pyroteknisk materiale til bruk på indre bane og på tribunen. Fyrverkeri som tillates er klasse II, III og IV samt P1 (som NSA importerer).

Klasse II og III består av markfyrverkeri, raketter, effektrør, effektbatterier samt stjerneskudd over 30 cm og lignende. Klasse IV består av større luftbomber, effektrør, effektbatterier, romerske lys og raketter og lignende. Klasse P1 er en sekkebetegnelse som omfatter håndbluss, blinkere og røykpatroner som NSA selger. Dette er en juridisk inndeling, blussene er identiske til nødbluss og er produsert i samme fabrikk, men importert under andre bestemmelser enn SOLAS. 

 Ha sikkerheten i bakhodet allerede nå.

Skal man bruke OH er det lurt å ikke ha masse pyro under, som samler opp røyken og gjør det ganske ubehagelig for de som befinner seg under der. Hvor mange meter bred er tribunen din, og hvor stor avstand bør dere ha mellom blusserne?

2. Kjøp inn stash

Generelt om bluss

NSA har organisert innkjøp av pyroteknikk for våre medlemsklubber, dog har vi ikke kapasitet til å ha løpende ordrer. Denne importen skjer antakeligvis én gang i året. Dersom du er tom, og lokale myndigheter tillater, det anbefaler vi norske nødbluss da vi er godt kjent med disse og de er ansett å være pålitelige. Blussene NSA selger er rent praktisk helt like nødbluss, men importert under andre bestemmelser.

De fleste båtbutikker har nødbluss, de ligger ofte på 140,- til 160,- per stykk. For en del av oss er dette litt mye, og vi anbefaler å delta på NSAs import. 

Generelt om røyk

Du kan kjøpe røykpatroner i farger via NSA eller på ulike painballsjapper. Denne butikken har røykbomber i svart, rød, purpur, orange, hvit, gul, grønn og blå, som brenner ca like lenge som på denne videoen. ED-Sport gir følgende tilbud til supporterklubber:

1/2-kasse: 50 stk: – 20% (ens farge) – 15% (mix farge)

1/1-kasse: 100 stk: – 30% (ens farge) – 25% (mix farge)

Stoff og maling

Du kan få enten ruller eller ferdigsydde overheadbannere i alle størrelser hos denne nettbutikken. Her må du regne med va 3-4 ukers leveringstid. Dersom du ikke har manpower eller symaskiner nok til å sy vifteflagg og megaflagg kan dette også bestilles herfra. Dersom du tenker å bruke vifteflaggene over tid og ikke bare i en enkelt tifo, husk å variere mønstere og farger litt så tribunen ikke blir monoton. Og stengene kan man egentlig drite i, du får mye mer ut av vp-rør fra Byggmax. De koster 13 kr ish for 3 meter lange rør, sag dem i to, gaffa på skarpe kanter, og sim salabommelom – så har du kjempefine og fleksible vifteflaggstenger som gjør det lett å flagge i 90 minutter.

Når det gjelder maling brukes ofte skikkelig cheap maling på OH og tekstbannere. Det kan være lurt å oppsøke en lokal malerbutikk og spørre om rabatter. Har man litt forbruk kan man også åpne en kundekonto slik at ulike ressurspersoner kan gjøre innkjøpene, samtidig som man får rabatt.

3. Søknad om pyro

 Skal man bruke pyro uten å få bot må man søke på forhånd.

Vi har nå et reglement som muliggjør godkjent bruk av pyroteknikk, dersom man søker på forhånd. Den prosessen føler en del fortsatt er litt uoversiktelig, så vi skal prøve å gjennomgå punktene i søknaden her.

Disse punktene må fylles ut i søknaden (OPPDATERT 2017, dette skjemaet må dere bruke om dere har NSA-bluss), som du kan laste ned her.

Eksempel på søknad

Aktuell kamp

«Det søkes med dette om bruk av pyroteknikk i henhold til nedenfor beskrevne punkter i forbindelse med kamp mellom HJEMMELAG og BORTELAG, dato xx.xx.xxxx, på STADION.»

Type pyro

«Det søkes om bruk av følgende pyroteknisk materiale: 30 håndbluss, 15 blinkere, 5 røykpatroner. Totalt antall enheter som skal brukes: 50.»

Er datablad for det pyrotekniske materialet vedlagt? Du finner datablader her.

Tid og sted: Det pyrotekniske materialet vil bli brukt på følgende steder på arenaen: Håndbluss, 30 stk, fordelt på rad 1-3 på felt 302 og 303. 15 blinkere kun på rad 3 på felt 302 og 303. 5 håndholdte røykpatroner med like stor avstand mellom hver på rad 15 (bakerste rad).

Tid for bruk av materiale: Kl 17:55, ved lagenes innmarsj.

Legg ved salkart med inntegnede områder som samsvarer med beskrivelsen over. Her må man også tegne inn sikkerhetssonene man har planlagt, være seg avsperret med sperrebånd, vakter eller medsupportere. Slukkeutstyr kan med fordel tegnes inn. Erfaringsmessig er det også lurt med et bilde av tribunen med de samme merknadene.

Sikkerhetstiltak: Beskrivelse av sikkerhetstiltak ved brukersted: Det dannes en sikkerhetssone av edru frivillige på rad 4 som hindrer kontakt mellom personer på rad 5 og pyroteknikk på rad 3. Alle som benytter pyroteknikk er edru og over 18 år. Det er satt ut 3 sandbøtter på 1. rad til håndbluss og håndholdte røykpatroner og slukkeapparater ved utkanten av 4. rad der frivillige har oppsyn og god oversikt. Det vil bli formidlet tydelig informasjon ved inngang til supporterfeltet om at det vil bli noe røykutvikling. Supportergruppen har løpende dialog med driftsjef NN og supporterkoordinator NN.

Navn: En liste over de som skal benytte pyroteknikk.

 Send søknaden til disse instansene.
Instans Anbefalt tid før kamp Sende til hvem?
Brannvesenet 7 dager Brannmester ved lokal brannstasjon
Politiet 7 dager Politimester først, deretter tviholde på kontaktperson til neste gang
Anleggseier 7 dager Den som eier stadion. Klubb, kommune, AS.
Arrangørklubb 7 dager Driftsjef eller stadionsjef
Norges Fotballforbund, arrangørklubb må sende søknaden 7 dager, siste frist kl 12 siste virkedag før match Lars.stensby@fotball.no, nff@fotball.no

Bestemmelsen om at kun hjemmesupportere kan benytte pyroteknikk er formelt sett ikke der, formuleringen heter at det er arrangørklubb som kan søke. Dette har tidligere åpnet for tilfeller der arrangørklubb har søkt på vegne av bortesupport. Dog har flere klubber ytret ønske om at denne muligheten ikke skal være der, fordi de da blir satt under et uønsket press fra gjestende lag. Dette gjør at lovlig bortesupporterpyro ligger brakk i øyeblikket.

 Vi ønsker å søke for en hel sesong, hva skal vi gjøre?

Flere klubber får godkjenning for en hel sesong om gangen. Vi ville søkt om et temmelig stort opplegg, med separate deler slik at man kan nedskalere uten å gå utover innholdet i godkjennelsen som er gitt. Da vil man ha en godkjennelse på feks søknaden som er eksemplifisert ovenfor, og man trenger da kun å gi beskjed på kampmøtet, til NFFs delegat – eller dommer dersom delegaten ikke er tilstede – om hvilke deler av det godkjente arrangementet man ønsker å gjennomføre.

Da kan man kjøre røyk og blinkere én gang, og bluss en annen. Dersom man søker om så mye at det ikke lar seg omfatte av én søknad, er det ikke noe formelt i veien for å ha flere separate sesonggodkjennelser for komplette arrangementer, og deretter informere om hvilket man vil benytte seg av på kampmøtet.