Har du hatt en dårlig opplevelse?


Vi får dessverre innimellom meldinger om at våre supportere har hatt en ubehagelig opplevelse i forbindelse med kamp. Dette kan være i forbindelse med innslipp i relasjon til vakter/verter/politi, hendelser på tribunen i verbal eller fysisk form (rasisme, trusler, vold, segregering, manglende fasiliteter, bannere som blir tatt ned/konfiskert), uenigheter med egen klubb, problematikk på begge sider av en utestengelse og så videre.

Vi ønsker å gjøre terskelen lav for å varsle om dårlige opplevelser, slik at vi heller kan ta tak i et problem fremfor at vi mister en supporter på tribunen. Du kan representere deg selv, en supporterklubb, en fotballklubb, whatever. Vi er en del av den samme fotballfamilien.

I mange tilfeller kan problemer løses ved å kontakte styret i egen supporterklubb, eller moderklubb. I en del tilfeller kan det av ulike årsaker likevel være riktig å involvere NSA, enten fordi problemet spenner på utsiden av det man rår over i egen klubb eller fordi man ønsker en part til å mekle eller rådgi i en situasjon.

Når du varsler NSA om noe du mener vi bør ta tak i ønsker vi at du oppgir så detaljert informasjon du kan om hendelsen. Det gjør det lettere for oss (og for sakens skyld) å ettergå den

Kontakt NSA